Šv. Pranciškaus malda

Šv. Pranciškus gyveno XIII a. pradžioje Italijoje, Asyžiaus mieste.

Pranciškus sakydavo susirinkusiems:

– Svarbiausia jūsų užduotis nešiotis širdyje ramybę ir niekada neiššaukti jokių nesutarimų, netapti jokių skandalų ir nemalonumų priežastimi. Mes turime gyventi taip, kad kiekvienas mus matantis ir besiklausantis, trokštų tikėti Dievu.

Skaityti toliau

Išminčių citatos 7

Išminčių citatos kyla kaip bangos. Iš tikro jos ramina proto bangas, atnešdamos ramybę ir praregėjimą…. bent akimirkai-amžinybei…

Jisai kvėpavimą sukūrė, o iš kvėpavimo – tikėjimą ir erdvę, vėją, šviesą, vandenį, žemę ir jutimus, protą, ir maistą. Iš maisto – jėgą, dvasios karštį, giesmes šventas, veikimą ir pasaulius, pasauliuose – vardus.

 

Prašna Upanišada 6.4

Skaityti toliau

Patandžalio joga: saviaukla ir saviugda

Tai R.G.Narajano straipsnis, paruoštas kaip priedas svamio Ramajandos knygai „Krija joga“. Užbaigiamasis straipsnis. Čia kalbama apie jogos ir kitų dvasinių praktikų fundamentą – Saviauklą ir Saviugdą (Yamas, Niyamas).

Aštuonios jogos pakopos

Patandžalis išskiria aštuonias jogos pakopas. Todėl jo jogos mokykla dar vadinama aštuoniapakope joga arba Aštanga (aštuoni – sanskr.) joga. Tai lyg žmogaus tobulėjimo laipteliai, vedantys į aukščiausią sąmoningumą.

Skaityti toliau

Išminčių citatos 5

Ir dar šiek tiek Išminčių citatų platesniam Suvokimui ir meditacijai… Kiekvienoje citatoje pagrindinė esmė gali slypėti ne tiesioginiuose žodžiuose (tai, kas pasakyta). Ji tarsi paslėpta, užkoduota, patalpinta „už žodžių“. Šią esmę galima pajusti intuityviu suvokimu. Būnant su Žodžiu ir pamažu tampant Juo. Toks yra Žinojimo (Jnana) jogos kelias.

Skaityti toliau