R.Ambraziejienė. Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai.

zenklai_ivaizdiniai_simboliaiVertingas veikalas, kuriame dvasiniai ieškotojai ras sunkiai apčiuopiamą „kažką“, ką galima pavadinti savu, artimu mūsų tautos sąvasčiai. Rasos Ambraziejienės knygoje (I leidimas – 1999 m., II leidimas – 2003 m.) gilinamasi į simbolius, jų prasmę, kilmę bei tarpusavio sąsajas, bandant aprėpti juos kaip visumą. Tyrinėjant remiamasi lietuvių tautinės kultūros įžvalgomis, vis dėlto siekiant įvaizdinių nesusieti su kurios nors vienos kultūros ar religijos įtaka, tuo parodant simbolių visuotinumą visose senosiose kultūrose. Taip autorė demonstruoja platų kultūrinį horizontą.

Skaityti toliau

Gnosis: Ramybės terapija

http://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/10/weor.jpgMes patariame mokiniams nesekti niekieno pėdomis. Tegul jie seka savo pačių pėdomis. Kiekvienas turėtų sekti savo garbingumo ir švytinčios vidinės Esybės pėdomis. / Dr. Samaelis Aun weor

Prie paslaptingo Delfų šventyklos slenksčio egzistavo akmenyje išraižyta graikų maksima, kuri teigė: Homo Nosce te Ipsum – „Žmogau, pažink save ir tu pažinsi Visatą ir Kūrėjus.“

Skaityti toliau

H.I.Chanas: Abstraktus garsas

inayat khan   Abstraktų garsą sufijai vadina Saut-e Sarmad; jo kupina visa erdvė. Šio garso vibracijos per daug subtilios, kad būtų girdimos ar regimos materialiomis ausimis ir akimis, nes akims sunku įžiūrėti net eterinių vibracijų formas bei spalvas išoriniame plane. Tai, ką Mahometas girdėjo Ghar-e Hira oloje, giliai nugrimzdęs į savo dievišką idealą, ir buvo šis Saut-e Sarmad, abstraktaus plano garsas. Koranas šį garsą įvardija kaip „Būk! Ir viskas tapo.“ Mozė tą patį garsą girdėjo ant Sinajaus kalno, kai bendravo su Viešpačiu; tą patį žodį girdėjo ir Kristus dykumoje, kai susiliejo su savo Dievišku Tėvu. Šiva taip pat girdėjo analogišką Anahad(t) Nada savo sammadhi būsenos metu Himalajų oloje.

Skaityti toliau

Č.Gedgaudas: Mūsų praeities beieškant

http://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/03/puokainiai_saknys.jpgSuteiki man išgalės. Žemaičių ir Aukštaičių Dieve, Prūsų, Galindų, Kuršių valdove, Liauduvių, Sėsnų, Tautonių, Tauringių, Varulių Viešpatie, Vanduolių globėjau, Eisčių ir Upeningių Vadove, Vyčių-Gudų karaliau, Jotvingių, Varingių ir visų Rasų Didysis Kunige, senovės Aukštrikių Teisėjau, Krivių-Krivaičių Pone, Vyties Vėliavų karvedy, Lielos Taurojos Kūrėjau!

Skaityti toliau

Arnoldas Eretas: Apie sveikatą ir dietas

   Visa esmė čia tame, kad mažai valgyti! Profesorius Silvesteris Grahamas sako, kad girtuoklis gali pasenti, apsirijėlis gi niekada.  Kad išvengti nesusipratimų,  galinčių kilti iš susilaikymo ir vegetarizmo atstovų pusės, aš turiu čia pateikti dar keletą argumentų. Mėsa jokiu būdu nėra maitinamoji priemonė, o tik sužadinanti; ji pūva ir irsta žarnyne; bet irimo procesas pirmiau prasideda ne skrandyje, o iš karto tik paskerdus; pastarąjį faktą įrodė prof. dr. S.Grahamas. Aš nuo savęs pridėsiu, kad šie puvimo nuodai žmogų veikia stimuliuojančiai ir todėl teikia maitinimosi priemonės iliuziją. O gal man kas nors gali chemiškai-fiziologiškai įrodyti, kad perėjusi į irimo stadiją baltymo molekulė atsistato skrandyje ir, pavyzdžiui, žmogaus raumenyje švenčia savo atgimimą? Kaip alkoholis, taip ir mėsa iš pradžių žada jėgą ir energiją, kol visas organizmas jais neužsikrečia, ir neprasideda irimo procesas. Tas pat vyksta ir su kitais stimuliatoriais.

Skaityti toliau

Markas Tvenas: Kas yra Žmogus

  „Kas yra Žmogus“ – vienas paslaptingiausių ir mažiausiai žinomų garsiojo rašytojo Marko Tveno kūrinių. Tie, kas perskaitys, supras, jog šis tekstas ne šiaip sau atsidūrė šio  interneto žinyčios kūrinių sąraše. Rašytojas dėsto įstabius dalykus. Ir visa tai ženkliai skiriasi nuo visuotinai žinomų M.Tveno kūrinių.

Skaityti toliau

Hermio Trismegisto Smaragdo lentelė

  Lietuviškai pateikiame vieną iš žymiausių hermetinių tekstų, priskiriamų pačiam Hermiui Trismegistui, Senovės Egipto išminčiui – „Smaragdo Lentelė“. Tai vienas žymiausių daug šimtmečių Vakaruose žinomų dvasinių tekstų. Visos dvasinės kryptys skirtingais žodžiais kalba apie panašius dalykus. Nėra to, kas buvo žinoma Rytuose, ko nežinojo Vakarai. Nėra to, ką žinojo Vakarai, kas buvo nežinoma Rytuose. Viena Šviesa apreiškia pasauliui Meilę, Tiesą ir Atgają (Evoliuciją).

Skaityti toliau