Išminčių citatos 15

   Išminčių citatų eilinis rinkinys platesnio suvokimo link.

Dvasia visada tyra, ramybė visuomet su mumis.

 

Jogas N.

 

 

Kai jūs medituojate tam tikroje pozoje, atliekate tam tikras pastangas,  jūs sustiprinate pojūtį, kad “aš esu medituotojas”, o tai reiškia – “aš esu kūnas”.

 

Cezaris Teruelis, 2008 02 17, Vilnius

 

 

Nėra ko gailėtis praeities. Yra atvertos durys į platesnį suvokimą tiems, kas gali atsimerkti.

 

Delfų išmintis

 

 

Mintis ir laikas – tai tas pats…

 

Akademikas I.Šmeliovas

 

 

Apsisiausk ugnimi ir tapk nepažeidžiamu – senovinis priesakas.

 

Ugninis pasaulis

 

 

Atmintis – tiems, kurie užmiršo.

 

Plotinas

 

 

Senovės tikyba dar ir šiandien žmonėse gyva. Ugnis vis dar šventa.

 

Vydūnas„Lietuvių tikybos prasmė senovėje“

 

 

Smegenyse nėra jokios atminties…

 

Akademikas I.Šmeliovas

 

 

Ir niekas nebūna vienas, net jeigu jis ir sugebėtų…

 

Borisas Grebenščikovas

 

 

Nebijoti mirti, reiškia drįsti gyventi. Nebijoti mirties, reiškia išdrįsti Gyventi. Nebijoti mirties, reiškia priimti save patį ir Būti su Savimi tokiu, ir gyvenimu tokiu, koks jis yra.

 

R.G.Narajanas  

 

 

Jei žmogus sako “atsitiktinai”, jis stokoja žinių. Žmonės sako “tai atsitiktinumas”, nes nežino, kaip paaiškinti reiškinius. … Jei viskas vyksta mechaniškai, turi egzistuoti koks nors mechanikas, mechanizmą sukuręs protas.

 

Svamis Prabhupada “kelionė į savęs atradimą”

 

 

Jogo darbas – sugriauti mirties garbinimą.

 

Agni jogos ženklai

 

 

Tai ir yra meditacija. Suvokti, kad medituotojas visą laiką yra meditacijoje. Tylus suvokimas, kad medituotojas ir yra meditacija. Kai suvokiate, kas esate, visada esate tyloje. Niekas tuomet nepertraukia jūsų meditacijos, net jūsų mintys.

 

Cezaris Teruelis, 2008 02 17, Vilnius

 

 

Vertingas yra drąsus noras ieškoti, nes kiekvienas ieškantis atras.

 

„Morijos minčių sodas”

 

 

Nusišypsokite jūsų kelio sunkumui. Šypsena neša galią.

 

Agni joga

 

 

Tegu skleidžiasi sąmonės žiedai kuo plačiau!

 

Seeragatas

 

 

Praeities nebėra. Dabartis Šventa. Būkime nuolankūs visada.

 

Jogas Vasudev

 

 

Sveika, švari ir sąžininga gyvensena – ne siekiamybė, o natūralus bundančios sielos poreikis.

 

Audronė Ilgevičienė

 

 

Pusiausvyra tarp žodžių ir veiksmų, tarp minčių ir jausmų  - telydi jus.

 

Jogos išmintis

 

 

Pasaulis sudarytas iš dviejų ramsčių, kurių virpesiai ir yra gyvenimas.

 

T.Platonova “Kalno kelias”

 

 

Tą akimirką, kai išsisklaido neišmanymas arba išnyksta dvilypumas, patiriamas visiškas sąmonės išsilaisvinimas (moksha).

 

Svamis Šivananda „Šivanandos upanišados“

 

 

Kasdienė veikla yra mūsų mandala. Dao mums atsiskleidžia paprastuose žemiškuose darbuose.

 

Deng Ming-Dao „365 Dao”

 

 

Bet koks sąmoningas , savimi suvoktas dvasinis, protinis, jausminis (astralinis) ar medžiaginis judesys yra praktika. Savaiminis judesys yra Dieviškoji Lila – nuostabi ir teisinga. Kartais pasireiškianti kaip Malonė. Kai Lila ir praktika tampa Viena, gimsta Dieviškasis žmogus.

 

R.G.Narajanas

 

 

Kuo labiau žmogus susivokia, tuo giliau jam tampa aišku, kad visos tiek matomos, tiek nematomos sąmonės formos pasireiškia viename didžiuliame beformiame kūne, kuris vadinamas Bendrąja Sąmone arba Dievu. Taigi, Dievas yra visur: jis duoda žinią, praskrisdamas paukščiu, jis pamaitina miške, atiduodamas savo kūną, tapusį uogomis ar grybais, jis užstoja nuo vėjo, tapęs uola, pagirdo, virtęs tyru vandeniu… Toks tikėjimas buvo gilioje senovėje. Šitaip tikėjo susipratusieji.

 

Audronė Ilgevičienė

 

 

Visi turime savo Mokytojus. Esame gimę iš šviesos ir į šviesą sugrįžtame.

 

Delfų išmintis

 

 

Kaip maistas yra reikalingas kūnui, taip malda ir meditacija yra reikalingos sielai.

 

Svamis Šivananda “Šivanandos Upanišados”

 

 

Du dalykai pripildo mūsų širdį nuolat augančios nuostabos ir pagarbos, tai žvaigždėtas dangus ir dorovinės nuostatos.

 

Imanuelis Kantas “Praktinio proto kritika”

 

 

Iš visų sąvokų pasilik vieną, o po to sunaikink ir ją.

 

T.Platonova “Vadovėlis mokiniams”

 

 

Kiekvienas žmogus, jei tik jis išvis yra asmuo ir turi savitą veidą, turi ir savo likimo rūšį, yra jam skirtas ir gimęs. Todėl dažnai atrodo, tarsi jis pats sąmoningai tą likimą ir renkasi, – štai kaip savimi pasitikėdamas jis elgiasi ir patiria tai, kas jam skirta.

 

Hermanas Hesė “Skaitymai minutėms”

 

 

Žmogus yra laimingas tada, kai stovi priešais duris, kurias gali atidaryti.

 

Kamala Devi

 

 

Tik zoologinės mastysenos žmogui gali kilti mintis, kad gamyba suteiks žmogui laimę. Tikrąją laimę lemia ne tokie veiksniai, kaip ekonomikos klestėjimas ar nuosmūkis, o dvasinė ramybė.

 

Svamis Prabhupada “Kelionė į savęs atradimą”

 

 

Ar žinai, ką liudija nuolatiniai ginčai? Kad nesutari pats su savimi. Kas daug ginčijasi, turėtų savęs paklausti, ką jis daro ne taip.

 

Sai Baba “Sai Baba kalba vakarams”

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt