Išminčių citatos 26

   Išminčių citatos

Konflikto priežastis yra dualumas. Dualumas yra tapatinimasis su forma. Šiame gyvenime nėra nieko asmeniško. Mes tai priimame asmeniškai, nes manome, kad esame asmenys.

Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius *

Meilė – tai vieškelis, grįstas aštriais deimantais, kuriuo turi eiti basas.

M.K.Čiurlionis

 

*

Atgal nežiūri tas, kas žvelgia į žvaigždę.

 Leonardo da Vinci

 

*

Jeigu tu šypsosiesi gyvenimui, gyvenimas šypsosis tau.

 Motina

 

*

Laikykite savo mintis švarias. Ką galvojate, tas ir esate.

 Sodietis

 

*

Ir jūs, žmonės, pirma užsigydykite žaizdas, … nuramdykite savo mintis, pašalinkite visa, kas galėtų jas blaškyti, ir ateikite į mokyklą: štai tada pamatysite, kokią galią turi protas!

Epiktetas

 

*

Niekas nepasiekia rojaus, nepraėjęs pro pragarą.

 Šri Aurobindo

 

*

Kai tu stebi, tu neįsitrauki, tačiau tik pats tai gali žinoti.

 Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

Jeigu tavo širdis pilna meilės, reiškia tu – budistas.

Nežinomas lama

 

*

Atmink, tu – aktorius pjesėje, ilgoje ar trumpoje, kaip panori statytojas.

Epiktetas

 

*

Kas nori pamatyti, kaip siela gyvena savo kūne, tegul pasižiūri, kaip kūnas laikosi savo būste: jei siela netvarkinga ir chaotiška, netvarkingas ir chaotiškas yra ir pats kūnas, kuriame glūdi siela.

Leonardo da Vinci

 

*

Nėra tokio dalyko, kaip dvasinis ar pasaulietinis gyvenimas. Gyvenimo neįmanoma padalinti į fragmentus.

Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

In der Ruhe liegt die Kraft – RAMybėje glūdi jėga.

Posakis

 

*

Žmogaus dvasia yra jo Dievas, žmogaus dvasia yra pasaulio valdovė, pasaulio dvasia, žmogaus dvasia yra jo Dievo dalelė; visos žmonių dvasios yra vienas Dievas, o Dievas yra dvasia.

M.K.Čiurlionis

 

*

Tobulybė nėra nei aukštumų siekiai nei kraštutinumai. Ji yra pusiausvyra ir harmonizacija.

Motina

 

*

Viskas išsirutulioja iš visko, ir viskas yra padaryta iš visko, ir viskas grįžta į viską…

Leonardo da Vinci

 

*

Atmink, įžeidžia ne plūstantysis ar mušantysis, įžeidžia nuomonė, kad tai užgaulu. Tad jei kas tave suerzino, žinok: suerzino tavo paties nesupratimas. Todėl visų pirma stenkis nepasiduoti vaizduotei: jei laimėsi laiko tarpsnį, susivaldyti bus lengviau.

Epiktetas

 

*

Nėra nei mokinio, nei mokytojo. Nėra net erdvės mokymui. Tiesiog nurimkite, atšaukite visas paieškas. Tada galėsite pažinti savo savastį.

Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

Nuoširdus žmogus – tas, kurio nuoširdumas pastovus, o ne epizodinis, – pats nustato savo vystymosi greičius; na o tas, kuriam lengviau apsimetinėti, panašus į voverę rate – ir taip tęsiasi iš vieno gyvenimo į kitą.

Ani Bezant „Žmogus ir jo kūnai“

 

*

Siela vystosi, Dvasia yra tobula ir visada spindinti.

Teosofijos Mokytojas

 

*

Apsigyvenk dieviškume. Gyvenk ir judėk jame. Ištirpk dieviškoje liepsnoje.

Svamis Šivananda

 

*

Meilė – tai gryno aukso tiltas per gyvenimo upę, kuri skiria gėrio ir blogio krantus.

M.K.Čiurlionis

 

*

Niekas negimsta ten, kur nėra jaučiančio, augančio ir išmintingo gyvenimo.

Leonardo da Vinci

 

*

Kasdien lai būna tau prieš akis mirtis, tremtis ir kita, kas atrodo baisu (bet visų pirma mirtis), -  ir niekada tavo mintys nebus žemos, neturėsi nenuosaikių troškimų.

Epiktetas

 

*

Svarbu atpažinti erdvę, kurioje visa tai vyksta. Ta erdvė yra Savastis. Tai netgi nėra patirtis. Tai tiesiog tyla.

Cezaris Teruelis, 2010, Vilnius

 

*

Jei darbuose sutinki sunkumus, nuoširdžiai pažiūrėk į save ir ten tu atrasi šių sunkumų šaknis.

Motina

 

*

Gamtoje niekas nevyksta be priežasties: rask priežastį, ir tau nebereikės patirties.

Leonardo da Vinci

 

*

Tikėjimas nušviečia mirties slėpinį ir suteikia giedrumą senatvei, kuri jau neišgyvenama pasyviai laukiant išnykimo momento, bet į kurią žvelgiama kaip į pasieksimo pilnutinės brandos pažadą.

Jonas Paulius II

 

*

Tik tie yra saugūs, kurie saugo Dievą savo širdyje.

Šri Aurobindo

 

*

Iš knygų, iš sudėliotų kito žmogaus gyvenimo patirčių daug neišmoksi. Vis tiek viską teks patirti savo kailiu, savom kojom pereiti visus klonius ir kalnelius. Tik taip ateina tikrasis žinojimas.

Eimuntas Nekrošius

 

*

Tada buvo tada, o dabar yra dabar. Atmink, kad dabar – vienintelis laikas, kai gali būti laisvas.

T.Abelar

 

*

Gyvybė visada yra gėris.

Jonas Paulius II

 

*

Nevadinkite blogiu viso to, ką žmonės blogiu vadina, o atmeskite tik tai, kas dievo jau atmesta; nevadinkite gėriu viso to, ką žmonės gėriu vadina, o priimkite tik tai, kas dievo jau priimta.

Šri Aurobindo

 

*

Niekas dar nenubaudė išminčiaus skurdu.

Seneka

 

*

Atsakomybės prisiėmimas reiškia: ar aš iš tikrųjų galiu mirti už savo sprendimus?

Karlosas Kastaneda

 

*

Išmokti mylėti yra pats didžiausias menas, koks gali būti prieinamas žmogui. Meilė – varomoji jėga, pats stipriausias Visatos variklis. Ji – tai Dievas, o Dievas – tai Meilė.

Audronė Ilgevičienė „Menas mylėti“.

*

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Nagaras, Kullu slėnis Indijoje. R.G.Narajano nuotr.