Išminčių citatos 4

Lėmėjas (Dievas) kontroliuoja mūsų likimą ir sielas pagal kiekvienos jų prarabdhakarmą (padarytus darbus). Jei kažkam yra lemta neįvykti, tai ir neįvyks, stenkis kiek gali. Tai, kam lemta įvykti, tikrai įvyks, daryk ką nori, kad to išvengti. Tai yra akivaizdu. Todėl, geriausia, ką galima padaryti, tai liki tyloje.

 

Ramana Maharišis


Jėzus pasakė: Kada Jūs pagimdote tai savyje, tai, ką jūs turite, išgelbės jus. Jeigu jūs neturite to savyje, tai, ko jūs neturite savyje, numarins jus“ 

 

Evangelija pagal Tomą (74).

 

 

…sunkiais tautai laikais reikia prisiminti, kad mes nusipelnome visko, kas su mumis atsitinka. Mes galime nematyti problemos priežasties, tačiau tai nereiškia, kad šios pakankamai svarios priežastys neegzistuoja.

 

Svamis Šivananda “Karma joga”.

 

 

Kūno siekiniai veda į mirtį, o dvasios siekiniai – į gyvenimą ir ramybę.

 

Laiškas Romiečiams 7:6.

 

 

Nebūčiau nelaimingas, jei nebūčiau silpnas. Aplinkybės, kuriose atsidūręs vaikystėje aš jaučiausi nelaimingas, šiandien manęs nebeveikia. Pasikeitė vidus, todėl privalėjo pasikeisti ir išorė – taip tvirtina Vedanta. Kai pasieksime nuostabią pusiausvyros ir tapatumo būseną, mes tik juoksimės iš tų dalykų, kuriuos šiandien laikome nelaimių ar blogio priežastimis. Toks pat laimėje ir nelaimėje, kai sekasi ir kai nesiseka – toks požiūris artina laisvę.

 

Svamis Vivekananda

 

 

Nesmerk pasaulio, nes jis sukurtas Didžiosios Minties.

 

Aleksandrijos filosofai

 

 

Tai labai ilgas reikalas – keisti principus, ir niekada nežinai, ar jie jau pasikeitė, kol nepajusi, kad kažkas nusistovėjęs ir teisingas, jau toks nebėra.

 

Ričardas Bachas „Mesijo vadovėlis“

 

 

Visa yra Viešpats Šiva, šiame apreikštame pasaulyje skirtingais pavidalais pasireiškianti gyvoji agna. Jo Valia yra užsimerkti, Jo valia atsimerkti. Kas jį gali pasmerkti, kas jį gali pagirti? Jis vienas toks, Sau ir Savyje. Jo yra Valia. Jo Malonė.

 

Jogas N.

 

 

Neišmanymas nekeičia dėsnio. Jeigu išsiblaškęs žmogus vairuodamas  atsitrenkia į medį, dėl išsiblaškymo jo žaizdos netaps mažesnės.

 

Paramhansa Jogananda

 

 

Gyvenimas yra sielos kelionė vidun. Tai yra kelionė, kurioje nėra išvykimo ir atvykimo, tai yra žinojimo kelionė. Tai kelionė be judėjimo. Ji prasideda iš taško, į kurį turėsite atvykti.

 

Svamis Chidananda

 

 

Valgyk nedaug, gerk nedaug, šnekėk nedaug, miegok nedaug.

Truputį bendrauk, truputį keliauk, truputį tarnauk, truputį aukok.

Truputį padirbk, truputį pailsėk.

Truputį pastudijuok Raštus, truputį paaukok Dievams.

Paskirk truputį laiko asanoms, truputį pranajamai,

truputį apmąstymams, truputį meditacijai,

truputį mantrų kartojimui , truputį kirtanų giedojimui,

truputį mantrų rašymui, truputį satsangui.

Daryk visko po truputį ir tau užteks laiko viskam.

 

Svamio Šivanandos dainelė

 

 

„Blogas“ mums yra sąlyginis apibrėžimas … ir pasekmės įstatymas – vienintelis įstatymas, kuris niekada neklysta. (…) Galų gale, kas gi iš esmės yra objektyvus gyvenimas, jei ne ryškių nerealumų panorama?

 

Mokytojas K.H.

 

 

Jeigu tu nenori būti mokytoju, tau geriau nešdintis iš šios planetos.

 

Ričardas Bachas „Mesijo vadovėlis“

 

Joga, tai viršžmogiška sąmonės būsena, įgyjama sekoje bendrinio visų metodų, praktikuojamų metų metais, efekto jų vienybėje, pridedant Viešpaties Malonės poveikį…

 

Gopi Krišna „Tikrasis jogos tikslas“

 

 

Apaštališkajį viešpatį aš norėčiau laikyti tėvu, nes jis yra vyresnis už mane, ir kitus tokius asmenis laikysiu tėvais; o tuos, kurie yra vienmečiai su manimi, laikysiu broliais, o kurie jaunesni už mane – sūnumis. Krikščionims leidžiu Dievą garbinti pagal savo papročius, rusams pagal savo apeigas. Lenkams pagal savo papročius, o mes garbiname Dievą pagal savo apeigas, ir visi turime vieną Dievą.

 

Didžiojo Kunigaikščio Gedimino laiškai, XIV a.

 

 

Todėl keisti jūs, vaikai, kad bijote mirties, nes iš tiesų labiau jūs bijote gimti. … Turite suprasti, jog kiekviena mirtis bet kuriame pasaulyje tą pačią minutę tampa gimimu pasaulyje kitame.

 

Astrėja „Apie mirtį ir pomirtinius kelius“

 

 

30 metų aš ieškojau Dievo. Tačiau kada įsižiūrėjau atidžiau, aš pamačiau, kad tikrumoje tai Dievas manęs ieškojo.

 

Sufijus Bajazidas

 

 

Jūsų kvėpavimas yra tikras valdovas Dangaus karalystėje.

 

Svamis Šankarananda Giris

 

 

Kad  niekada nebūtų jokios baimės: bebaimiškumas – ištikimybė Mokytojui. Visada išlaikyti visišką savikontrolę. Dvasios svyravimai ir aštrios nesusivaldymo bangos ypatingai kenkia mokiniui. Nereikalaukite daug iš žmonių, tačiau ištikimybės, garbės ir didvyriškumo reikia laikytis iki pabaigos. Sutikus net puolusį žmogų visada galvokite – „Viešpaties vardu“. Atraskite jame gerumo sėklą, apsuptą šviesios ugninės minties žiedu. Prsiminkite, kada paduodate jam ranką, tarp jūsų delnų yra Mokytojo ranka. Taip padėsite jam pakilti aukščiau (nugalėk mylėdamas). Tačiau jei tariant mintyse „Viešpaties vardu“ pajusite, kad jis yra beviltiškai tamsus, staigiai pasitraukite, atstumkite jį, nes padėti jau negalėsite, o tikroji meilė yra ne sentimentalumas, o kūrybinė energija.

 

K. Antarova

 

 

Tas, kas pradeda nuo to, kad pamyla Krikščionybę daugiau nei Tiesą, labai greitai savo bažnyčią ar sektą pamils labiau nei Krikščionybę, ir baigs tuo, jog mylės save už viską labiau pasaulyje.

 

Coleridge

 

 

Gyvenimas – tai ne problema, kurią reikia spręsti, o stebuklas, kurį reikia išgyventi.

 

Šibendu Lahiri “Lahiri išmintis“

 

 

Išminčiui arba Dživanmuktai nėra nei džiaugsmo, nei liūdesio, nei gimimo, nei mirties. Jis kirto Samsaros arba pasaulietinio gyvenimo ciklo vandenyną ir pasiekė kitą krantą, kuris yra bebaimiškumas ir nemirtingumas. Jis tapo pačiu Brahmanu. Brahmavit Brahmayva Bhavati. Žinantis Brahmaną tampa Brahmanu. Tai išraiškingas Šrūti arba Upanišadų posakis. Džniana jogo tikslas – požiūrio apie dualumą panaikinimas ir vienybės nustatymas tarp individualaus Aš ir aukščiausiojo Aš. Tai visos Vedantos reziumė. Tai  didysis apvalytojas ir nuodėmių griovėjas. Tai didžioji paslaptis.

 

Svamis Šivananda “Žinojimo joga”

 

 

Nebandyk pakeisti pasaulį. Tau nepasiseks. Siek mylėti pasaulį.Ir žiūrėk! Pasaulis pasikeitė, pasikeitė amžiams.

 

Šri Činmojus

 

 

Visas pasaulis – tai veidrodinis atspindys. Visas mūsų egzistavimas – tai tik atspindžių serija: mes visi atspindime vienas kitą, žemė atspindi dangų, kūnas atspindi žemę ir t.t. Pasaulis – ištisa atspindžių sistema. Tačiau būtent žmogus pririša save ir sutapatina su visomis laikinomis formomis. Vietoje to, kad užimti stebėtojo poziciją, jam priskirtą iš pat pradžių, mes tampame aktoriais veidrodžių labirinte. Visų gamtos apsireiškimų stebėjimas – štai kas yra dvasinė praktika.

 

Rampuri Baba

 

 

Galima mokytis žvelgiant į kiekvieną daiktą, – kartą pasakė rabi savo chasidams. –Visa šiame pasaulyje egzistuoja, kad mokyti mus. Ne tik tai, ką padarė Viešpats, bet ir tai, ką padarė žmonės, daro mus išmintingesniais.

-Ko gi mus moko, pavyzdžiui…,- abejojančiai paklausė vienas chasidas, – …geležinkelis?

- Kad akimirką  pavėlavus, galima prarasti viską.

- O telegrafas?

- Kad kiekvienas žodis apskaitomas.

- O telefonas?

- Kad ten girdima, ką mes kalbame čia.

 

Žurnalas „Tantra Yoga“

 

 

Paprastumas, nuoširdumas, dėkingumas ir visiško nulio būsena – štai toji Maloningoji Apsauga…

 

Jogas Atmaram, 2009

 

 

Mokša (Išsivadavimas) – tai tik dar vienas nepriklausomybės įvardinimas, kai žmogus nepriklauso nei nuo išorės reiškinių, nei nuo kitų žmonių.

 

Šri Satija Sai Baba

 

 

Net žinodamas, kad rytoj pasaulis suduš į šipulėlius, vis tiek sodinčiau obelį.

 

Vienuolis Martynas Liuteris

 

 

Aš sveikinu pirmapradį Viešpatį, Šivą, kuris mokė Parvati  Hatha joga vidyjos (žinojimo),  esančios lyg pakopa tiems, kurie trokšta pasiekti neprilygstamąją Radža jogą.”

                                                           

Hatha joga Pradipika, 1 skyrius, 1 aforizmas

 

 

Protas negali suvokti. Jis tik kuria koncepcijas ir prielaidas…. Laisva valia neegzistuoja. Yra arba laisvė (ne-protas) arba valia (protas), kuri yra pančiai.

 

Šibendu Lahiri “Lahiri išmintis“

 

 

Visa iš tylos išeina ir į tylą sugrįžta.

 

Jogas N.

 

 

Jeigu jūs ilgai žiūrite į bedugnę, bedugnė pradeda žiūrėti į jus.

 

Fridrichas Ničė

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt