Išminčių sakymai 58

patanjali2Kas žiūri į išorę – miega. Kas žiūri į vidų – bunda.

 Karlas Gustavas Jungas

*

Tai, ką daugelis mano esant sveiku protu, iš tiesų – giluminio žinojimo užspaudimas. Kam toks sveikas protas?

Ričardas Bachas “Mesijo žinynas”

*

Tai, kur laikoma tikrovę, tokia nėra. Tikroji tikrovė tegali būti tai, iš kurios visas vyksmas, visas gyvenimas, visas pasaulis, visa Visata nukyla. O tik ir maža apie tai pagalvojus, numanoma, kad tai yra Didis Slėpinys. Ir žmogus ties juo nutyli ir nusilenkia. Jaučia, juk ir jis pats su savo esme yra slėpiningas ir Didžiajame Slėpinyje palaikomas. Tuojau žmogui ir lyg veriasi sielos akys. Kas seniau rodėsi tikrovė, tėra kažkoks vaizdavimas…

Vydūnas

*

Stebėtojas yra beaistris, nevertinantis žiūrėtojas. Jis – liudininkas. Todėl nesikišti iš tiesų – reiškia atrasti savyje vidinę šerdį, gyvenimo sūkurio vidurį, kuris YRA. Užsimerk – įkvėpk, iškvėpk – ir tu jau ten. Žinoma, iš pradžių šitas „ten“ gal truks tik keletą akimirkų-sekundžių. Šis laikas ilgės, ilgės, pakol, gali būti, apims visą esantį laiką, peržengdamas jo ribas, išnykdamas belaikiškume.

RG Narajanas

*

Ieškok ne šešėlio ar atspindžio, o Esmės, ieškok Šaltinio.

Šventyklos priesakai

*

Tikras budrumas (samvid) yra gryno stebėjimo būsena – be menkiausio mėginimo daryti ką nors su įvykiu, kuris stebimas. Tavo mintys ir jausmai, žodžiai ir veiksmai gali taip pat būti įvykio dalis. Tu tiesiog viską stebi nesirūpindamas – visiško aiškumo ir supratimo šviesoje. Tiksliai suvoki, kas vyksta, nes tai tavęs nepaveikia. Gali atrodyti, kad tai šalto atsitolinimo būsena. Tačiau taip nėra. Kai esi šioje būsenoje, atrandi, kad myli visa, ką matai, kad ir kokia būtų to prigimtis. Ši meilė be jokio skirstymo yra budrumo esmė. Jeigu to nėra, tu ne budrumas, o susidomėjimas – dėl kokios nors asmeninės priežasties.

Šri Nisargadata Maharadž

*

Tiesiog tyrinėkite save, stebėkite save, atminkite save. Persikeitimas įvyks tada, kai savęs prisiminimas taps nuolatiniu. Stebėkite save iš šalies, iš vidaus, stebėkite, kada laimingi, stebėkite, kai liūdni. Stebėkite, kaip save stebite. Tegu kiekviena jūsų nuotaika tampa langu, per kurį galėtumėte pažvelgti į savo vidų.

Sun Light

*

Elkis taip, lyg tai yra sapnas. Veik drąsiai ir neieškok pasiteisinimų.

Donas Chuanas

*

Kabintis į tai, ką jūs žinote ( kaip jūs galvojate, kad žinote), kabintis į tai, kaip ir ką jūs jaučiate, kas jums patinka, kabintis į savo įpročius, kabintis į savo prisirišimus, kuriuos jūs laikote būtinais, kabintis į pasaulį, kokiu jis reiškiasi dabar- visa tai jus suriša. Reikėtų atsikabinti nuo viso šito, vienas po kito. Nutraukti visas grandines.

Tai buvo sakyta tūkstantį kartų, bet žmonės vis daro tą patį… netgi tie, kurie apie tai gražbyliauja, moko apie tai kitus, netgi jie kabinasi- jie kabinasi į savo matymo būdą, savo gebėjimą jausti, į savo įprotį tobulėti, kuris jiems atrodo vienintelis galimas būdas.

Šalin grandines- laisvės, laisvės, laisvės, laisvės. Visada būti pasiruošus pakeisti viską, išskyrus viena: veržimąsi. Tai troškulys.

Motina

*

Tokiu būdu, jei visi besilaikytų nesipriešinimo priesako, tai, akivaizdu, nebūtų nei nuoskaudų, nei piktadarybių.

Jeigu tokių būtų dauguma, tai jie įvestų meilės ir geranoriškumo tvarką net tiems, kurie skriaudžia, niekada nesipriešintų blogiui blogiu, niekada nenaudotų prievartos. Jeigu tokių žmonių susidarytų pakankamai gausi mažuma, tai jie darytų tokią moralinę įtaką visuomenei, kad bet kuri žiauri bausmė būtų atšaukta, o prievarta ir priešiškumas būtų pakeisti taika ir meile. Jeigu jų būtų tik nedidelė mažuma, tai ji retai patirtų ką nors blogiau, nei pasaulio panieką, o pasaulis, tuo tarpu, pats to nejausdamas ir nebūdamas už tai dėkingas, to paslaptingo veikimo pasekoje taptų išmintingesnis ir geresnis. (…) Tebūnie taika visiems, kurie ieško taikos, ir viską nugalinti meilė tebūnie kiekvienai sielai.

 Levas Tolstojus

*

Kuo tyresnė sąmonė, tuo platesnis supratimas ir tai gali sutalpinti labiausiai prieštaringas gyvenimo puses.

Šviesa ir tamsa, aukšta ir žema, gera ir bloga turėtų būti suvokiami vientisi ir vienyje, kartu su aiškiu ir ryškiu žvilgsniu į apreikštą pasaulį, kur prieštaringi dalykai kovoja dėl pirmumo.

Apreikštame pasaulyje jums teks priimti vieną iš pusių, tačiau tik remdami aukščiausius idealus, jūs prasiveršite pro neišmanymo sritį į pasaulį, kur nėra nei kovos, nei baimės.

Тiktai iš čia, išlaikydami širdyje šviesą ir saugodami meilės želmenis, tapę pačiu gerumu, galima, apžvelgiant plačiu žvilgsniu kovos lauką, priimti išmintingą sprendimą. Ir ten jūs atsidursite ne vienos iš jėgų sąjungininku, o tik Šviesa, kuriai lemta šviesti kiekvienam, kuris siekia išsiveržti iš nežinojimo nelaisvės.

Tatjana Platonova

*

Sistema negali pakeisti pati savęs, ją keičia tik išeidami už jos riboženklių.

Andrejus Metelskis, psichoterapeutas

*

Aš niekada ant nieko nepykstu. Nei vienas žmogus negali padaryti nieko tokio, kad nusipelnytų tokio mano atsako. Ant žmonių pyksti, kai jauti, kad jų poelgiai yra svarbūs. Nieko panašaus seniai nejaučiu.

Donas Chuanas

*

Klausiantysis: Kaip žiniuonis patiria gyvenimą?

Maharadž: Žiniuonis suvokia sąmonės kilmę ir reikšmę šiame buvime, kuris jam pasireiškė tėkmėje, savaime. Ta pati sąmonė vaidina daugybę vaidmenų – kai kurie laimingi, kai kurie liūdni; kad ir kokie vaidmenys pasireikštų, žiniuonis juos tik stebi. Vaidmenys niekaip neįtakoja žiniuonio.

Visi jūsų rūpesčiai yra kūno ir proto rūpesčiai. Tačiau vis tiek laikotės įsikibę į kūną. Kalbėdamas jūs laikotės tam tikro mandagaus tono, kadangi tapatinatės su kūnu ir protu. Aš nesitapatinu. Jūs galbūt nesugebėsite priimti to ką sakau, nes galiu jus sugėdinti – aš neturiu padorumo jausmo.

Jūs esate apribotas savo pačių įsivaizdavimais ir sąvokomis. Tiesa sakant, mėgstate tiktai šį „Aš“ pojūtį; viską darote tik dėl šio „Aš“ jausmo. Jūs nedirbate niekam, jokiai šaliai, tačiau viską atliekate tik dėl šio jausmo „Aš“, kurį mėgstate labiausiai.

Nisargadatta Maharaj

*

Būtis yra tas pats, kas laimė, laimė yra tas pats, kas buvimas.

Šri Ramana Maharši

*

Mieli broliai, nedrįstu sakyti: „Patikėkit, patikėkit manimi“. Netikėkit, bet patikrinkit tai, ką sakau, bent vieną dieną išbandykit. Nors vieną dieną gyvendami tokiomis pat aplinkybėmis, kokios jus užklupo tą dieną, išsikelkite sau tikslą visose tos dienos reikaluose vadovautis tik meile. Ir aš žinau, kad, jei taip padarysite, jūs jau nebegrįšite prie seno, siaubingo, pražūtingo paklydimo.

Levas Tolstojus

*

Mes turim reikalą su labai maža sąmone, labai sunkia, labai užsispyrusia, kuri nenori greitai judėti, kuri kabinasi į viską, ką jau turi, kas jai atrodo ‚tiesa‘: net jeigu tai visiškai maža tiesa, ta sąmonė kabinasi į tai, ir nenori daugiau judėti. Taip kad, norint tai pakeisti, reikia turėti labai, labai daug kantrybės- daug kantrybės.

Motina

*

Tie asmenys jau nebegali gyventi be triukšmo. Kaip tik todėl restoranai, jau savaime triukšmingi dėl lankytojų šurmulio, siūlo dar daugiau triukšmo įjungdami televizorių ar muzikos grotuvą. Jei paprašytumėte juos išjungti – į jus pažvelgtų kaip į bepročius. Tas stiprus triukšmo poreikis veikia it kvaišalai ir trukdo išskirti tikrai esminį dalyką (…) Vienas iš mums iškylančių etinių rūpesčių būtų – kaip grįžti į tylą.

 Umberto Eko

*

Tu visada turėtum prisiminti, kad kelias – tai tiktai kelias. Jeigu jauti, kad tau nederėtų juo eiti, – palik jį.

Donas Chuanas

*

Tu gyveni savo gyvenimą, lyg jis būtų tikras… (You live your life as if its real…)

Leonardas Koenas

*

Reinkarnacija nurodo į savastį, kuri reinkarnuojasi. Nėra tokio dalyko. Atminčių ir vilčių darinys, vadinamas „aš“, įsivaizduoja save kaip amžinai besitęsiantį – taip atsiranda laikas, kad būtų galima taip tęsti tokį netikrą amžinumą. Man nereikia praeities ar ateities, kad būčiau.

Visos patirtys gimsta iš įsivaizdavimo. Aš neįsivaizduoju, todėl man neatsitinka nei gimimas, nei mirtis. Tik tie, kurie apie save mąsto kaip apie gimusius, gali galvoti apie save kaip atgimsiančius. Visa egzistuoja budrume. Budrumas nei gimsta, nei atgimsta. Tai yra pati nesikeičianti tikrovė.

Šri Nisargadata Maharadž

*

Atmintis – mūsų siela. Praradę atmintį prarandame sielą.

Umberto Eko

*

Mieli broliai, padarykite tai savo pačių labui: suabejokite gyvenimu, kurį gyvenate ir kuris atrodo toks svarbus; supraskite, kad visi jūsų įsivaizduojami milijonų žmonių gyvenimo tvarkymo planai, jau nekalbant apie asmeninę šlovę, turtus ir pan., yra tik niekingos ir apgailėtinos smulkmenos, lyginant su siela, kurią atpažįstate savyje tą trumpą akimirką tarp gimimo ir mirties (…) Gyvenkite tik ta meile ir tai meilei, kurion esate kviečiami, ir tada pajusite, kad visas tas gėris, apie kurį galite tik svajoti, pasidaugins jums ir visiems žmonėms nesuskaičiuojamą daugybę kartų.

Levas Tolstojus

*

Žinojimas, kad esi proto kalinys, kad gyveni įsivaizduojamame savo sukurtame pasaulyje yra išminties aušra.

Šri Nisargadata Maharadž

*

Mintys tiesiog kyla – o tu renkiesi, veikti pagal jas ar ne. Būtent tai leidžia sąmoningumas. Jeigu nesi sąmoningas, papraščiausiai veiki pagal stipriausią impulsą arba stipriausią mintį.

S.S. Ravishankaras

*

Nesipriešinimas išsaugo – priešinimasis sugriauna… Jeigu visi žmonės nesipriešintų blogiui blogiu, mūsų pasaulis būtų palaimintas.

Levas Tolstojus

*

Daugeliui žmonių religija jau seniai yra tapusi subtiliausiu veidmainystės uždangalu, užmestu ant dvasinio tikėjimo negyvo kūno.

J.P.Blavatskaja

*

Būti arba Pūti; Busti arba dusti; Rimti arba mirti.

Šventyklos pasirinkimai

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA