Išminčių citatos 9

Nenoras pažinti savo šalies dvasią – tai ir nenoras pažinti tikrąjį save.

 

Astrėja „Septyni spinduliai ir jų valdovai“


Nematuokite pagal savo aršiną. Jis per seklus. Suvokite, medituokite į Tylą. Tai Aš Esu.

 

Kalno Mokytojas

 

 

Jei viduje nėra švaru, kai prana patenka vidun, ji gali pavirsti problemomis. Galite medituoti, bet viskas virs ego. Jis taps tik dar stipresniu. Čia nebelieka vietos dieviškumui.

 

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

 

„Jūsų visas kūnas – nuo vieno sparno galiuko iki kito … yra ne kas kita, kaip pati jūsų mintis, įgavusi regimą formą. Sutraukykite savo minties pančius, ir kartu jūs sutraukysite savo kūno pančius…

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

 

 

Dėkingumas yra geriausias vaistas nuo visų įmanomų ligų ir negalavimų – ir nuo fizinių, ir nuo psichinių.

 

Sai Baba „Sai Baba kalba vakarams“

 

 

Krija joga su niekuo nesikerta ir niekas nesikerta su Krija joga. Ar reikia pasiruošimo kvėpavimui? Kvėpavimas visada yra čia…

 

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

 

Kantrybė – tai ramybė.

 

Lietuvių liaudies patarlė

 

 

Protas prikuria problemų, jas išpūsdamas iš bet kokio niekniekio. Tada žmogus turi ką veikti, jas spręsdamas. Taip jis tiesiog nebeturi laiko ir jėgų daryti tai, dėl ko jis atėjo į žemę.

 

A.Ilgevičienė „Egipto istorijos. Mažoji Izidė“

 

 

Viską darykite su meile, tada būsite laisvi.

 

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

 

Kito neteisk, bo ir pats ne šventas esi.

 

Lietuvių liaudies pamokymai

 

 

Mokša (Išsivadavimas) – tai tik dar vienas nepriklausomybės pavadinimas, kai žmogus nepriklauso nei nuo išorinių dalykų, nei nuo kitų žmonių.

 

Satja Sai Baba „Džniana Vachini“

 

 

Mes įpratę gintis, o ne Daryti.

 

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

 

Tikrasis AŠ, tobulas kaip neparašytas skaitmuo, egzistuoja vienu metu bet kuriame erdvės taške, bet kuriuo laiku.

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

 

 

Supūva ir šventas, ir prakeiktas.

 

Lietuvių liaudies priežodis

 

 

Klausytis didžių dalykų – tai reiškia išgirsti „aukščiau“, nei aš pasakau.

 

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

 

Jei aukščiausioji Dievo galia priverčia objektus judėti, kodėl turėtume, užuot atsidavę jai,  nuolat jaudintis galvojant, kaip ir kas turėtų būti daroma, o kaip nedaroma? Mes žinome, kad traukinys gabena visus krovinius, tad kodėl įlipę į jį turėtume nepatogiai laikyti savąjį bagažą sau ant galvos užuot padėję jį traukinyje ir pasijutę lengvai?

 

Ramana Maharišis „Kas aš?“

 

 

Ir tamsos nebėra. Visur pilna Gyvybės.

 

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

 

Tikrasis ieškotojas, praėjęs išorinio ieškojimo arba susipažinimo su ieškojimais etapą, galiausiai supranta, kad tik sustojęs pats, sustabdydamas savo mintis, jis aiškiai pajus Dievo Karalystę savyje. Šis atradimas, pasiekęs jį per Tylą, nutvieks jį nauju Žinojimu…

 

Astrėja „Septyni spinduliai ir jų valdovai“

 

 

Nugalėk erdvę  - ir turėsi Čia. Nugalėk laiką – ir turėsi Dabar.

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

 

 

Duok, Dieve, ramybę ir kantrybę.

 

Lietuvių liaudies priežodis

 

 

Jei kankinate šį kūną, Dievas Sūnus liūdi.

 

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

 

Žmonės visados ieškos Tiesos, bet pyksis todėl, kad ją skirtingai supras.

 

A.Ilgevičienė „Egipto istorijos. Mažoji Izidė“

 

 

Įsisavink pirmąją žmonių, siekiančių eiti koją kojon su savo tauta, su savo amžininkais, taisyklę: NĖRA MENKŲ DALYKŲ. Kiekvienas veiksmas yra arba Gyvenimo teigimas – ir tada tai reiškia bendradarbiavimą su Juo. Arba jis yra paniurusi mintis apie save, o tai yra neigimas, nesuvokimas pagrindinio gyvenimo dėsnio šioje žemėje: visa yra tavyje, ir viskas dėl visuotinio gėrio, nes visa  yra meilė. Neturint tokio supratimo, žmogaus egzistencija yra apnuogintas egoizmas ir neišmanymas.

 

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“

 

 

Ateis laikas, kai žmogus turės pamiršti viską, ko yra išmokęs.

 

Ramana Maharišis „Kas aš?“

 

 

„…ir kaip jau buvo įpratęs, pajuto, kad jis – ne kaulai ir plunksnos, o tobula skrydžio ir laisvės idėja, kurios niekas nevaržo.

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“

 

 

Kam priešiniesi, tą ir pritrauksi, nes tavo emocijomis esi į tai susitelkęs. Norėdamas ką nors pakeisti, pažvelk į vidų ir savo mintimis bei jausmais paleisk naują signalą.

 

Rhonda  Byrne „Paslaptis“

 

 

Mokėti duoti yra malonė.

 

Sai Baba „Sai Baba kalba vakarams“

 

 

Kas jūs esate? Jūs nesate kūnas. Jūs esate Gyvenimas. Kai sakau „gyvenimas“, galite įsivaizduoti daugelį dalykų. Todėl sakau, kad jūs esate Kvėpavimas. Jūsų kvėpavimas yra Mahamantra. Tai raktas į Dieviškąją Karalystę.

 

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

 

Jūs negalite akmens turėti. Jis tiesiog yra.

 

Sodietis

 

 

Gilumine prasme niekas nekinta. Viskas jau yra. Mes visi kartu išryškiname tai, kas jau yra. Savo pastangomis (ar jų nebuvimu) ir apsisprendimais. Daug visko vyksta. Ir nieko. Kitoks gyvenimas…

 

Kalno Mokytojas

 

 

Dangus – tai pasiekta tobulybė.

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“

 

 

Užsimerkus ir esant ramybės būsenoje yra tik “aš esu” buvimas. Atsimerkus atsiranda erdvė, o erdvėje kuriamos dermės.  Kai balta šviesa skyla į vaivorykštę, ji išsidėsto dermingai, kiekviena spalva užima tam tikrą vietą erdvėje. Tuo pačiu tai tik baltos spalvos pasireiškimai, Vienio dalys. Bendras šaltinis ir negalėjimas būti viena be kitos daro visas spalvas lygiavertėmis, nepriklausomai nuo spektro dalies. Šaltinio slėpiniai – tai metafizika.

 

Kalno Mokytojas

 

 

Nei matematika, nei analitinis mastymas nieko gero tau nelems, jei negyvensi, pasikliaudamas širdimi.

 

Sai Baba “Sai Baba kalba vakarams”

 

 

Širdis klauso tik tada, kai liežuvis liaujasi jai trukdęs.

 

Teodoras Dreizeris

 

 

Ramybė atveria Kelius.

 

Kalno Mokytojas

 

 

Viskas yra jumyse. … Negalvokite, kad po mirties eisite į dangų ar pragarą. Viskas yra šiame kūne. Visa Visata, visos planetų pozicijos.

 

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

 

Dievas yra kupinas meilės, pasaulis yra tobulas.

 

Sai Baba „Sai Baba kalba vakarams“

 

 

Nėra pilkos kasdienybės, yra spindinti šventovė, kurią kiekvieną darbo dieną stato pats žmogus. Ne  dangaus platybėse turi skrajoti žmogus, siekdamas gurkštelti grožio ir pailsėti nuo žemiškojo purvo. Bet į purviną, prakaituotą ir sielvarto kupiną žemę jis turi įlieti lašelį savo geranoriškumo. Žmogaus gyvenimas žemėje – tai ta Visatos dalelė, kurią jis sugebėjo priimti į save, savyje kūrybiškai perdirbti, apvalyti kančiomis ir išlieti atgal į Visatą, kad padėti jai judėti pirmyn.

 

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“

 

 

Žmonėse gyvenanti Jėga verčia juos siekti Dangaus, kiekvienam einant savo keliu į Tobulybę. Ir ši Jėga yra prigimtinė mūsų, žmonių giminės,  teisė.

 

R.G.

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt