Susitelkimo pratybos

GaneshaPateikiame susitelkimo objektą. Joga darbo pertraukėlės metu. Taigi – padarykite pertraukėlę darbe…

Žiūrėkite į Viešpaties Ganėšos akis vieną minutę (ar daugiau, jei galite). Ir jis gal būt jums atsakys. Taip pat veiksminga atliekant Šambhavi mudrą. (matau viską ir nematau nieko konkrečiai).

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt