Maldos Šventąjam Mokytojui

„Mokytojas yra vienas – Pasaulio Siela“ (J.P.Blavatskaja). IMG_9778

Šias maldas galima naudoti tiek kiekvieną atskirai, pavyzdžiui, asmeninių ar grupinių užsiėmimų pradžioje, prieš ar po meditacijos – būvos, tiek visas kartu – kaip vieningą praktiką, – širdžių nuskaidrinimui, proto apvalymui bei deramo Vidinio Motyvo dvasinei praktikai įtvirtinimui.

Galėtume pasakyti ir šitaip – te nepasirodo tai pernelyg griežta – išgirsti vidinio, šventojo Mokytojo šaukinius yra svarbiausia mūsų pareiga šioje žemėje. OM.

Viešpatie, Šventasis Mokytojau,

Pasireiškiantis visose skvarmose

Esantis manyje ir visuose pavidaluose

Padovanok man vienybę su Tavimi

Kad galėčiau Tave girdėti, jausti ir matyti

Atleisk už nesąmoningas klaidas ir paklydimus

Parodyk kryptį mano gyvenime

Primink nuorodą ir kelią

Padėk eiti į Tave ir Tave pasiekti,

Spindinčiame Žinojime,

Meilės Šviesoje ir Ramybėje,

Aukščiausioje Vienovėje ir Taikoje

Esu Pilnatvė ( 3 k.)

***

Mano Mokytojau,

Dvasios vadove,

Padėk man pasiekti

Tavojoje Šlovėje spindintį Žinojimą

Kad galėčiau eiti

Tavo nueitu Keliu

Kad galėčiau sekti

Paskui tavąją Žvaigždę

Kad galėčiau įžengti

Į tikruosius mūsų Dvasios namus.

Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip.

***

Mano Šviesusis Mokytojau,

Tėve ir drauge,

Laukiu tavųjų ženklų

Ir dangiškų nurodymų.

 

Padėk man išgirsti

Tavo Dvasios šaukinius

Šiame gyvenimo triukšme.

 

Padėk man atskirti

Tikrąsias vertybes – nuo įsivaizduojamų:

Tikrąją Taiką – nuo prieštarų

Tikrąją Ramybę – nuo sustingimo

Tikrąjį džiaugsmą – nuo jausmingumo

Tikrąją Meilę – nuo prisirišimo

Tikrąjį Žinojimą – nuo protavimo

Tikrąjį Buvimą – nuo nebūties.

 

Suteik man savo dangišką Malonę

Kad pasiekčiau išlaisvinantį Suvokimą

Ir sugrįžčiau į savąją Taiką, tavojoje Taikoje.

Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip.

***

Kviečiu Tave,

Mano vidinis Mokytojau,

Kuris esi vienas mums visiems

Apreikšk man savo dievišką Malonę.

 

Visur esanti Dvasia,

Visuomet būki su manimi

Ir padėk man,

Siekti sąmonėjimo

Suteik pagalbą ir prieglobstį

Prašau tavęs.

 

Padėk ugdyti savarankiškumą

Ir aiškų žvilgsnį į save

bei apsireiškiantį gyvenimą.

 

Padėk išlikti savoje Dvasios ašyje

Ir būti tikruoju Stebėtoju.

 

Padėk išlaikyti tyrą vaiko žvilgsnį

Į žmones ir pasaulį,

Būti sąžiningam ir paprastam

Kiekvieną gyvenimo dieną.

 

Leisk man priimti žmones tokius,

Kokie jie yra šiandien.

 

Padėk man jausti Gyvenimą širdimi,

Išmokyk mane nuolankumo ir susitaikymo.

 

Padėk man surasti

Savąją taiką ir ramybę

Tavo Ramybėje ir Taikoje.

 

Padėk išgirsti tavo tylų balsą

ir apsaugok mano augančią sielą

nuo pagundų ir klydimų.

 

Padėk atrasti kelią išbandymuose,

Einant iš nesupratimo į savąją Šviesą.

Ir leisk būti Ja per amžius,

Ramybėje, Džiaugsme ir Taikoje,

Meilėje, Žinojime ir Būvoje,

Kad išsipildytų Tavoji Valia ir Malonė.

 

Per Omžius Omžinuosius (3 k.)

 

Esu Taika 3 k.

Esu Ramybė 3k.

Esu Džiaugsmas 3 k.

Esu Meilė 3 k.

Esu Žinojimas 3 k.

Esu Buvimas 3 k.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

IMG_9778

Palanga, 2013. Kirilo nuotr.