Žmogaus virpesių galios ir požymiai

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKiekvienas žmogus, būdamas biologine ir dvasine būtybe, skleidžia tam tikrus virpesius. Šie virpesiai turi savo dažnius. Šiuos dažnius galima išmatuoti.

Bendrinis dažnis priklauso nuo visos eilės priežasčių: organizmo sveikatos, maisto kokybės, įpročių, higienos, ryšio su gamta, klimatinių sąlygų, metų laiko, minčių ir emocijų švaros ir t.t. Šios priežastys įtakoja vieną kitą atbuliniu ryšiu.

Sveikas žmogus jaučia vidinį džiaugsmą, ramybę, meilę bei tylą savyje. Jis fiziškai jaučiasi gerai, yra energingas ir darbingas, visos organizmo dalys dirba darnoje. Tokiam žmogui būdingi aukštų dažnių virpesiai.

Juos daro žemesniais negatyvūs jausmai ir mintys. Taip pat jų sąlygoti veiksmai, žmogaus elgesys, maistas. Žmogus tampa „sunkesniu“, ima „virpėti“ žemesniuose dažniuose. Keldamas savo virpesius, žmogus tampa vis labiau laisvu, jame atsiskleidžia anksčiau nepastebėti gabumai ir galimybės.

Kylančių virpesių požymiai:

1. Mažėja reikalingo maisto poreikis. Mažėjant maisto daviniui, neatsiranda alkio jausmo. Tai vyksta, nes su virpesių kilimu didėja ir energetinės galimybės. Organizmas nebenori vartoti sunkų (žemų virpesių prisotintą) maistą.

2. Mažėja laikas, reikalingas miegui. Visą dieną kūnas išlieka budrus ir energingas.

3. Sapnai tampa vis daugiau sąmoningi(žinau, kad sapnuoju), gyvi ir ryškūs, o po to visiškai praeina. Juos pakeičia Šviesa sapne. Ima nusitrinti ribos tarp sapno ir būdravimo.

4. Kūnas tampa lengvas, jame jaučiama lengva energija.

5. Nyksta poreikis triukšmui (muzika ir kt. fiziniai garsai) – skleidžiasi tyla viduje, kuri sukuria ir tylą išorėje (atitinkamos išorės sąlygos).

6. Padidėja energetinis jautrumas. Imamos jausti subtilios energijos ir jų pustoniai. Prajaučiami žmonės: vieno žvilgsnio į žmogų ar jo fotografiją užtenka, kad nustatytum jo esmines savybes, charakterį.

7. Silpnėja ir visiškai išnyksta bendravimo poreikis, buvimas vienumoje tampa natūralia ir malonia būsena. Ateina pilnatvės pojūtis ir suvokimas, jog išorė yra mūsų vidaus atspindys. Praeina poreikis kažko ieškoti, ko, atseit, tau trūksta.

8. Silpnėja ir išnyksta baimės ir nepasitikėjimas savo jėgomis. Įvyksta situacijos, kuri yra dabar, priėmimas.

9. Nyksta svarbumo pojūtis. Priimant pasaulį tokiu, koks jis yra, žmogus tampa ramus, protas nustoja „gaminti“ įvairias idėjas.

10. Suvokiama esmė už žodžio, skaitant Žinios pripildytas knygas, šventraščius, savaime skleidžiasi suvokimas „už proto“ arba vyda-vydija.

11. Nyksta abejonės, atsiveria gyvenimo kelias ir vidinis Žinojimas, kad šis kelias yra tavo ir jis yra teisingas. Sustiprėja intuicija, santykis su vidiniu mokytoju, vidiniu vedimu, kuris niekada neklysta, kuris yra Tiesa.

12. Stiprėja mūsų poveikis aplinkai ir žmonėms. Tai, ką mes kalbame, ima pildytis. Gyvenimas prisipildo „stebuklų“ ir ženklų (jie imami pastebėti). Jaučiamas gamtos, pasaulio Visatos ir žmonių sinchronistiškumas.

13. Jaučiamas tylusis džiaugsmas be priežasties. Tai baimių nykimo, svarbumo nusimetimo rezultatas.

14. Gimsta užuojauta, kuri pamažu tampa atjauta kenčiantiems (nesuvokiantiems). Vis daugėja galimybių jiems padėti, pasiremiant įgytomis galimybėmis ir intuicija (vidiniu vedimu).

15. Žmogus ima atsibusti iš miego rūšies, kurią vadiname būdravimu. Gimsta budrumas. Jis ima skirti būsenas, gimsta veržimasis ir širdies galia.

16. Žmogus tampa savo gyvenimo Stebėtoju, jis nebeveikia, tačiau per jį pasireiškia pati Veikimo galia. Suvokdamas savo kelią, jis leidžia tai galiai reikštis, pats nieko nedarydamas iš savęs.

17. Žmogus tarpsta būvoje. Būva – tai sąmoningas buvimas dabarties akimirkoje, ne meditacija, ne kažko veikimas, o tiesiog būties džiaugsmas, kai nurimsta protas ir jausmai. Kai žmogus ŽINO, kad YRA kiekvieną amžinybės akimirką, ši būsena nepriklauso nuo atliekamo darbo, veiklos, meditacijų ar kitų praktikų ir yra išlaikoma nuolat. Jei akimirkos Būva išgyvenama pilnai, akimirkos susilieja į patirties upę, kuri teka už laiko ir proto (koncepcijų) riboženklių.

18. Ir pagaliau, kaip rašo Šibendu Lahiri: „Kai asmenybė (ego svarbumas) tampa nuliu, prasideda procesas, kurio pasėkoje žmogus pasijaučia esąs palaimos aplinkoje. Šio proceso pabaiga yra begalinės natūralios būsenos atsiradimas. Šioje būsenoje žmogus egzistuoja harmonijoje su Proto Energija. Asmenybė (ego) – daiktavardis. Jis turi baigtis, kad prasidėtų šventas procesas – veiksmažodis. Ir pagaliau, viskas baigiasi sprogimu – amžinosios natūralios būsenos atsiradimu, surištos su energija, kuri SUPRANTA. Po to daugiau nevyksta jokio proto judėjimo.“

Tuomet sąlyginiai „čia“ ir ‚anapus“ susijungia per žmogų, toks žmogus tampa tarpininku tarp Žemės ir Dangaus.

***

Žemi ir aukšti (tai sąlyginiai terminai) virpesiai yra šiame diapazone:

patys žemiausi – nuo 0 iki 2,7 hercų;

žemiausi – nuo 2,7 iki 9,7 hercų;

žemieji – nuo 9,7 iki 26 hercų;

aukštieji – nuo 26 iki 56 hercų;

aukščiausi – nuo 56 iki 115 hercų;

patys aukščiausi – nuo 115 iki 205 hercų;

„krištoliniai“ virpesiai – virš 205 hercų.

 

Žemų dažnių mintys ir emocijos sukelia šių dažnių virpesius:

* sielvartas – virpesiai nuo 0,1 iki 2 hercų;

* baimė – nuo 0,2 iki 2,2 hercų;

* nuoskauda – nuo 0,6 iki 3,3 hercų;

* suirzimas – nuo 0,9 iki 3,8 hercų;

*pasipiktinimas – nuo 0,6 iki 1,9 hercų;

* atskirumo (ego) pasireiškimai – iki 2,8 hercų;

* ūmumas (rūstumas)- 0,9 hercų;

* įtūžio banga – 0,5 hercų;

* pyktis – 1,4 hercų;

* puikybė (svarbumas) – 0,8 hercų;

* išdidumas – 3,1 hercų;

* panieka – 1,5 hercų;

* pranašumas – 1,9 hercų;

* gailestis – 3 hercai.

 

Aukštų dažnių mintys ir emocijos sukelia šių dažnių virpesius:

* atitikimas – nuo 38 hercų ir daugiau;

* pasaulio priėmimas kaip yra, be sąlygų ir nepasitenkinimo – 46 hercai;

* didžiadvasiškumas, kilnumas – 95 hercai;

* dėkingumas (ačiū) – 45 hercai;

* gilus, širdingas dėkingumas – nuo140 hercų ir daugiau;

* vienovė su kitais žmonėmis – 144 hercų ir daugiau;

* atjauta – nuo 150 hercų ir daugiau, (gailestis – tik 3 hercai);

* meilė, kurią žmogus supranta protu, tačiau mylėti dar tik mokosi – 50 hercų;

* meilė, kurią žmogus jau skleidžia širdimi visiems žmonėms ir pasauliui – nuo 150 hercų ir daugiau;

* besąlyginė meilė – nuo 205 hercų.

Тaigi, žmogaus, dirbančio su savimi, skleidžiami virpesiai prasideda maždaug nuo 40 hercų. Nuo 70 hercų – stabilumas, laiminga, nepriklausomai nuo išorės sąlygų, būsena.

R.G., naudojantis econet.ru pateikta medžiaga

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA