Apie hierarchijas, įvairovę ir Būvą

http://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2010/11/dsc08557.jpgDžainų religijoje pasaulėžiūrų arba požiūrių įvairovės principas yra vadinamas Anekantavada. Šis principas teigia, jog Tiesa, arba Tikroji Realybė gali būti suvokta skirtingais būdais, skirtingais keliais. Atskiras požiūris yra dalinė tiesa, atspindinti vieną ar kito suvokimo aspektą ar lygmenį. Tai nėra absoliuti Tiesa. Tiktai Ramybę įgavę bei išvystę intuiciją, giluminį Suvokimą „už proto“ žmonės gali pažinti visą Tiesą, kokia ji yra (atskirti netikrą nuo Tikro bei širdimi sujungti atskiras pasaulio dalis į vieną Būvą). Ši Tiesa žodžiais neišreiškiama.

Šis principas ugdo toleranciją ir suvokimą, kad pasaulis yra įvairus, jame telpa daug požiūrių ir koordinačių sistemų. Religijos ar dvasinės kryptys atspindi dalinę tiesą, vesdamos į giluminį, bendrinį Suvokimą. Jame jos ir ištirpsta. Indijoje šis bendrinis Suvokimas vadinamas Sanathana Dharma. Tai lyg žvilgsnis į pasaulį nuo aukščiausio kalno viršūnės.

*

Žemiau pateikiamas Mokytojo laiškas čeloms:

„Beveik visos (o gal ir visos) sistemos (religinės, pasaulėžiūrinės, mokslinės ir kt.) yra pusinės ir atspindi vieną ar kitą Realybės (kuri tokia nėra) projekciją. Tarnauja tam tikriems tikslams, dirba su atitinkamo lygmens žmonėmis. Kai užmerki akis – nėra jokių lygmenų, stadijų, pašventimų ir t.t. Kai grįžti į vieną ar kitą realybę – visa tai vėl atsiranda “generuojasi”. Užsimerkus ir esant ramybės būsenoje yra tik “aš esu” buvimas. Atsimerkus atsiranda erdvė, o erdvėje kuriamos hierarchijos (viršenybės). Tai neišvengiamas dalykas. Lyg fizika. Kai balta šviesa skyla į vaivorykštę, ji išsidėsto hierarchiškai, kiekviena spalva užima tam tikrą vietą erdvėje. Tuo pačiu, tai tik baltos spalvos pasireiškimai, Vienio dalys. Bendras šaltinis ir negalėjimas egzistuoti viena be kitos daro visas spalvas lygiavertėmis, nepriklausomai nuo spektro dalies. Šaltinio slėpiniai – tai gili metafizika.

Hierarchijos padeda suvokti ir įgyti pasaulio supratimą. Bet suvokiant tiesmukai ir neturint savyje išvystyto bendrojo požiūrio (kuris dažniausiai yra paslėptas giliau) galima “įkristi” į dar didesnį nežinojimo liūną. Nes hierarchija arba bet kokia tvarka supančioja. Sąmonė turi kilti vis aukščiau ir aukščiau, kad iš viršaus įvaldytų kas yra ir lieka apačioje. Tada jokių prieštaravimų nebūna. Viskas “gula” į vieningą ir neatskiriamą visumą. Kaip kortų namelis. Statyti jį galima įvairiai, nes kiekviename visatos taške yra viskas, ko reikia šiai statybai. Kiek tų namelių bepastatytume, yra tam tikros vyraujančios sistemos, kurios vienoje ar kitoje sąmonės būsenoje egzistuoja objektyviai. Tai žmogaus asmeninė realybė, kuri turi būti išgyventa ir išsemta. Tada pasaulis pasikeičia ir ateina kita realybė, tiksliau, žmogus pats tampa ta “kita” realybe. Ir vėl ją išgyvendamas. Ir taip keliauja toliau.

Iš tikro nieko nėra. Pasaulis yra realių nerealumų panorama. Gal kažką nuliūdinau, bet pradžioje nieko negalėjo būti. Niekas yra viskas. Jame telpa visos sistemos ir sėklos. Tada pasaulis skleidžiasi kaip lotoso žiedas. Ir gimsta įvairios realybės. Kurios nėra “realios” įprasta prasme. Tokios tik mums atrodo. Nes yra tik viena realybė “aš esu”. Atleiskite, bet daugiau nieko nėra. Yra tik graži iliuzija. Ir atitinkama programa, kad tą iliuziją suvoktume kaip tikrovę. Kai programos pašalinamos…

Ar reikia tai daryti? Nežinau, spręskite patys. Nuo to niekas nesikeičia. Tik jūs patys. Norite žinojimo – imkite. Aš jį duosiu jums. Norite likti nežinojime – likite. Tada bus kančia. Nenoriu, kad kentėtumėte. Todėl ir mokau. Eiti Atgajos keliu. Nes jokio kito nėra.

Būkite laimingi čia ir dabar, kokie esate. Tai geriausia išeitis jums šiandien. Pamažu kopkite, aukite, tobulėkite, atsisukite į šviesą. Ji išlaisvins.

Prisiminkite, kad viso to nėra. Iliuzijos galia stipri. Nebūkite silpni ir nebūkite stiprūs. Tiesiog Būkite.“

*

K.H.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

http://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2010/11/dsc08557.jpg

Lotosai jogų mieste Aurovilyje, Pietų Indija.

R.G.Narajano nuotr.