Baba: Apie antrają čakrą ir Krija jogą

   Mes užsiteršiame patys ir teršiame viską aplink. Didžiausia teršėja yra antroji čakra (Svadhisthana) – ir mes vis iš jos poveikio neišbrendame. Sukame jos energiją ir sukame ir „vanduo“ tampa purvinas, o mes manome, kad ją valome…

Visos problemos ateina iš antrosios čakros energijos – psichinės, mentalinės, fizinės ligos ir negalios. Dalis šių problemų ateina ir iš tėvų: ne tik jūs jas turite. Kaip „išlipti“ iš antrosios čakros įtakos? Visos problemos ir jų pasekmės yra iš nuolatinio nepasitenkinimo ir meilės trūkumo, kylančių iš antrosios čakros. Dėl to užsiteršia ir pirmoji čakra (Muladhara), taip pat ketvirtoji (Anahata) bei penktoji (Visudha) čakros, užsiteršia ir protas, stiprėja ego.

Antroje čakroje glūdi raktas į problemą. Ką gi daryti? Net meditacija gali būti sugadinta dėl antrosios čakros energijos pasireiškimo. Trisdešimt du metus tai matau Vakaruose. Žmonės šokinėja, blaškosi nuo vieno mokytojo prie kito, keičia žmonas ar vyrus. Stabilumas prapuola. Ramybė pasitraukia. Tai gimdo prisirišimus. Taip mes gadiname save, protas „sugenda“, nors mes taip ir nemanome. Imame teršti kitus, teršiame atmosferą, aplinką. Tai darome todėl, kad antroji čakra yra užteršta. Ir jokių ribų tam procesui nėra.

Tačiau visgi dar turime laiko, jei medituosime – ne viskas prarasta. Yra įmanoma atsistatyti…

***

Mes nežinome, kaip teisingai kalbėti: arba kalbame per daug, arba neteisingu būdu, arba „protingai“, tačiau manipuliuojant kitais žmonėmis. Kalbėjimu apgaudinėjame vienas kitą – kalba retai būna švari, nes antroji čakra nėra švari. 1 -5 čakras reikia išvalyti ir net šeštą (Agnia) čakrą būtina išgryninti. Virš jų yra tuštuma.

Visa kita yra Didžioji Iliuzija – Maja. Reikia būti atsargiems ir praktikuoti – taip viskas išsivalys. Reikia būti labai atsargiems, – neforsuoti praktikų, kad nebūtų „dvasinių dramų“, nes tai irgi dvasinės ligos.

Sapnai, svajonės, potyriai – viskas susilieja… Jei paskaitytumėte antrą Bhagavat Gitos skyrių, jau ir to pakaktų. Ten viskas yra paaiškinta apie meditaciją.

***

Visos mūsų bėdos yra ego išraiška. Ego simbolis yra bloga gerovė (wealth). Joga – tai meditacija. Tačiau ryšys yra blogas. Šventraščių simboliai: aklas vyras veda matančią moterį. Moteris nieko nenori matyti, tačiau matyti gali viską, lyg pro užrištas akis. Tačiau vyras visiškai aklas. Moteris teka už jo ir nori tapti su juo lygia. Ji užsiriša akis. Tokių dviejų žmonių sąjunga – kiekvieno žmogaus vidinė istorija.

Šiame pasaulyje mano protas atsakingas už mano kūną. Tačiau protas yra aklas. Tas, kuris kontroliuoja visą šalį, yra aklas karalius. Jis vedė moterį, galima sakyti būdo bruožą Gandhari (Gandha – kvapas, uoslė; uoslė nenori užuosti, tampa nosies priešu – tai reiškia tyrą kvėpavimą). Žmona žino viską, tačiau nenori matyti ir žinoti, apsimeta nieko nežinanti. Šių dviejų žmonių simbolinė kombinacija ir sukuria ego. Tuomet „jis“ gimsta. Ta, kuri apsimeta nematanti, yra labai pavojinga. Tačiau ji gali pasikeisti akimirksniu…

Ieškant pasitenkinimo dėl savo savanaudiškumo, dėl savipuikavimosi , neteisingų motyvų ir išskaičiavimų – prasideda ego. Kai visa tai baigiasi, šie stimulai išsenka, arba susidomėjimas yra patenkintas: kas gi toliau?..

- Mes negalime būti kartu, – sako žmogus, – tu esi kalta dėl to…

Ir jie ima kaltinti vienas kitą… Tuomet ego dar labiau sustiprėja, nes šie žmonės patys jį gimdo ir stiprina.

O Motina Gamta-prigimtis viską žino, nes ji viską pagimdė pati. Žinios gimsta, o kvailumas nieko nesukuria, tačiau duoda sėklas. Kai Motina pastoja ir pagimdo – ji žino, ką pagimdė… O aklas karalius yra protas. Gandhari yra tyras kvėpavimas.

Turi būti visiškai tyras – Motina laukia ateinant. O ego nori prisidengti rūbais. Turi būti nuogas-tyras: Tėvas-Motina-Dievas laukia tavęs visiškai nuogo. Oda turi penkiasdešimt sluoksnių arba apvalkalų – ir juos reikia nusimesti. Tuomet būsite visiškai nuogi ir galėsite patekti į Motinos Įsčias. Atėjus ne tyram – žūname, tačiau niekas nežino, ar iš tikro žūname…

Mes patys kuriame savo problemą. Ir raktas į ją yra KRI-SHI-NA. Krishi Bhubachaka Padaka Mancha.

Kitas kvėpavimo įvardijimas yra Krija. Tai jūsų joga.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2010 gegužė.

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Žvilgsnis nuo Krija Jogos ašramo Rišikeše (Indija) stogo.

R.G.Narajano nuotr. 2010 metai.