Dešimt dalykų, kuriuos būtina žinoti

http://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2009/11/budha_face.jpgPateikiame dar vieną dalį Budistinių tekstų rinkinio, kurį paliko pasauliui Dvagpo Lchardže, tiesioginis didžiojo jogo ir šventojo Milarepos (1052-1135 m.) sekėjas ir mokinys. Iš veikalo, pavadinto „Brangenybių rožinis“. Tekstas buvo perrašytas iš manuskripto, kuris priklausė keliaujančiam jogui, ėjusiam per Gangtoką ir Sikkimą. Šis keletą dienų viešėjo pas vertėją, leisdamas jam persirašyti tekstą.

Dešimt Dalykų, kuriuos būtina žinoti:

1. Būtina žinoti, kad visi matomi reiškiniai, būdami iliuziniais, yra nerealūs.

2. Būtina žinoti, kad sąmonė be neprikausomos būties (būdama atskirta nuo Bendrosios [nedalomos] sąmonės) yra nestabili.

3. Būtina žinoti, kad idėjos gimsta iš priežasčių tarpusavio sąveikos.

4. Būtina žinoti, kad kūnas ir kalba, būdami sudaryti iš keturių elementų, yra neamžini.

5. Būtina žinoti, kad praeities veiklos (elgesio) pasekmės, iš kurių kyla visos kančios, yra neišvengiamos.

6. Būtina žinoti, kad kančia, pati būdama priemone, vedančia į Mokymą, taip pat yra Guru (mokytoja).

7. Būtina žinoti, kad prisirišimas prie pasaulietinių dalykų daro materialinę gerovę nepalankiu veiksniu dvasiniam vystymuisi.

8. Būtina žinoti, kad nelaimė, pati būdama priemone, vedančia į Mokymą, taip pat yra Guru (mokytoja).

9. Būtina žinoti, kad nė vienas iš egzistuojančių reiškinių neturi nepriklausomo egzistavimo.

10. Būtina žinoti, kad kad visi reiškiniai yra tarpusavyje susiję.

Tai yra Dešimt Reiškinių, kuriuos būtina žinoti.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt