Patandžalis: Stebėtojo išlaisvinimas

patanjali2Stebėtojo (Matančiojo) išlaisvinimas? Nuo ko?

Patandžalis sako: kalba apie proto (tapatinimosi) ir stebėtojo atskyrimą. Tai kelias į laisvę, iš kančios į ramybę, darną ir pusiausvyrą. Šis susivokimas vyksta per vydą (vidya) – žinojimą. Žinojimas atsiranda tada, kai pašalinamas nežinojimas – nevyda (avidya). Nežinojimas pašalinamas ryžtingu atskyrimu, veržimuisi.

Sunku žodžiais apsakyti, kas yra Žinojimas (tas, kur iš didžiosios raidės). Tačiau galime atmesti nežinojimą, kuris yra tapatinimasis su laikinais pasireiškimais: kūnu-protu-jausmais ir jų kūriniais – idėjomis, nuomonėmis, sąvokomis, kūno poreikiais ir t.t. Tai, kas lieka po šito veiksmo atlikimo ir bus Žinojimas.

Stebėtojas (puruša) mato, tačiau nedalyvauja, jis tik liudija vyksmą. Liudydamas, bet nesitapatindamas, jis gali matyti aiškiai. Šis aiškumas yra atskyrimas tikra nuo netikra. Stebėtojas išlieka sąmonės šerdyje, savo šventojoje esmės ašyje, nutraukdamas tiesioginį ryšį su gunų pasireiškimais (tapatinimosi/nesitapatinimo prasme).

Tuomet žmogus gali giliau suvokti pasaulio dvilypumą ir iš to sekančius dalykus. Toks nesuinteresuotas žiūrėjimas iš šerdies į pakraščius, kai žiūrėjimas nesukelia prisirišimo (tai tiesiog stebėjimas) veda į išsilaisvinimą. Pagaliau žvilgsnis nukreipiamas į patį kančios šaltinį.

Pasak Patandžalio, tai turi būti ryžtingas atskyrimas, įdedant visą save. Stiprus veržimasis yra būdas pasiekti suvokimą.

Patandžalio jogos sutrų antrojoje dalyje (sutra 25) parašyta:

„Išsilaisvinimas (Stebėtojo išlaisvinimas) yra jungties nebuvimas dėl nevydos (avidya) panaikinimo“

Įvyksta proto ir Stebėtojo atskyrimas, kuris ir yra likimo pančių nusimetimas. Matantysis (puruša) tuomet yra tyroje būsenoje, tikrame savo pavidale, matydamas pasaulį tokį, koks jis yra Tikrovėje, nebesijungdamas su gunų pasireiškimais. Kai dingsta kančios priežastis (nežinojimas), išnyksta ir pati kančia, ateina išsilaisvinimas.

Koks gi to išsilaisvinimo būdas?

Patandžalis atsako antrosios dalies 26 sutroje:

„Veržimasis arba ryžtingas (nesugriaunamas) tikrovės suvokimas yra nevydos (avidya) sunaikinimo priemonė“.

RG

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGanga. Varanasis, žvilgsnis anapus…