Svamis Šivananda. Neprisirišimo dvasia.

Pasauliečiai žmonės kaip taisyklė džiūgauja dėl sėkmės ir liūdi dėl nesėkmių. Džiaugsmas ir liūdesys yra proto požymiai. Jeigu jūs norite tapti tikru karma jogu tikrąja to žodžio prasme, jūs turite visą laiką išlaikyti protą pusiausvyroje, kas bebūtų, visomis sąlygomis ir aplinkybėmis. Tai, be jokios abejonės, yra labai sunku. Bet vis tiek turėsite tai padaryti.

Ir tik tada įgausite proto ramybę ir tikrąją nuolatinę laimę. Tas, kas išlaiko protą pusiausvyroje, yra Džnanis (Žinantis – Žynys). Karma joga paruošia protą, kad pasiekti Džnaną (Žinojimą-Žinyčią). Tai yra karma jogos grožis. Tai yra karma jogos paslaptis ir esmė.

 Neturi būti nė menkiausio prisirišimo, kokį darbą bedarytumėte. Jūs turite būti pasiruošę palikti bet kokį darbą kiekvienu momentu. Kiekvienam konkrečiam darbui turite išgirsti dievišką šauksmą. Kiekvieną darbą priimti be niurnėjimo, kokia bebūtų to darbo esmė, norite jūs jį atlikti ar ne. Tačiau taip pat jūs galite nustoti dirbti, jei sąlygos ir aplinkybės to reikalauja. Tai yra joga. Čia prie darbo nėra jokio prisirišimo.

 Laikykitės savosios esmės suvokimo. Išlaikykite sutelktą protą tarp gyvenimo pasikeitimų. Darbas yra duotas tam, kad dieviškumą pripildytų prasmės. Negeiskite jokių jo vaisių. Atlikite viską kaip isvararpana (aukojimą Dievui). Darbas skamba unisonu su dieviškumu, kai dirbama pasaulio gerovei.

 Leiskite dieviškąjai energijai nevaržomai dirbti per jus. Tuo momentu, kai egoizmas jus aplanko, tuojau pat yra užblokuojama dieviškosios energijos netrikdoma tėkmė. Padarykite savo indriya’s (jusles) tobulais instrumentais šiai lilai (dieviškajam gyvenimo žaidimui). Laikykite savo kūną-fleitą tuščiavidurę, išlaisvindami ją nuo jūsų egoizmo. Tada fleitos sąvininkas iš Vrindavano (Krišna) laisvai gros šiuo kūnu-fleita. Jis dirbs per jus. Tada jūs pajusite darbo lengvumą. Jūs pajusite, kad Dievas dirba per jus. Jūs atsipalaiduosite nuo visų atsakomybių. Jūs būsite laisvas, kaip paukštis. Jūs pajusite, kad esate nesikeičianti Esatis.

 Jūsų egoizmas bandys įeiti ir vėl. Būkite atsargūs. Būkite budrūs. Laipsniškos praktikos ir proto apvalymo pagalba jūs tapsite karma jogos žinovais. Visi jūsų veiksmai bus tobuli ir nesavanaudiški. Visi veiksmai palaipsniui išsiskleis Džnanoje. Tai yra dvasinės pusiausvyros joga.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

chandra9

„Piramidė“ ant Chandrashilos kalno, Himalajai.