Šri Adi Šankaračarija: Tad Nishkala (Atma Shatakam)

Adi_Sankara   Kala yra laikas-erdvė, tai gimimo ir mirties pasaulis. Niškala yra nelaikas ir neerdvė, išėjimas už jų, į būseną Aham Brahmasmi (Aš Esu Brahmanas) arba Tat Tvam Asi (Tat Tu Esi). Arba tiesiog Tad (Tai). Visa yra Brahmanas, nepajaučiama, neapsakoma anapusinė Būva, už laiko ir erdvės, už proto ir priežasčių-pasekmių grandinės. Atmetus visa tai, ką galima atmesti, lieka beformis sąmoningumas Tai. Suvokimas „Esu“. Kuriame yra grynoji sąmonė, be minčių, vertinimų ir emocijų.

Om. Aš nesu dvasingumas,

Nesu protas, nei ego, nei prisiminimai,

Nesu ausys, nei liežuvis,

Nesu uoslė nei rega,

Nesu eteris, nei oras,

Nesu ugnis, nesu vanduo, nesu žemė.

Išties – Esu Amžina Palaima ir Sąmonė.

Esu Šiva! Esu Šiva!

 

Mano Buddhi Ahankara Chitta Ninaham

Nacha Shrotra Jihve Na Cha Ghrana Netre

Nacha Vyoma Bhoomir Na Tejo Na Vayu

Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

 

Aš nesu prana,

Nesu penkios gyvybinės galios,

Nesu septyni kūno elementai,

Nesu jų penki apvalkalai,

Nesu rankos, nei kojos, nei kalba, nesu veikimas.

Išties – Esu Amžina Palaima ir Sąmonė.

Esu Šiva! Esu Šiva!

 

Na Cha Prana Samjno Na Vai Pancha Vayu

Na Va Saptadhatur Na Va Pancha Koshah

Na Vak Pani Padau Na Chopastha Payu

Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

 

Nesu myliu-nemyliu, nei godumas, nei nusivylimas,

Nesu klaida, nei išdidumas,

Nesu likimas, laisvė – nesu.

Neturiu norų nei turtų.

Išties – Esu Amžina Palaima ir Sąmonė.

Esu Šiva! Esu Šiva!

 

Na Me Dvesha Ragau Na Me Lobha Mohau

Mado Naiva Me Naiva Matsarya Bhavah

Na Dharmo Na Chartho Na Kamo Na Mokshah

Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

 

Nesu dorybė, taip pat nesu yda,

Veiksmų jokių neatlieku: gerųjų nei blogų,

Nesu laimingas, nesu nusiminęs,

Nepatiriu nei džiaugsmo, nei kančios.

Nereikia man maldų nei mantrų,

Nei vietų, net pačių Švenčiausių,

Nereikia Vedų, nei Aukų,

Nesu Stebėtojas, nei tai, ką pastebiu.

Nei patirtis, nei patirtį įgaunantis – nesu,

Išties – Esu Amžina Palaima ir Sąmonė!

Esu Šiva! Esu Šiva!

 

Na Punyam Na Papam Na Saukhyam Na Dukham

Na Mantro Na Teertham Na Vedo Na Yajnaha

Aham Bhojanam Naiva Bhojyam Na Bhokta

Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

 

Nesu mirtis nei baimė – Aš amžinas Esu.

Esaties kaip visumos, išskirstyt dalimis negaliu.

Žinau – Esu.

Be kastų skirtumų,

Neturiu nei tėvo nei mamos – nes gimęs Aš nesu.

Nesu kažkam draugas,

Nei mokinys, nei guru.

Išties -Esu Amžina Palaima ir Sąmonė.

Esu Šiva! Esu Šiva!

 

Na Me Mrityu Shanka Na Me Jati Bhedah

Pita Naiva Me Naiva Mata Na Janma

Na Bandhur Na Mitram Gurur Naiva Shishyah

Chidananda Rupa Shivoham Shivoham

 

Esu visur esantis, už formų, neturiu skvarmos,

Visaskverbiantis Esu,

Neturiu prisirišimų, nesu išsilaisvinęs,

Visur Aš Esu, visada, Esu visa.

Nuolat Pusiausvyroje.

Išties – Esu Amžina Palaima ir Sąmonė.

Esu Šiva! Esu Šiva!

 

Aham Nirvikalpo Nirakara Roopaha

Vibhur Vyapya Sarvatra Sarvendriyanam

Sada Me Samatvam Na Muktir Na Bandhah

Chidananda Rupa Shivoham

 

Atma Shatakam

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Adi_Sankara

Šivanandos ašrame. Rišikešas, Indija.