TAIP SVAMIS ŠIVANANDA KALBĖJO

  Tai atrinktos ištraukos iš svamio Šivanandos knygų, pasakytų kalbų ir kitų tekstų. Daugiausia liečia įprasto gyvenimo aspektus (anglų kalba).

„Pray to God sincerely for strength and patience to bear pain, but not for deliverance from pain. Pain is a blessing from God. He employs it for your spiritual upliftment and emancipation. Be satisfied with any condition God places you in. God is nearer and more effectively present in sickness than in health. He is your unequalled, supreme physician and surgeon.“ / swami Sivananda„Nuoširdžiai melsk Dievo stiprybės ir kantrybės pakelti skausmą, bet ne išvaduoti nuo skausmo. Skausmas yra Dievo palaiminimas. Jis taiko skausmą tavo dvasiniam paskatinimui ir išlaisvinimui. Būk patenkintas bet kokia būkle, kurią tau skiria Dievas.

Dievas yra arčiau tavęs ir veiksmingiau veikia per ligą, nei esant gerai sveikatai. Jis yra tavo neprilygstamas, aukščiausias gydytojas ir chirurgas.“/ svamis Šivananda

***

TAIP ŠIVANANDA KALBĖJO:

Sivananda

***

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

 Sivananda