Atharvavedos išmintis

   Atharva – tai viena iš keturių pagrindinių Vedų. Tai maldų, mantrų, magiškų formulių rinkinys. Šios šventosios formulės yra skirtos įvairiems įvykiams: kulto ir šeimyniniams reikalams, apsiginti nuo priešų, ligoms gydyti ir pan. Pateikiame keletą ištraukų iš šio lobyno lietuvių kalba.

***

Pakilo dvi Palaimintosios žvaigždės/

Vardas kurių Paleidžiančios/

Te suteikia jos nemirtingumą čia!/

Te įvyksta išlaisvinimas nuo prisirišimų!

 

Atharvaveda VI. 121

 

Jei ore, jei vėjyje kas buvo,/

Jei medžiuos ar jei krūmuose/

Tai, kas ištarta, ką gyvūnai išgirdo,-/

Tas Žinojimas Šventas,/ 

Te sugrįžta pas mus vėlei!

 

Atharvaveda VII. 66

 

 

Tenebūnie baimės čia mums, o Dangau ir Žeme!/

Ir per septynių išminčių aukos išsiliejimą tenebūnie baimės mums!

 

 

Atharvaveda VI. 40

 

 

Kaip Dangus ir Žemė/

Nebijo, nepažeidžiami išlieka/

Taip (tu), mano kvėpavime, nebok (nebijok)!

 

Kaip diena ir naktis/

Nebijo, nepažeidžiami išlieka/

Taip (tu), mano kvėpavime, nebok (nebijok)!

 

Kaip Saulė ir Mėnulis/

Nebijo, nepažeidžiami išlieka/

Taip (tu), mano kvėpavime, nebok (nebijok)!

 

Kaip malda ir valdžia/

Nebijo, nepažeidžiami išlieka/

Taip (tu), mano kvėpavime, nebok (nebijok)!

 

Kaip tiesa ir neteisybė/

Nebijo, nepažeidžiami išlieka/

Taip (tu), mano kvėpavime, nebok (nebijok)!

 

Kaip kas buvo ir kas bus/

Nebijo, nepažeidžiami išlieka/

Taip (tu), mano kvėpavime, nebok (nebijok)!

 

Atharvaveda II. 15

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.