Joga Nidra (papildyta)

Tai švelni ir veiksminga Indijos jogų meditacijos bei atsipalaidavimo technika, kilusi iš senųjų Tantrinių mokymų. Joga nidra yra moksliškai pagrįstas atsipalaidavimo metodas, kurį supaprastinęs archaiškas Tantrines praktikas sukūrė žymusis svamio Šivanandos mokinys svamis Satjananda Saraswati, vadinęs ją „dieviškuoju atsipalaidavimu“.

Joga nidros dėka žmogaus kūne – prote vyksta pasikeitimai, suteikiantys gerą savijautą, stiprią fizinę bei psichinę sveikatą bei pozityvų mastymą, gyvenimo džiaugsmą. Įtvirtinama stebėtojo būsena, o ji įgalina išlaikyti pozityvumą, jį paverčiant tvariu pozityvumu.

Šia praktika gali užsiimti bet kokio amžiaus ir fizinio pasiruošimo žmonės. Reikia tik gulėti, atsipalaiduoti ir klausytis vedančiojo balso. Praktika pašalina gilumines įvairių negalavimų, blogos savijautos priežastis.

Padeda žmonėms, kenčiantiems nuo padidėjusio kraujospūdžio, stresų, įvairių nerimo būsenų, nemigos, virškinimo trakto sutrikimų, astmos ir t.t. Joga-nidros  metu atpalaiduojamas protas, pasamonė pati tvarkosi negalavimus bei atkuria teigiamas kūno bei proto būsenas, energetinę pusiausvyrą.  Joga-nidra suteikia galimybę įjungti organizmo savireguliacijos mechanizmus bei ugdyti sąmoningą sugebėjimą panaudoti pasąmonėje esančius gebėjimus.

Tačiau tai nereiškia, kad joga – nidrą gali praktikuoti tik vienokių ar kitokių susirgimų turintys žmonės. Tai gilaus atsipalaidavimo bei meditacijos technika, labai tinkanti įvairias jogos rūšis jau praktikuojantiems žmonėms, kaip papildoma praktika, padedanti pagilinti jogos būsenas. Ji ugdo gilesnę savojo kūno, proto būsenų Stebėtojo pajautą, moko neprisirišimo ir proto bei juslių nukreipimo vidun. Tai stipri samonę plęčianti praktika, vedanti į laisvę ir pusiausvyrą.

Sanskrito kalboje  žodis „joga“ reiškia „jungtį“, „vienybę“ , „kontrolę“,- kai pasiekiama juslių ir proto kontrolė, pajaučiama dvasinė pusiausvyra ir vienybė su aplinka, žmogų supančiu pasauliu. Žodis „nidra“ reiškia „miegą“.  Joga-nidros praktikos metu fizinis  kūnas, protas ir intelektas, jausmai yra visiškai atpalaiduoti. Tai panašu į miegą, tačiau nėra miegas. Atrandama „trečioji“ būsena tarp miego ir budrumo, žmogus išlieka sąmoningas, atverdamas pasąmonę. Joga-nidra yra „jogiškas miegas“, arba  „meditacinis miegas“, arba psichinis miegas, kurio metu siekiama sąmoningo atsipalaidavimo būsenos.

Joga-nidra praktikos metu įvyksta fizinis, psichinis, protinis ir emocinis atsipalaidavimas, o tai suteikia galimybę veikti pasąmonę, keisti nusistovėjusius elgesio modelius bei susikurtas pasaulėžiūrines programas.

Joga-nidros metu žmogus pasiekia tarpinę būseną tarp miego ir budrumo,  sąmonės imlumas labai padidėja. Protas nurimsta, jausmai nebetrukdo ir pasąmonė jautriai priima naują informaciją bei komandas. Prabunda pasamoninis protas ir tai įgalina paveikti įvairių ligų, baimių ar tiesiog elgesio modelių šaknis, jas pašalinti ar pakeisti. Sąmoningam protui netrukdant, nurimus proto ir jausmų paviršinėms vibracijoms,  įsijungia savireguliacijos mechanizmai. Vykdomi nurodymai, gaunami iš jūsų pačių. Todėl  praktikuojant joga-nidrą, yra dirbama su giliais sąmonės klodais, yra atsikratoma įvairių mentalinių-emocinių teršalų, nešvarumų.

Paprastai net miegodami žmonės negali atsikratyti savųjų stresų ir pergyvenimų. Miegas – tai tiesiog nidra. Svamis Satjananda tvirtina, kad joga nidros būsena atsitinka tada, kai sielos esmė atsiskiria nuo proto modifikacijų, kada trys būsenos – budrumas, gilus miegas be sapnų ir sapnavimo būsena – yra pašalinamos nuo sielos veido. Tada dvasios spindinti šviesa užpildo sąmonę, pripildydama ją joga nidros palaimos.

Pasak svamio Satjanandos, praktikuojant joga-nidrą, galima išmokti panaudoti šią galią žinioms įgyti, ligoms gydyti, ugdyti kūrybiškumą ir tikrosios savo prigimties suvokimą. Sąmonei sąveikaujant su juslėmis, proto imlumas yra žymiai mažesnis, tuo tarpu gilaus atsipalaidavimo būsenoje juslės nurimsta ir dėl to proto funkcijų imlumas padidėja. Miegodamas žmogus paprastai savęs nesuvokia ir negali pasinaudoti šia pasąmonės savybe.

Joga nidros būsenoje žmogus išlieka sąmoningas bei ugdo valios sutelktumą per atsipalaidavimą. Taip atskleidžama aukštesnioji žmogaus prigimtis, gyvybinės galios ir kūrybiškumas. Proto būsenas galima išmokti valdyti, keisti pagal poreikį. Atitraukus protą nuo išorinio pasaulio objektų būsenoje tarp miego ir budrumo sukelti įspūdžiai veikia labai stipriai, gerindami praktikuojančiojo gyvenimo kokybę bei savybes.

Joga-nidra – dieviškojo atsipalaidavimo būdas

Joga-nidros metu išsisklaido trejopo pobūdžio įtampa – fizinė, emocinė ir protinė – todėl ši praktika sukuria labai palankią terpę  psichosomatinėms ir kitoms ligomis ( padidėjęs kraujospūdis, stresas, diabetas, migrena, astma, opos, virškinimo sutrikimai ir odos ligos ir kt.) gydyti. Išmokti atsipalaiduoti yra didelis menas ir visų jogos praktikų pagrindas, todėl šį praktika tinka visiems įvairaus pasiruošimo žmonėms. Netgi tiems, kuriems įprastos jogos praktikos atrodo nepriimtinos. Šiuolaikiniams žmonėms, kenčiantiems nuo intensyvaus gyvenimo ritmo sukeltų fizinių bei protinių, emocinių įtampų, ši praktika tampa ramybės ir sveikatos, geros savijautos šaltiniu.  Joga-nidra yra subalansuota fizinio bei dvasinio kūnų,  proto ir intelekto, emocijų atpalaidavimo bei valdymo sistema.

Dauguma žmonių mano, kad atsipalaiduoti labai paprasta – tereikia atsigulti ir užsimerkti, pamiegoti. Būdami pavargę, daugelis tiesiog išsitiesia lovoje, laikydami tai deramu poilsiu ir atsipalaidavimu. Tačiau įtampa išlieka, ji glūdi giluminiuose sąmonės kloduose. Įtampos išoriniai simptomai dažnai pasireiškia per blogus įpročius, nervingumą, nesusivaldymą. Žmonės išsiugdo šiuos įpročius, nes nesuvokia vidinės savųjų įtampos procesų bei elgesio paskatų. Kas gi iš tikro mus verčia taip elgtis, pasirinkti vienus ar kitus elgesio modelius?  Netgi miegant įvairios mintys ir rūpesčiai nepaliaujamai sukasi galvoje, ir dažnai žmogus ryte jaučiaisi nepailsėjęs. Su šiomis problemomis susitvarkyti padeda joga-nidra. Ji veikia spontaniškai ir yra patikrintas ir efektyvus jogos būdas.

Praktikuojant Joga-nidą  jūs išmoksite visiškai atsipalaiduoti, vyks savaiminiai charakterio pasikeitimai. Viskas vyks lyg savaime, o rezultatai, pasiekti joga-nidros pagalba, bus patikimi ir pastovūs.

Sankalpa – esminių pokyčių formulė

Joga-nidros praktikos metu metu viena efektyviausių priemonių yra sankalpa – formulė, kurią jūs patys susikuriate kiekvieno užsiėmimo metu. Sankalpa veikia užtikrintai. Tai yra svarbi joga-nidros stadija ir galingas būdas savo charakterio tobulinimui bei naujos pozityvios gyvenimo krypties įtvirtinimui.

Kuomet jūsų sąmonė yra giliai atsipalaidavusi, praktiuojantysis sugalvoja (kartais šį teiginį pasako vedantysis) ir mintyse kartoja tam tikrą teiginį, kurį mintyse pakartoja keletą kartų. Tai vyksta užsiėmimo pradžioje bei pabaigoje.

Sankalpa, šis trumpas teiginys, įvedamas į pasąmonę, kuomet joga-nidros metu ji tampa imli savitaigai. Sankalpa yra pasiryžimas kuo nors tapti arba ką nors svarbaus nuveikti gyvenime, atsikratyti blogų įpročių ar įgyti žinių. Ji ištariama, kuomet jūsų intelektas yra tylus ir nurimęs. Sankalpa yra lyg sėkla, kurią jūs pasėjate į proto dirvą. Kuomet sąmonė yra rami,  sankalpa greitai subręsta ir duoda vaisius. Sankalpa vizualizuojama ne tik ateičiai, bet ir dabarčiai. Pavyzdžiui, sakant sau: aš būsiu geras žmogus, siekiu juo tapti, tuo pačiu, sakoma – aš esu geras žmogus. Tokia sankalpa skamba iš karto dviejuose laikuose – dabartyje ir ateityje – aš esu (būsiu) geru žmogumi.

Sąmoningi ketinimai, apie kuriuos galvojama įprastoje būdravimo būsenoje, giliai į pasąmonę neįsiskverbia ir todėl dažnai neatneša norimų rezultatų. Tačiau vos tik sankalpos sėkla patenka į gilią dirvą, ji sukuria tam tikrą programą prote, todėl atsiranda ir atitinkami išoriniai rezultatai.Sankalpa sukelia norimus sąmonės ir charakterio, elgesio pasikeitimus.

Joga-nidros pagalba galima pakeisti kiekvieno žmogaus charakterį ir savybes. O tiksliau, visą šį darbą žmogus atlieka pats. Jogos mokytojas čia – tik geras pagalbininkas ir instrumentas, atnešti Jums didžiųjų jogos Mokytojų Žinojimą bei palaiminimą.

Pabrėžtina, kad sankalpos tikslas nėra norų ir troškimų pildymas, statant oro pilis. Tai psichinės struktūros ir galios sukūrimas, susiprinimas bei įtvirtinimas, teigiant realius bei aiškiai suvokiamus tikslus.

Joga-nidros praktika:

gilus atsipalaidavimas fiziniu, protiniu ir emociniu lygmenimis;

proto nukreipimas pozityvia linkme, pozityvaus mastymo ugdymas;

stebėtojo būsenos ugdymas, gyvenimo pusiausvyros atradimas;

miego kokybės pagerėjimas;

darbingumo didėjimas;

stresų ir jų sukeltų indikacijų šalinimas ;

pagalba gydant įvairias ligas bei negalavimus;

arterinio spaudimo subalansavimas;

teigiamas poveikis smegenų funkcijoms bei būsenoms;

energetinės būsenos gerinimas;

imuninės sistemos stiprinimas;

ženklus mokymosi bei žinių įsisąvinimo procesų paspartinimas.

Taigi, budamas ramaus proto būsenoje, nuolankiu žvilgsniu suvoki savo tikrąją prigimtį, kuri yra viena ir tyra, nedaloma sąmonė, esanti po nepailstančiu protu ir talpinanti savyje visą visatą visoje jos įvairovėje. Nuraminęs protą, patirk būseną tarp miego ir būdravimo… Tai yra tikroji nedaloma Esatis, kuri neklysta.

Tripura Rahasya

 

Paruošta pagal svamio Satjanandos Saraswati knygą „Yoga Nidra“

***

Joga nidros taisyklės

Joga nidra – tai vadinamas psichinis miegas arba miegas be miego. Protas atpalaiduotas, tačiau sąmoningas. Taip joga nidra padeda išvaduoti protą. Nuo visko, kas riboja ir įtakoja. Ji moko tapti savo kūno ir proto šeimininku. Todėl tai yra sąmonę plečianti praktika, padedanti pasiekti giliausius sąmonės ir sąmoningumo klodus.

Taip pat ji gerai sprendžia psichosomatines problemas.

Joga nidra praktikuojama sėdint, kai stuburas tiesus, arba gulint Savasanoje. Gulima atsipalaidavus, rankos prie kūno delnais į viršų. Gulima patogioje pozoje ir atsipalaidavus. Pradžioje nukreipiamas dėmesys į kvėpavimą ir susikoncentruojama į šnerves, vietą, kur oras ateina į kūną ir iš jo išeina. Visada, kiekvieną momentąreikia išlikti sąmoningu; išlikti sąmoningu ir pasiekti sąmonigą žinojimą,  kad kūnas yra visiškai atpalaiduotas.

Visos praktikos metu reikia likti viso savo kūno ir proto-jausmų, jame vykstančių procesų stebėtoju. Nepertraukiamas stebėjimas vyksta visos joga nidros praktikos metu.

Fizinis kūnas joga nidros metu ilsisi. Protas išlieka sąmoningas, ramus, tačiau aktyvus. Protas aktyvus – kūnas ilsisi. Pasiekiama harmonija ir balansas, proto ramybė. Joga nidra veda į aukštesnes sąmonės būsenas, ji apvalo kūną ir protą. Išvaduoja nuo karmų, prisirišimų, baimių ir t.t. Ji gali iššaukti buvusius prisiminimus, su kuriais galima dirbti, juos stebint, ištirpinant būties šviesoje (joga nidros metu sąmonė pasireiškia kitaip, nei įprasto būdravimo metu). Taip galima pažinti praeitį, dabartį ir ateitį. Galima išgyti nuo įvairių psichosomatinių susirgimų, alkoholizmo, narkomanijos, įvairių prisirišimų – taip tampama laisvu. Pažįstami savo paties apribojimai – taip vyksta transformacija iš žemesnio į aukštesnį.

Asmuo pažįsta transpersonalią būtį, tai, kas yra virš asmenybės ir jos sąlygotų apribojimų, proto negatyvumų, iškrypimų ir nukrypimų, prisirišimų ir atsirišimų. Žmogus tampa laisvu ir sąmoningu. Negatyvumas pakeičiamas savo paties stebimu pozityvumu, kuris tampa tvarus jį stebint. Toks žmogus yra pusiausvyroje tarp priešybių.

Joga nidra padeda giliai atpalaiduoti kūną ir protą nesąmoningame lygmenyje. Taip pat ši praktika sprendžia įvairias problemas ir kasdieniniame gyvenime, per teisingą supratimą ir sąmoningumą. Stebimos problemos ima tirpti. Stebėtojas stebi, kaip jos atsiranda ir išnyksta.

Pirma taisyklė: joga nidros metu yra nemiegama.

Antra taisyklė: akys visą laiką užmerktos, burna užverta, kūnas, kojos ir rankos nejuda – fizinis kūnas ilsisi, jis lyg miręs.

Trečia taisyklė: visą laiką išlikti sąmoningu, vystyti kryptingą sąmoningumą vedančiojo instrukcijoms.

Ketvirta taisyklė: judėti iš vienos kūno dalies į kitą pagal vedančiojo instrukcijas.

Penkta taisyklė: klausantis vedančiojo tapti balso liudytoju, stebėtoju, nevertinti to, kas pasakyta; tapti tiesiog psichine jėga, kuri stebi; tiesiog klausyti ir suvokti.

Šešta taisyklė: jūsų išlikęs išorinis aktyvumas – tik galimybė girdėti. Jūs negalite negirdėti ir nesuvokti to, kas sakoma.

Septinta taisyklė: nereikia nieko kontroliuoti, jūs pats kuriate savo praktiką savaime joga nidros metu.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.

1 komentaras

  1. Atgalinis pranešimas: Yogi.lt » Joga Nidra: audio užsiėmimai

Komentavimo galimybė išjungta.