Orvido Knyga

„Jeigu lietuviai kada nors sugalvotų patys rinkti ir skelbti savo šventuosius ar palaimintuosius, tai skulptorius Vilius Orvidas, be jokios abejonės, būtų vienas realiausių kandidatų….nutarėme prikelti ar priminti kai kurias svarbesnes Viliaus Orvido mintis, išsakytas įvairiems kino režisieriams, menininkams ar žurnalistams, važiavusiems į jo Sodybą ieškoti dvasios atgaivos. „

 Knygos sudarytojas Vytautas V.Landsbergis.

„Pasilieka tik tikrosios vertybės. Pasilieka siekimas amžinybės, kad neprisirištum prie žemės. Kad būtum žemėj šeimininkas, bet tiktai laikinas. Bet jie, kai stato ką nors – rodos, kad amžinai gyvens. O čia mes esam tremtiniai ir laikinai tik gyvenam. Vieną mirksnį. Nes amžinybė yra begalybė ir nuostabus dalykas yra.“

 “Švarumas gyventi yra. … Sudėtinga ir tiesiog numarinti tą senąjį „aš“, kad nebebūtų savimeilės, nebūtų egoizmo… Būtina pilnai atsiduoti Aukščiausiojo veiklai – kad būtum švarus instrumentas.“

„Žiūrėjau ir į akmenį kaip į brolį, ir į medį – viskas man gyva buvo…“

„Nieko iš savęs nenoriu. Noriu tebūt balta dėmė.“

***

ORVIDO KNYGA[1]

***

 
SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Orvido  sodyboje.

R.G.Narajano nuotr.