Ra Hari: su sąmoju apie jogą

  Čia pateikiame Ra Hari nedidelės apimties knygutę „Pradedančiojo medituotojo vadovas“. Kai kurie dalykai, pateikiami joje, rimti ir gilūs, kiti – tiesiog juokingi, o treti …. gal ir „pražangos“ lygmenyje. Galbūt ne kiekvienas supranta būtent tokį sąmojį. Tačiau, jei beskaitant kils nepasitenkinimas – pakankamai sąmoningam jogui tai taip pat gali tapti dvasinių pratybų dalimi. Iš kur visai tai kyla? Jei kils juokas ir pasitenkinimas – taip pat. Tai priešybės, tarp kurių esminio skirtumo nėra. Gal tuo ir veiksmingas Ra Hari kūrinėlis. Galima juoktis, o galima pykti: kam kaip patinka. Sveikatai naudingiau yra juoktis.

Be sąmojo jausmo ir šypsenos kažin ar gali išgyventi dvasinės pratybos, kokios jos rimtos bebūtų… Tačiau dera prisiminti: perdėtas rimtumas yra sunki lyga, o nuolatiniai juokeliai be rimtumo – veda į paviršutiniškumą. Rimtas žmogus sunkus kaip kirvis. Nuolat juokelius laidantis – nuolat paviršiuje, jam nepažįstama giluma. Kur išeitis? Kiekvienas ją atranda pats. Gyvenimas yra nuolatinė darnos paieška.

Taip rašė teosofas Č.Ledbiteris knygoje „Mokytojai ir kelias“.

„Adeptas – tai stiprus, tačiau tylus žmogus, kalbantis tik tada, kai turi aiškų tikslą paskatinti, padėti ar perspėti, tačiau Jis yra nuostabiai geranoriškas ir pilnas stipraus sąmojo jausmo – jo sąmojis visada geranoriškas, niekada nežeidžia, tačiau visada palengvina gyvenimo sunkumus. Mokytojas Morija kartą pasakė, kad be sąmojo jausmo yra neįmanoma pažanga dvasiniame kelyje, ir iš tikro, visi Adeptai, kuriuos aš mačiau, šį jausmą turėjo.“

Pateikiamas pilna  Ra Hari knyga „Pradedančio medituotojo vadovas“, su žiniomis apie rašytoją.

***

ra-hari

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt