Ramešas Balsekaras: Vienio duetas

  Šiuolaikinis naujosios advaitos pasaulėvydos Mokytojas Ramešas Balsekaras cituoja bei komentuoja vieną seniausių Indijos šventraščių „Aštavakra Gita“.

Teigiama, jog šis veikalas senesnis netgi už „Bhagavat Gitą“.

„Kada žmogus supranta ir priima, kad negali rasti gyvenimo tikslo kažko aiškiai apibrėžto pagrindu, tik tada ir tik tuomet jo gyvenime atsiranda prasmė.“

„Problemos turi ištirpti, o ne išsispręsti, nes sprendimų nėra. Vienintelis būdas ištirpinti problemas – tiesiog stebėti jas, kaip jos atsiranda ir išnyksta.“

„Užmiršk visa, ką išgirdai ir atmink tik viena: Sąmonė arba Dievas – tai visa, kas yra; visa tai, kas persmelkia menkiausias Visatos daleles. Kaip tau veikti šiame pasaulyje? Tiesiog būk visiškai įsitikinęs tuo, kad esi tik instrumentas arba mechanizmas, kurio pagalba Dievas atlieka veiksmus, kuriuos Jis laiko būtinais. Tikras įsitikinimas tuo reiškia tikrą savęs atidavimą Man. Atiduok save Man, ir tada tu galėsi veikti taip, kaip panorėsi, ir gyventi taip, kaip tau patinka.“

„Dar viena įdomia „stebėjimo“ savybe yra tai, kad atsitinkantys įvykiai sukelia sapno nerealumo pojūtį, ir pats stebėjimas yra lydimas nuostabios paslapties ir įvykių tarpusavio ryšio pojūčiais, tačiau – ir tai labai svarbus momentas – absoliučiai nėra jokio noro ištirti šią paslaptį. Kitais žodžiais, atsiranda tikrasis pergyvenimas „Tebūnie tavo Valia“.“

„Vieno ar kito žmogaus pasaulėžiūros kitimas vyksta nuolat, ir paprastas beasmenis to stebėjimas, be palyginimų ir įvertinimų, gali būti spontanišku ir pamokomu dvasiniu pratimu.“

Ramešas Balsekaras

***

Balsekaras_Vienio_ duetas

***

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt