Šivanandos žinutė. Apie Išsivadavimą.

   Visuomet galvokite apie Dievą. Jei negalite to daryti, visuomet galvokite apie mirtį. Tiek Dievas, tiek mirtis atves jus į išsilaisvinimą.

Draugai,

 

Mokša (moksha) yra išsivadavimas iš gimimų ir mirčių. Tai yra amžinos palaimos pasiekimas. Joje nėra nei erdvės, nei laiko; nėra joje ir jokios būsenos – vidinės ar išorinės.

 

Jūs gimėte, kad pasiektumėte mokšą arba galutinį išsilaisvinimą. Mokša yra jūsų tikslas.

 

Sunaikinkite mažąjį „aš“ arba egoizmą, klausdami „kas aš esu“? Jūs pasieksite mokšą ir šviesite, kaip šio pasaulio imperatoriai.

 

Linkiu pasiekti mokšą dar šiame gyvenime. Om Tat Sat (Tik Jis yra Tikras).

 

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt