Šivanandos žinutė. Apie protą.

  

Jokia Tiesos nei Dievo vizija nėra įmanoma nesunaikinus ego.

 ***

 1945, spalio 1 d.

 Prote! Nusiramink. Pažink savo prigimtį. Nebėk paskui juslinius malonumus. Nedraugauk su pojūčiais.

Žvelk giliau. Tapk išmintingas.

 Ieškok vidinės ramybės Amžinybėje, kuri sunaikins visą liūdesį ir skausmą ir nuves prie galutinio Išsivadavimo.

 

Sugrįžk į savo tikruosius jaukius namus, į Brahmaną arba Atmaną, kur yra amžina palaima.

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt