Šivanandos žinutė. Ieškokite viduje.

Kaip maistas yra reikalingas kūnui, taip malda ir meditacija yra reikalingos sielai.

1949, liepos 1 d.

 

Šri R.S.Ramasvami,

 

Ar tikrai šiame pasaulyje yra laimė? Tada kodėl jūs taip laikotės įsitvėrę žemiškų objektų? Ieškokite viduje. Žiūrėkite į vidų. Medituokite ir ilsėkitės dabar amžinojoje ramybės ir nemirtingumo buveinėje.

Niekada nedelskite nė sekundės. Įtemptai ir uoliai dirbkite. Žygiuokite pirmyn. Nušviskite dabar ir būkite laisvi.

Pasiekite gyvenimo tikslą šiame įsikūnijime.

 

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt