Šivanandos žinutė. Tada sekite paskui mane…

SivanandaGeriausias tavo gyvenimo palydovas yra OM, kadangi jis suteikia tau nemirtingumą ir amžiną palaimą. OM OM OM OM OM OM…

Šis nuostabus pasaulis yra didžiulis išminties universitetas. Išmok savo pamokas ir tapk išmintingas.

1947, spalio 1 d.

Mylimi mokiniai,

Praktikuokite savęs atsižadėjimą. Ugdykite ištvermę. Lavinkite nešališkumą. Tada ateikite pas mane. Tada sekite paskui mane.

Mokykitės atskirti (tikra nuo netikra). Padėkite vargšams. Giedokite kirtanas. Stenkitės ištverti įžeidimus ir skriaudas. Tada ateikite pas mane. Tada sekite paskui mane.

Kasdien pildykite dvasinį dienoraštį. Laikykitės apsisprendimų. Rašykite mantras. Laikykitės įsikibę Šivos tridančio skeptro (Trisul – jis simbolizuoja trijų gunų  pergalėjimą). Tada ateikite pas mane. Tada sekite paskui mane.

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šivanandos Mahasamadhi.

Daivos nuotr.