Šivanandos žinutė. Tavo Esmė.

 Tavo prigimties esmė yra amžinas gyvenimas. Nemarumas yra tavo prigimtinė teisė. Gimimas ir mirtis, gyvenimas čia ir po mirties yra tik trumpalaikiai reiškiniai, kurių bešališkas liudininkas esi tu.

Siela negimė ir neišnyks, ji yra Amžina Būtis (Sąmonė), Žinojimas ir Palaima. Žinok tai ir visiškai atsikratyk mirties baimės. Suvok savo Sielą ir per amžius sklęsk virš mirties!

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt