Tebūnie švara – švaros mėnuo

   Tebūnie  Švara.

Tai mūsų kvietimas visiems, kalbantiesiems apie Šviesą.
Jūs, Šviesą kviečiantieji, ir Jūs, tikintieji, jog jau esate Šviesa, supraskite, kad tikroji Šviesa švarą mėgsta: negailestingai apšviečia ji kiekvieną dulkelę namų kampuose, Jumyse ir ant Jūsų. Tokie jos reikalavimai. Nebūkite naivūs, įsivaizduodami, kad vidinė ir išorinė Šviesa – tai du skirtingi dalykai. Sunku joms būti be viena kitos.


Žemės mentalinis laukas jau senai neįmanomai užterštas Jūsų nesantaika, liūdesiu, siekiu valdyti vienas kitą ir įvairiausiomis ydomis, virtusiomis blogio demonais, užvaldančiais ir neleidžiančiais laisvai kvėpuoti. Todėl valytis turite. Vizualizuoti tokius valymus patogiai įsitaisę Jūs mokate puikiai. Daugelis Jūsų šitaip tik savo pačių ydų puokštę papildote.
Todėl sakome: sąmoningu darbu, į jį savo širdies ketinimą įdėdami, tai padarysite.

Nenustebkite – kviečiame Jus į talką. Laikas nuo rugpjūčio 3  iki rugsėjo 3  itin svarbus ateičiai. Tai visuotinio apsivalymo laikas.
Atlikite generalinę tvarką kiekvienas savuose namuose, aplinkoje, kurioje veikiate, perkeldami ją tuo pačiu į savo vidų. Valykitės fiziškai ir tuo metu vizualizuokite, kaip su kiekvienu nuvalytu daiktu ar kertele valosi jūsų mintys, švarėja aplinka, santykiai, Tėvynė – Motina, švarėja ir gražėja visa Žemė.

Daug daiktų sukaupiate, kurie Jums nereikalingi. Tai prisirišimai. Atiduokite juos tiems, kam jie patinka arba išmeskite. Išsilaisvinkite.

Nešvarios buto sienos ir užuolaidos įgeria neigiamą informaciją ir ją laiko. Prie jų greičiau „limpa“ negatyvas. Išvalykite jas ir atšviežinkite naujomis švelniomis spalvomis, dažniau plaukite užuolaidas.

Nesistebėkite, klausdami, negi tai šitaip svarbu dvasiniam keliui.
Supraskite, be švaros joks dvasinis kelias prasidėti negali. Tik fiziškai apsišvarinę, realiai išreikšite savo ketinimą. Nepamirškite, kad Jūs dabar vaikštote žeme, o ne skrajojate danguje, todėl ir pradėti turite nuo jos, o ne nuo dangaus. Dangaus darbai – tai mūsų ir dalinai mūsų tikrųjų Mokinių, esančių dabar Žemėje, darbai. Negalime mes tinkamai padėti Jums, jei Jūs nepadedate sau.
Švara namuose, Šviesos siekiančiojo kūno ir apdarų švara, kurią turite palaikyti tik patys, kviečia Jūsų minčių, prie kurių mes tada galime prisidėti, žodžių, kuriuos Jūs naudojate, ir darbų, kuriais Jūs įrodote savo supratimą, švarą. Tai Esmė.

Sutvarkę savo namus ir aplinką, nepamirškite savo Tėvynės, kuri yra Žemės dalis. Itin svarbi  šventviečių švara. Daug jų apleistų, šiukšlynais virtusių. Prisiminkite, kad senovėje priešas pirmiausiai kėsindavosi sunaikinti arba įvesti betvarkę šventvietėse – tada žmonės pasiduodavo.    Todėl  surinkite šiukšles, apgenėkite senus medžius, nuvalykite šventuosius akmenis. Tada raskite šalia vietą ir sudeginkite tai, kas gali degti, tyliai sustoję arba susėdę ratu vizualizuodami kaip naikinanti fizines šiukšles liepsna, naikina ir visas neigiamas psichines ir mentalines programas bei energetinį chaosą, tvyrantį virš visų senųjų šalies šventviečių ir persiduodantį žmonėms bei visos šalies gyvenimui.

Jūsų rankos reikalingos, mieliausieji. Tik Jūsų nuoširdus ketinimas, palydėtas veiksmų, padės mums padėti Jums.

Tikėkite ir darykite.
03. 08. 2009                                         Užrašė:   Astrėja

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.