Tolstojaus išmintis

Pateikiame išverstą į lietuvių kalbą Levo Tolstojaus straipsnį „DIEVO KARALYSTĖ YRA JUMYSE, ARBA KRIKŠČIONYBĖ NE KAIP MISTINIS MOKYMAS, O KAIP NAUJAS GYVENIMO SUPRATIMAS“.

Išminčiaus žodžiai, parašyti 1893 metais išlieka esmingi ir šiandien. Tai yra gyvenimo ir išminties galia.

Berods, skaitant šį rašinį, skverbiasi pojūtis kad ir šiandien mes pergyvename panašius laikus, kaip ir XIX amžiaus pabaigoje.  Vėl žmonės ieško kelio ir vėl kryžkelės…

„Tokiu būdu, jei visi besilaikytų nesipriešinimo priesako, tai, akivaizdu, nebūtų nei nuoskaudų, nei piktadarybių.

Jeigu tokių būtų dauguma, tai jie įvestų meilės ir geranoriškumo tvarką net tiems, kurie skriaudžia, niekada nesipriešintų blogiui blogiu, niekada nenaudotų prievartos. Jeigu tokių žmonių susidarytų pakankamai gausi mažuma, tai jie darytų tokią moralinę įtaką visuomenei, kad bet kuri žiauri bausmė būtų atšaukta, o prievarta ir priešiškumas būtų pakeisti taika ir meile. Jeigu jų būtų tik nedidelė mažuma, tai ji retai patirtų ką nors blogiau, nei pasaulio panieką, o pasaulis, tuo tarpu, pats to nejausdamas ir nebūdamas už tai dėkingas, to paslaptingo veikimo pasekoje taptų išmintingesnis ir geresnis. Ir pačiu blogiausiu atveju, jei kai kurie mažumos nariai būtų persekiojami ligi mirties, tai jie, žuvę vardan tiesos, paliktų po savęs mokymą,  jau pašventintą kankinių krauju.

Tebūnie taika visiems, kurie ieško taikos, ir viską nugalinti meilė tebūnie kiekvienai sielai, savanoriškai paklūstančiai Kristaus Priesakui:  „Nesipriešink blogiui prievarta“.“

*

tolstojus_3

*

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.