Agni jogos knygos

   Nuorodos į dvi Agni jogos knygas lietuvių kalba. Pirmoji – RYTŲ KRIPTOGRAMOS. Legendas, sakmes ir pranašystes šiai knygai surinko ir užrašė Jelena Rerich. Antroji knyga – Steponas Stulginskis. ŠAMBALA, NAUJOJI EPOCHA. Tai lietuvių autoriaus knyga, parengta pagal autoriaus skaitytas paskaitas Vilniaus Planetariume 1990 – 1991 metais. Knygas išleido Lietuvos Reiricho draugija.

Skaityti toliau

Neįvardinta svajonė – Himalajai

   Kiek netikėta buvo nubusti sodyboje Himalajuose… Kelionė į Kullu slėnį iki Nagaro, kuriame apsistojome, buvo ilga ir varginanti. Ryte nubudus kalnuose apėmė jausmas, kad ta kelionė susapnuota, kad susapnuotas ir vakarykštis atvykimas. Besikeičiantys kalnų vaizdai pro mikroautobuso langą, kalnų serpantinuose „išsuptas“ fizinis nestabilumas, vienas kitas persimestas žodis su bendrakeleiviais, įnešta sumaištis į vietinių gyventojų kasdienybę tik atvykus į kaimą liko kažkur labai toli… Viskas lyg ir vyko vakar, tačiau vidumi sunku suvokti, kada tai buvo… Pamestas laiko pojūtis… Apėmė jausmas, kad tos keliolika kelionės valandų nukėlė atgal laike ir savaitę praleistą Rišikeše… Lyg viskas būtų vykę prieš pusmetį: gyvenimas ašrame, rytinis varpelių skambėjimas, smilkalų kvapas, šventosios Gangos it jūros ošimas…

Skaityti toliau

Nikolajus Rerichas: Šambala švytinčioji

   Į lietuvių kalbą išvertėme Nikolajaus Rericho „Šambala švytinčioji“, kurioje poetiška forma švyti Šambalos idėja. Šviesos Žemė, Didžiųjų Sielų apsireiškimo vieta, kurios žinianešiai į visus pasaulio kraštus neša amžinai gyvosios Dvasios Žinią. Šambala yra įkūnyta pasaulio viltis: net sunkiausiais žmogaus Dvasiai laikais gims tų, kurie išgirdę Šambalos šaukinį KALAGIJA, žinos, kad ten nueiti turi. Ir jų kelias taps mūsų keliu. Po tamsios nakties saulė pakyla ir nudažo kalnus įvairiaspalviais spinduliais. Kaip pavaizduota Nikolajaus Rericho tapybos darbuose.

Skaityti toliau