Hermetinė išmintis: malda iš „Poimandro“

   Tai malda iš vieno žymiausių hermetinių veikalų, priskiriamų Hermio Trismegisto (Egipte vadinto išminties ir raštijos dievu Totu) plunksnai:

Dieve Šventas, viso kas yra Tėve,
Dieve Šventas, kurio valia vykdoma jo galybės.
Dieve Šventas, panorėjęs būti pažintas tų, kurie tau priklauso. Skaityti toliau

Apvalančios ir skaistinančios maldos

   Skaityti už save bei artimuosius – kiekvieną dieną 1 ar 2 kartus, visas maldas iš eilės – 2 savaites be pertraukų! Išgydo, išvalo, padeda atidirbti suvoktą karmą, susijusią su protėviais, padeda visuose gyvenimo reikaluose, būsimose situacijose, ištaiso bei padeda panaikinti praeities klydimus.
Skaityti toliau

K.Džibranas: Pranašas

 Viena nuostabiausių knygų ir gyvosios išminties šaltinių – Kahlilio Džibrano knyga „Pranašas“. Išminčiai nereikia daug žodžių…

***

Tada senas žynys pasakė: kalbėk mums apie Religiją.

Ir jis tarė:

Ar aš kalbėjau šiandien apie ką nors kita?

Argi ne religija – visi poelgiai ir visi apmąstymai? Kas nėra poelgis ir apmąstymas, o stebuklas ir nuostaba, vis gimstantys sieloje, net kai rankos skaldo akmenį ar valdo stakles?

Skaityti toliau