Apie Palaimintuosius

Niekas nesusaisto Palaimintųjų. Nei Dievybės, nei formos; nei norai, nei protas; nei vienokia ar kitokia gyvenimo kokybė. Jų esmė tyras gyvenimas, tyras buvimas ir tyra valia; tyra meilė ir tyras ketinimas; tai yra visa, ką gali pastebėti nežinantis žmogus ir tai tik iš dalies.

Palaimintųjų nėra ir visgi jie yra. Skaityti toliau

Pastabos apie Kriją Jogą

Dažnai mes klaidingai suprantame Krija Jogos reikšmę. Krija Joga yra kvėpavimo veiksmas, savęs įvaldymas, kvėpavimo ir gyvenimo vadyba.

Tai jūsų gyvojo Dievo (kvėpavimas) bei pirmojo Dievo (Ganėša) garbinimas. Jeigu jūs tik pašalinsite žodį joga, krijos reikšmė liks jūsų pirmas ir paskutinis įkvėpimas šiame kūne. Jūsų pirmas įkvėpimas, kurį jūs įkvėpėte jūsų gimimo dieną, jau yra praeitis. Jūsų paskutinis įkvėpimas šiame kūne dar neatėjo. Jūs esate tarp praeities ir ateities įkvėpimų, tai yra dabartinis įkvėpimas. Šis dabartinis įkvėpimas yra praeities ir ateities įkvėpimų įrodymas.

Skaityti toliau

A.Beinorius: Upanišados

Upanišados – tai seniausi indų minties perlai, sakraliausias Indijos dvasinės kultūros paveldas, kurį nedvejodami galime laikyti reikšmingiausiu Indijos įnašu į pasaulinės literatūros lobyną. Šie poetinių alegorijų, metaforų, užuominų ir vaizdingų palyginimų prisodrinti tekstai yra didžiai reikšmingi visai vėlesnei meninei, religinei ir filosofinei Indijos tradicijai. Jau vien jų pavadinimo etimologijos – upa-ni-ùad („sėdėti šalia mokytojo“), upasan („kontempliuoti“) ar tiesiog upaniùad („slėpinys“) – atskleidžia tris semantinius lygmenis: sakralus žodis, sakralus tekstas ir sakrali perdava, kurie atspindi ezoterinį upanišadų pobūdį bei mistinę jų paskirtį.

Skaityti toliau

Straipsnis: Apie gerą valią

  Straipsnis plačiąjai visuomenei, pagrįstas teosofijos Mokytojo D.K. išmintimi. Geros valios principas – pirmas ir pats paprasčiausias gerbūvio tarp žmonių ir tautų kūrimo įrankis.

Tačiau pirmasis žingsnis yra ir pats sunkiausias. Toliau seka šie dėmenys – Supratimas, Atjauta, Meilė.

Skaityti toliau

Orvido Knyga

„Jeigu lietuviai kada nors sugalvotų patys rinkti ir skelbti savo šventuosius ar palaimintuosius, tai skulptorius Vilius Orvidas, be jokios abejonės, būtų vienas realiausių kandidatų….nutarėme prikelti ar priminti kai kurias svarbesnes Viliaus Orvido mintis, išsakytas įvairiems kino režisieriams, menininkams ar žurnalistams, važiavusiems į jo Sodybą ieškoti dvasios atgaivos. „

 Knygos sudarytojas Vytautas V.Landsbergis.

Skaityti toliau

TAIP SVAMIS ŠIVANANDA KALBĖJO

  Tai atrinktos ištraukos iš svamio Šivanandos knygų, pasakytų kalbų ir kitų tekstų. Daugiausia liečia įprasto gyvenimo aspektus (anglų kalba).

„Pray to God sincerely for strength and patience to bear pain, but not for deliverance from pain. Pain is a blessing from God. He employs it for your spiritual upliftment and emancipation. Be satisfied with any condition God places you in. God is nearer and more effectively present in sickness than in health. He is your unequalled, supreme physician and surgeon.“ / swami Sivananda Skaityti toliau