Lietuvos Dvasios žodžiai

  Šiandien Lietuvoje gyvena daug dvasios ieškotojų. Atliekančių įvairias pratybas. Labai dažnai, atkeliavusias iš Rytų. Tai puiku. Tačiau neturėtumėme užmiršti, kur gimėme, kur mūsų šaknys. Ten, kur šaknys, stiebiasi į dangų ir kamienas, veši lapai. Ką beatliktume ir kuo betikėtume, nėra paprastas atsitiktinumas, jog į šį pasaulį atėjome būtent šiame žemės lopinėlyje, o ne kitame. Visi esame Lietuvos Dvasios vaikai.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tai mes degėme švariąją Amžinają Ugnį ant savo kalvų žemėje, kuri dabar vadinama Lietuva. Niekas nepradingo. Akmenys saugo mūsų atmintį. Vietos kvėpuoja Šventosios Ugnies ritmu. Atbusk, protėvių Žeme! Jau laikas ateina. Tavo Užduotis BŪTI tarp Rytų ir Vakarų. Kurti savo kelią ir tapti trečiąja dvasine jėga.

Skaityti toliau

A.Ilgevičienė: Apie Tikėjimą

   Žemė vargsta nuo žmonių nesuvokimo ir pykčio. Ji pavargo nuo nerimo ir ambicingų žaidimų.

Tik atsivėręs suvokimas gali padėti. Suvokite, kad Tiesa yra Meilėje, Išmintis yra Meilėje, Jūsų išsigelbėjimas yra Meilėje. Mylėkite vienas kitą, o ne sakykite, kad mylite. Mylėkite tą, kuris Jus skriaudžia ir atsakykite jam gėriu. Blogis augina blogį, taip kaip gėris augina gėrį. Nesiskųskite, kad esate puolamas, nesuprastas ir nemylimas, o paklauskite savęs, ar mokate atleisti priešui, ar mokate padėti tam, kuris nepadėjo Jums. Tik tada, kai pradėsite sugebėti taip pasielgti, galima bus sakyti, kad Jūsų širdyje ėmė skleistis Meilės gėlė.

Skaityti toliau

Medžių joga

   Straipsnis apie Medžių jogą bei kitas jogos rūšis iš Vokietijos dienraščio „Welt“. Gal būt Medžių joga ir atrodo atraktyviai, tačiau joga gali būti įvairi. Jeigu ji gyva, ji nuolat keičiaisi, atsiranda kažkas nauja. Gimsta žmonės, kurie mato būtent taip ir šį matymą bando perduoti kitiems. Gamtoje nėra nieko, kas nesikeistų. Kiekviena epocha reikalauja savo ir savito tos pačios medžiagos pateikimo. Todėl nėra teisinga atmesti kažką vien todėl, kad tai atrodo keista ir atraktyvu. Svarbiausia – ar veikia?

Skaityti toliau