D.Cardelle: pasaulio siela

  Šiuo metu spaudai ruošiama Frank David Cardelle knyga „Pasaulio siela: Gydome ir keičiame sąmyšio apimtą pasaulį“. Autorius yra senos indėnų gimines atstovas ir tai dvelkia jo tekstuose. Suprantama, kad pateikiama išmintis nėra nauja. Juk visos religijos ir dvasinės kryptys jau tūkstančius metų kalba apie vieną ir tą patį. Tik vis kitais žodžiais. Daugelis drąsuolių bandė pakeisti pasaulį. Šiandien daugelio jų neprisimename net vardų. Išvada viena ir labai paprasta. Negalime pakeisti pasaulio. Tačiau galime pakeisti save, savo požiūrį į pasaulį. Savo charakterį. Kai tokių, kurie suvokia kaitos būtinybę ir keičiasi, atsiras pakankamai daug – ims keistis ir pasaulis. Mūsų neturėtų pernelyg jaudinti klausimas, kiek yra tų, kurie eina sąmoningumo keliu. Svarbiausias klausimas – keistis patiems.

Skaityti toliau

Išminčių citatos 17

   Visų tautų ir laikų išminčiai toliau mus moko Suvokimo. Kaip atskirti Tikrą nuo netikro? Kas yra gyvenimas ir kaip jį priimti? Kas ir koks yra žmogus? Suvokimas, kartais atrodantis žaibo blyksniu ūkanotame danguje – nėra vien proto kūrinys. Tai gyvoji patirtis. Toks suvokimo agna pakrautas Žodis yra ir pagalbos  priemonė kitiems, veiksmingas Suvokimo įrankis. Turintieji ausis tegirdi, sako Šventraščiai.

Skaityti toliau

Tolstojaus išmintis

Pateikiame išverstą į lietuvių kalbą Levo Tolstojaus straipsnį „DIEVO KARALYSTĖ YRA JUMYSE, ARBA KRIKŠČIONYBĖ NE KAIP MISTINIS MOKYMAS, O KAIP NAUJAS GYVENIMO SUPRATIMAS“.

Išminčiaus žodžiai, parašyti 1893 metais išlieka esmingi ir šiandien. Tai yra gyvenimo ir išminties galia.

Skaityti toliau

Atharvavedos išmintis

   Atharva – tai viena iš keturių pagrindinių Vedų. Tai maldų, mantrų, magiškų formulių rinkinys. Šios šventosios formulės yra skirtos įvairiems įvykiams: kulto ir šeimyniniams reikalams, apsiginti nuo priešų, ligoms gydyti ir pan. Pateikiame keletą ištraukų iš šio lobyno lietuvių kalba.

Skaityti toliau

Tibeto budizmo išmintis

   Nepastovumo, laikinumo, dūlėjimo kontempliacija Tibeto budizme yra labai svarbi, nes skatina imtis Budos Mokymo praktikos. Todėl lyginama su botagu. Ypač didelę reikšmę šiai kontempliacijai teikė Kadam arba Pamokymų tradicija, itin pabrėžusi motyvo, paskatos, vidinės nuostatos svarbą dvasinėse pratybose. Iš Kadam vėliau išaugo Gelug arba Dorybingoji tradicija, kuri klęsti iki šių dienų. Čia pateikiame ištrauką iš šios tradicijos atstovo Končog-Tenpadromės, gyvenusio 1762 – 1864 m. tekstų.

Skaityti toliau

K.Džibranas: Pranašas

 Viena nuostabiausių knygų ir gyvosios išminties šaltinių – Kahlilio Džibrano knyga „Pranašas“. Išminčiai nereikia daug žodžių…

***

Tada senas žynys pasakė: kalbėk mums apie Religiją.

Ir jis tarė:

Ar aš kalbėjau šiandien apie ką nors kita?

Argi ne religija – visi poelgiai ir visi apmąstymai? Kas nėra poelgis ir apmąstymas, o stebuklas ir nuostaba, vis gimstantys sieloje, net kai rankos skaldo akmenį ar valdo stakles?

Skaityti toliau