Astrėja: Kreipimasis į tuos, kurie ieško Tiesos

   Artėja 2011 metų vasaros lemtingų užtemimų ciklas.           Pirmasis – dalinis Saulės užtemimas Dvyniuose birželio 1 d.,     Antrasis – pilnas Mėnulio užtemimas Šaulyje birželio 15 d.,        Trečiasis – dalinis Saulės užtemimas Vėžyje liepos 1 d.

          Skaityti toliau

Iš Esėjų rankraščių

   Tai ištrauka iš esėjų bendruomenės rankraščių. Originalas parašytas aramėjų kalba, šiuo metu, pasak jį atradusio dr. E.Šekeli, yra neprieinamas Vatikano slaptąjame archyve. Tekstas tapo žinomas per vienuolius nestoriečius, pasitraukusius į Aziją nuo Čingiz Chano ordų. Pateikiama nedidelė ištrauka, pavadinta „Enocho regėjimas, seniausias iš apreiškimų“. Tai tikra įkūnyta sintezės pasaulėžiūra. Teksto „dvigubas dugnas“ atveria plačiausius dvasingumo klodus.

Skaityti toliau

Senojo Egipto Pašvęstųjų paslaptys

   Ištraukos iš Maiklo Beidžento knygos „Uždraustoji archeologija“. Apie senovės Egipto piramidžių pastatymo tikslus, žynių išmintį, Hermio Trismegisto raštus, alchemiją. Populiariai ir įdomiai pateiktas požiūris, kurį oficialusis mokslas linkęs nutylėti. Taip pat – žvilgsnis už visų laikų Pašvęstųjų uždangos…

Skaityti toliau

Apie Šviesos sklaidą arba švietimą

   Internete dabar daug diskutuojama, kas gi yra švietimas. Vienas geras žmogus parašė, jog „švietimo tikslas – kad vaikas būtų sveikas ir laimingas.“ Tai yra tiesa, žinoma. Vis tik, kad būti nuosekliems, šį pasakymą dera apversti aukštyn kojomis ir pasakyti: kad būtų sveikas ir laimingas mokytojas. Nes tik sveikas ir laimingas žmogus gali skleisti kituose sveikatą ir laimę. Mokytojas žengia pirma mokinio, rodydamas jam kelią.

Pirminis šiame vyksme yra mokytojas. Todėl svarbiausias klausimas – kas yra mokytojas ir koks jis? Ar jis skleidžia šviesą? Ar jis pats eina dvasios tobulinimosi keliu? Ar jis siekia tapti sudvasinta asmenybe (su kuo mažiau ego – savo atskirumo nuo aplinkos, apraiškų), arba gal tik „realizuotis“ siekiantis egoistas? Tik patys skleidžiantys šviesą gali tapti šviesa kitų kelyje. Todėl savaime „švietimas“ neegzistuoja be to, kuris tą švietimą neša savimi. Būtent savimi. Privalai pats būti tuo, ką mokai. Ar bent jau kuo nuoširdžiausiai siekti harmoningos būties. Tuomet šviesa sklis lyg ir savaime.

Skaityti toliau

Jelena Rerich: ištraukos iš laiškų

   Perskaičiau puslapį iš Jūsų nurodytos knygos. Suprantu, kad žodžiais – „išjungti proto veikimą“, autorius nori pasakyti, kad reikia sustabdyti netvarkingą minčių srautą, kuris mums trukdo išgirsti signalus, ateinančius iš Didžiojo šaltinio ir kurie yra suvokiami aukščiausiųjų žmogaus centrų. Ant miego ribos tai yra lengviau, nes įvyksta natūralus netvarkingo mastymo sustojimas. Todėl nurodyta, kad reikia išmokti priimti tai, kas yra siunčiama, o būtent, prieš užmiegant arba tik prabudus. Tačiau tuo pačiu reikia savyje ugdyti nuolatinį ir ypatingą širdies budrumą. Kuomet mąstymas pakankamai disciplinuotas ir mūsų sąmonė įsisavino tokį valingą budrumą, tuomet galima išgirsti Mokytojo Balsą, ne tik tuomet, kai koncentruojamasi į Jo Pavidalą, tačiau netgi tada, kai mintis tiksliai veikia, spręsdama vieną ar kitą konkretų klausimą. Taigi, visame kame pirmiausia reikalinga disciplina, tikslumas ir ritmas. Tačiau blakės arba minčių saulės zuikučiai nepalieka mums galimybės aukščiausiam suvokimui.

Skaityti toliau