T.Platonova: Priešybės ir vienovė

   Jūs esate ne tik gyvenimo stebėtojai, tačiau ir jo veikėjai. Jūs tuo pat metu ir viduje ir išorėje, jūs esate, ir jūsų nėra. Dualizmas atrodo paradoksaliu, tačiau kada apreikšta priimama kaip vienovė, visa stoja į savo vietas ir prieštaravimai išnyksta. Jūs jau turite tokios patirties, dauguma jūsų patyrė šią būseną.

Nebandykite išsilaikyti vienovėje. Kai jūs dėl šito panaudojate jėgą, dvi būsenos poliarizuojasi ir jus neišvengiamai išmeta į dualumą. Padarykite buvimą abiejose būsenose atpalaiduotu ir natūraliu.

Skaityti toliau

Pritča apie Žmogų

   Štai plaukia žmogus,- lyg plaukikas savo simboline gyvenimo upe. Ji jau yra. Tokia, kokia yra. Galima plaukti pasroviui, o galima – prieš srovę. Galima plaukti vienu stiliumi, o galima kitu. Vienąkart vanduo būna šaltas, o kitąkart jį įvertiname kaip šiltą. Kiekvienas sutiktas žmogus jums patvirtins, kad gyvenimo upė egzistuoja, ji reali.

Ar taip yra iš tikro? Deja, o gal ir laimei, atsakymų nerasime prote. Abu atsakymai – taip ir ne – yra teisingi. Šiame pasaulyje kiekvienai tezei egzistuoja antitezė, nes tai – dualumo, priešybių pasaulis.

Skaityti toliau

Apvalančios ir skaistinančios maldos

   Skaityti už save bei artimuosius – kiekvieną dieną 1 ar 2 kartus, visas maldas iš eilės – 2 savaites be pertraukų! Išgydo, išvalo, padeda atidirbti suvoktą karmą, susijusią su protėviais, padeda visuose gyvenimo reikaluose, būsimose situacijose, ištaiso bei padeda panaikinti praeities klydimus.
Skaityti toliau

STEBĖTOJO būsenos svarba

   Savistaba arba Stebėtojo būsenos įtvirtinimas savyje yra kelias į pusiausvyrą, dar vadinamą joga. Tik tuomet ši Didžiosios Jungties su visumine sąmone būsena gali tapti tvari. Būk savo gyvenimo stebėtoju. Daugelis sako: protu suprantu, ir noriu, ir siekiu tai padaryti, tačiau… Žmogus vis dar jaučiasi esąs kūnas ir protas. Žmogus tampriai susitapatina su savo problemomis, įgytomis charakterio savybėmis. Šios savybės dar stipresnės už jo sąmoningumo daigus.

Skaityti toliau

Žmogus – kompiuteris, už kurio slypi – Stebėtojas?

   Nuoroda į gydytojo Dmitrijaus Šamenkovo paskaitą. Tai, ką šimtmečius žinojo įvairių dvasinių praktikų atstovai, atranda ir mokslo žmonės. Labai įdomus ir visiems suprantamas pateikimas. Žmogaus kūnas – kompiuterio „hardas“, protas – „softas“ (daugelis funkcijų atliekamos automatiškai). Už viso to – Stebėtojas. Kaip tapti sveikam ir laimingam? Protas nuolat turi kažką daryti, tai sukelia įtampą ir pasipriešinimą esamai aplinkai, bandant ją „keisti“. Išeitis,  – stebėtojas turėtų nustoti identifikuotis su savuoju kompiuteriu – kūnu ir protu. Praktika – savo kvėpavimo stebėjimas. Įdomu, kad visa tai pateikta per mokslo žmogaus suvokimo prizmę.

Skaityti toliau