Pirmasis užrašytas protėvio žodis (papildyta)

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/10/ragutis.jpgPirmasis iki šiol žinomuose istoriniuose šaltiniuose užrašytas mūsų protėvio ištartas žodis – tuometinio lietuvių priešo, Henriko Latvio „Livonijos kronikose“ aprašytame atsitikime. 1207 metai, „Lettonai (lietuviai) prisiminę savuosius, prieš dvejus metus žuvusius nuo Rygiečių ir semigalų, pasiuntė šauklius po visą Lettoniją ir surinko didelę kariuomenę“ (Henrikas Latvis. Livonijos kronikos, Vilnius, 2001, p. 52).

Skaityti toliau

Č.Gedgaudas: apie sielos nemirtingumą ir stabmeldystę

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/04/mask_trakai.jpgŠalia pasaulio keturių medžiaginių pradų, mūsų bočiai pilnai suprato ir dvasinio prado buvimą. Ne vien duona gyvename: tai seniausias civilizuotos bendruomenės pareiškimas, kuriuo ji nusako savo pažangą.

Jau penktame šimtmetyje prieš Kristų sielos nemirtingumo doktrina buvo paskelbta kaip tikybos dogma Jo Šventenybės Sielmokšio (Žalmokšio? – red.), mūsų Krivių Krivaičio ir vieno didžiausių žmonijos filosofų. Kodėl jo niekas nebemini? (…)

Skaityti toliau

H.I.Chanas: Abstraktus garsas

inayat khan   Abstraktų garsą sufijai vadina Saut-e Sarmad; jo kupina visa erdvė. Šio garso vibracijos per daug subtilios, kad būtų girdimos ar regimos materialiomis ausimis ir akimis, nes akims sunku įžiūrėti net eterinių vibracijų formas bei spalvas išoriniame plane. Tai, ką Mahometas girdėjo Ghar-e Hira oloje, giliai nugrimzdęs į savo dievišką idealą, ir buvo šis Saut-e Sarmad, abstraktaus plano garsas. Koranas šį garsą įvardija kaip „Būk! Ir viskas tapo.“ Mozė tą patį garsą girdėjo ant Sinajaus kalno, kai bendravo su Viešpačiu; tą patį žodį girdėjo ir Kristus dykumoje, kai susiliejo su savo Dievišku Tėvu. Šiva taip pat girdėjo analogišką Anahad(t) Nada savo sammadhi būsenos metu Himalajų oloje.

Skaityti toliau

Straipsnis: apie pozityvų mąstymą

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/07/egiptas_2011-1650_nele-2.jpgViename iš populiarių interneto portalų perskaičiau tekstą apie „naują krizės bangą“. Be kita ko, jame autorius samprotauja ir apie pozityvų mąstymą. Pasinaudokime proga pasiaiškinti, kas gi iš tikro yra tas „pozityvus mąstymas“, kad nesupainioti sąvokų ir nestatyti vežimo pirma arklio.

Skaityti toliau

Baba kalba apie kvėpavimo galią

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2011/07/ssg_vilniuje.jpgŠis tekstas užrašytas iš žodinių Mokytojo pamokymų.

Avidya asmeta raga dvesa avinivesa. Turime tik 5 problemas. Jos glūdi penkiose čakrose – uoslė, skonis, lytėjimas, garsas, rega. Vien šie penki prikuria daug problemų. Jūs negalite jų palikti kaip priešų, negalite šitaip gyventi, būdami jiems priešais. Reikia su jais sugyventi, kaip su draugais. Jie ir yra jūsų draugai. Jei gyvensite susipriešinę, jie kels problemas.

Skaityti toliau