Šri Juktešvaras: Šventasis Mokslas

   Ištraukos iš Paramhansos Joganandos mokytojo šri Juktešvaro knygos „Šventasis mokslas“. Geroji žinia pagal šri Juktešvarą - tamsioji Kali Juga seniai baigėsi, gyvename kylančioje Dvapara Jugoje. Įstabaus gilumo knyga. Parašyta senuoju būdu – nedaugiažodžiaujant, o pateikiant išmintį trumpai. Tai gali tapti siūlo galu išsivaduojant iš proto susikurtų apribojimų ir sąvokų.

Dėl Geležies amžiaus – Kali Jugos – pabaigos. Pasak Šri Juktešvaro, tai žiniuonių (panditų) klaida, atkartojama nuo 16 amžiaus, jog Kali juga trunka taip ilgai (400 000 Kali jugos metų – ištisa begalybė žmogui). Šri Juktešvaras, pasiremdamas astrologiniu žinojimu, pateikia kitokius laikotarpius, kuri iš esmės sutampa ir su taip vadinamos „vakarietiškos“ astrologijos žiniomis.

Skaityti toliau

Joga Vasišta. Išminčiaus būva.

Yoga VasisthaO Rama, žiūrėk, ši … Visata sukurta tuščioje erdvėje paprastu proto apribojimu – ji nėra realybė. Ir šioje Visatoje malonumų siekis graužia patį gyvenimą visoms būtybėms, kurios prisirišusios prie pasaulio, kūno ir t.t. (…) Kaip vanduo teka vandenyno kryptimi, taip ir kančios teka tų kryptimi, kurie patys save apriboja. Visa ši kūrinija pripildyta neišmanymo. Vis tik, jei žmogus nukerta tą malonumų siekį, protas ima plėstis vietoje to, kad trauktųsi. Protinis apsiribojimas (arba prisirišimas prie baigtinio ir sugriaunamo) – milžiniškas skausmas, o Rama – tačiau begalinis sąmonės plėtimasis (arba ištikimybė begalybei) – tai stebuklingas vaistas nuo šito skausmo. (…)

Skaityti toliau

Girnaras. Kalno galios, simboliai ir pašventimai.*

Išėjo šventklajūnis į kelią ir ėjo jis ilgai. Negalėjo tiksliai pasakyti, kodėl. Žinojo, kad turi eiti, Gilbinesa3kad tai jo kelias, kad tas veržimasis, ta dvasinė ugnis, kuri dega jo širdyje, yra maža Didžiosios Ugnies dalelė – ir ji turi susijungti su šia Didžiąja Ugnimi.

Ir laikas išnyko tame ėjime, tik ritmas ir kvėpavimas, – diena po dienos.

Skaityti toliau