Budos mokymas trumpai

TRYS BENDRINĖS TIESOSOLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. Tvermės ir nuolatinių pasikeitimų Tiesa

Ši Tiesa moko, jog niekas šiame pasaulyje nepražūva, tačiau viskas nuolat keičiasi. Visa, kas pasireiškia, yra laikina. Materija virsta energija, o energija – materija. Medžio lapas supūva ir virsta žeme. Sėkla tampa augalu ir išaugina naujas sėklas. Mes gimstame iš savo tėvų, o mūsų vaikai – iš mūsų.

Skaityti toliau

Tarkime Tautiškos Giesmės žodžius teisingai

kudirka   Kiekvienais metais liepos 6 d., taip jau susiklostė, visi kartu giedame Lietuvos Tautinę Giesmę. Šis V.Kudirkos eilėraštis, tapęs tautos Giesme, turi nepaprastą reikšmę tautai ir mūsų žemei. Kiekvienąkart giedodami, ištariame septynis priesakus, kuriuos įtvirtiname kartodami su tikėjimu ir atsidavimu. Čia, kaip tradicinėse maldose ar mantrose, yra svarbus kiekvienas garsas, kiekviena raidė.

 Tačiau kokią himno versiją giedame? Skiriasi tik viena raidelė „s“, o kokią didelę reikšmę ji turi! Dabar sunku pasakyti, kaip šią giesmę užrašė pats V.Kudirka, nes, kiek man žinoma, eilėraščio rankraščio nėra išlikę.  Skaityti toliau