Ani Bezant: įvadas į jogą

   Pateikiama vienos iš teosofijos klasikų Ani Bezant knyga „Įvadas į jogą“. Teosofo požiūris į jogą ir jogos praktikas. Kaip bepavadintume dvasines praktikas, – jos gali skirtis išorės formomis, tačiau ne vidine esme. Tradicinė jogos praktika turi savuosius instrumentus, tačiau už jų slypinti Esmė – viena ir nekintanti per amžius.

Skaityti toliau

J.P.Blavatskaja: įvadas į „Slaptąją doktriną“

   Pateikiame nedidelę ištrauką iš šiuolaikinės teosofijos pradininkės J.P.Blavatskajos veikalo „Slaptoji Doktrina“ įžangos. Tai vienas svarbiausių teosofijos veikalų. Mokslo, religijos ir filosofijos sintezė. Tiems, kas moka skaityti, atsiveria neišmatuojamos erdvės „už proto“. Pagal jogus tai – Žnianos (Jnana) arba Žinojimo, Žinyčios joga. Teosofai žino, kad šią knygą svarbu tiesiog skaityti – nesvarbu ką ir kiek supranti tą akimirką – o savu laiku ateina tai, ką TURI suprasti net, rodos, nesusiję su skaitoma knyga dalykai. 

Skaityti toliau

Rudolfas Štaineris: Teosofija

   Pristatome vieno iš žymiausių teosofų, antroposofijos krypties įkūrėjo Rudolfo Štainerio knygą „Teosofija“. Apibendrinantis veikalas apie žmogaus paskirtį, jo esmę, reinkaranaciją, gyvenimą po mirties ir t.t. Kalbama iš teosofo pozicijų. Ši knyga gali būti geru akstinu pasidomėti ir kitais autoriaus darbais.

Skaityti toliau

E.Levis: Transcendentinė magija

 Vakarietiška jnana (žiniana-žinyčia) joga paprastai buvo vadinama Magija. Tai visiškai ne ta vadinama „magija“ su primityviais būrimais ir kvailu raganavimu. Tai dvasinis mokslas, savo ištakas menantis dar Senovės Egipte, reikalavęs iš Pašvęstojo į jo paslaptis aukštos moralės ir daugelio kitų savybių. Žinojimo sistema, atsakanti į ontologinius būties klausimus ir žengianti už proto. Įvairus žinojimas ir metodai – tik starto aikštelė šiam žengimui. Būtina pabrėžti, jog visa, kas buvo ir yra Rytuose – buvo ir yra Vakaruose. Buvo ir yra dabar.  Čia pateikiamos ištraukos iš XIX a. autoriaus Eliphas Levi knygos „Transcendentinės magijos doktrina“ (1850 m.). Ši knyga 2006 metais išleista ir lietuvių kalba.

Skaityti toliau

T.Platonova: Priešybės ir vienovė

   Jūs esate ne tik gyvenimo stebėtojai, tačiau ir jo veikėjai. Jūs tuo pat metu ir viduje ir išorėje, jūs esate, ir jūsų nėra. Dualizmas atrodo paradoksaliu, tačiau kada apreikšta priimama kaip vienovė, visa stoja į savo vietas ir prieštaravimai išnyksta. Jūs jau turite tokios patirties, dauguma jūsų patyrė šią būseną.

Nebandykite išsilaikyti vienovėje. Kai jūs dėl šito panaudojate jėgą, dvi būsenos poliarizuojasi ir jus neišvengiamai išmeta į dualumą. Padarykite buvimą abiejose būsenose atpalaiduotu ir natūraliu.

Skaityti toliau

Senojo Egipto Pašvęstųjų paslaptys

   Ištraukos iš Maiklo Beidžento knygos „Uždraustoji archeologija“. Apie senovės Egipto piramidžių pastatymo tikslus, žynių išmintį, Hermio Trismegisto raštus, alchemiją. Populiariai ir įdomiai pateiktas požiūris, kurį oficialusis mokslas linkęs nutylėti. Taip pat – žvilgsnis už visų laikų Pašvęstųjų uždangos…

Skaityti toliau

Jelena Rerich: ištraukos iš laiškų

   Perskaičiau puslapį iš Jūsų nurodytos knygos. Suprantu, kad žodžiais – „išjungti proto veikimą“, autorius nori pasakyti, kad reikia sustabdyti netvarkingą minčių srautą, kuris mums trukdo išgirsti signalus, ateinančius iš Didžiojo šaltinio ir kurie yra suvokiami aukščiausiųjų žmogaus centrų. Ant miego ribos tai yra lengviau, nes įvyksta natūralus netvarkingo mastymo sustojimas. Todėl nurodyta, kad reikia išmokti priimti tai, kas yra siunčiama, o būtent, prieš užmiegant arba tik prabudus. Tačiau tuo pačiu reikia savyje ugdyti nuolatinį ir ypatingą širdies budrumą. Kuomet mąstymas pakankamai disciplinuotas ir mūsų sąmonė įsisavino tokį valingą budrumą, tuomet galima išgirsti Mokytojo Balsą, ne tik tuomet, kai koncentruojamasi į Jo Pavidalą, tačiau netgi tada, kai mintis tiksliai veikia, spręsdama vieną ar kitą konkretų klausimą. Taigi, visame kame pirmiausia reikalinga disciplina, tikslumas ir ritmas. Tačiau blakės arba minčių saulės zuikučiai nepalieka mums galimybės aukščiausiam suvokimui.

Skaityti toliau