Išminčių citatos 20

Tiesiog išminčių citatos …

Ieškokite Viešpaties, kolei galima Jį rasti, šaukitės į Jį, kolei Jis arti.

Izaijo 55:6

Tu esi iš pirmapradžių vandenų kylanti Didžioji Šviesa…

Egipto Mirusiųjų knyga

Netenkame tam, kad suprastume neprisirišimo pamokas.

Antropotesofinė astrologija

Iš kur ateina mintis? Iš tylos. Iš tylos atsiranda tyla, kuri išnyksta tyloje. Ar yra kažkas už tylos?

Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius

Aš tikrai mačiau Dievą, kuris mato mane.

Pradžios Knyga 16:13

… saulę aš vadinu gėrio atžala. Ją gėris pagimdo pagal savo paties paveikslą.

Platonas „Valstybė“

Kaip lietus ir sniegas krinta iš dangaus ir nesugrįžta, bet sudrėkina žemę, padaro ją derlingą ir duoda sėklos sėjėjui bei duonos valgytojui, taip ir Mano žodis, kuris išeina iš Mano burnos, negrįš į Mane tuščias, bet įvykdys Mano valią ir atliks tai, kam yra siųstas.

Izaijo 55:10-11

Vienintelis stebėtojas stebi pats save. Tai yra tikrasis satsangas, susijungimas su suvokimu.

Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius

Abstrakti meilė niekam negali suteikti šilumos, išmok mylėti konkrečius žmones, su kuriais tave suvedė gyvenimas, pabandyk suprasti jų tiesas, tuomet nepirši jiems savosios.

Antropotesofinė astrologija

Tikėkitės geriausio, džiaukitės tuo, kas vyksta, nes tai, kas yra – yra tai, ką jūs užsitarnavote. Jeigu šiandien jūs priimate tai, kaip Dievo rūpestį jumis, tuomet ir ateityje jūs nebūsite palikti be Dieviškos malonės.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi rezultatai“

Praeina viskas, – Pasakyta teisingai, nepraeina tik tas, kuris viso praeinamumą stebi ir mato, dienų ir naktų mirgėjimą, suvokiant savyje tą, Žiūrintį amžinai. Bebalsis Įrašinėtojas, Tylusis Stebėtojas, pastebintis laiko tekėjimą ir kaitą reiškinių, te jis, ir vien tiktai jis, esatis viduje, būna gyvenimo matuokliu.

B.Abramov „Agni jogos pasireiškimai“

Ir jeigu mes norime, kad būtų kur sugrįžti, laikas grįžti namo…

Borisas Grebenščikovas

Niekur pasaulyje, bet ir niekur už jo ribų nėra tokio dalyko, kurį be apribojimų būtų galima laikyti geru, išskyrus tik gerą valią.

Emanuelis Kantas

Jūs išeisite linksmi, ir ramybė lydės jus. Kalnai ir kalvos dainuos jums dainas ir visi laukų medžiai plos laukuose. Erškėčių vietoje augs kiparisai ir usnių vietoje – mirtos. Tai bus atminimas, amžinas, nepraeinantis ženklas Viešpaties garbei.

Izaijo 55:12-13

Organizacija – tai dualizmo lopšys.

Jogas Atmaram

Intelektas nesuteikia šilumos ir neįžiebia meilės, jis negali padėti pažinti Dievo, jis negali būti išmintimi, nes negali išmokyti mylėti.

Antropotesofinė astrologija

Įprotis identifikuoti save su kūnu ir protu sukuria iliuziją, kad kūnas ir protas pažysta tylą. Iš tikro pati tyla pažysta pati save. Tuomet „aš esu tai“ tampa pažinta. Aš esu tai, ko aš ieškau.

Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius

Viešpats kalbėjo su jumis veidas į veidą ant kalno iš ugnies.

Pakartoto Įstatymo knyga 5:4

Būk budrus ir sąmoningas ieškotojas. Nuolankiai judėk pirmyn.

Iš teosofijos mokymų

Žmogus kenčia, kad suprastų, kas yra džiaugsmas. Kada gi žmogus gyvens džiaugsme, jis supras, kas yra tikroji meilė. Meilės be džiaugsmo nebūna, kaip nebūna paprastumo be grožio, tačiau džiaugsmas ir grožis  – Dieviškos, o ne žmogiškos sąvokos.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi rezultatai“

Matyti žmones tokius, kokie jie yra – tikra beprotystė. Reikia matyti žmones tokius, kokiais jie gali ir turėtų būti.

Don Kichotas

Memento mori – Prisimink, kad mirsi.

Vienuolių kamaldulų pasisveikinimo žodžiai

Prisimeni, pasakiau: paliktas visų ir daiktus palikęs, pasieksi tu Manają Dieną. … Jau geriau paskubėti alkanam ir sušalus, ir per akmenis, drąskančius apavą, bet dvasios ugnį išsaugot. Sunkumai juk – tai laipteliai. Kyla dvasia į amžinybę, į neapribotos Šviesos karaliją.

B.Abramov „Agni jogos pasireiškimai“

Žinios pasireiškia iš sąmonės, o ne iš mąstymo. Ir tam nereikia pastangų.

Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius

Nes mano mintys yra ne jūsų mintys ir mano keliai – ne jūsų keliai,- sako Viešpats.- Nes kiek dangūs yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys – už jūsų mintis.

Izaijo 55:8-9

Neieškok jėgos, o atsiverk Meilei ir Priėmimui.

Antropoteosofinė astrologija

Klausyk tik to balso, kuris kalba be garso.

„Šviesa kelyje“

Pasitikėkite vadovavimu tų žmonių, kurie eina į Dievą, užmiršdami apie save ir neišstatydami savęs viešai apžiūrai, pasitikėkite tais, kas pats praėjo šiuo keliu. Ir tegu žmogus neužstoja jums Dievo!

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi rezultatai“

Be minties įvaldymo nėra jogos. Mintis – tai ugnis, ir ugnies joga moko įvaldyti ugnį minties įvaldymo būdu.

B.Abramov „Agni jogos pasireiškimai“

Viešpatie, išmokyk mane mylėti taip, kaip myli Tu.

Motinos Teresės malda

Kaip gražu viršuje, gaila, kad žmonės to nemato …, o reikia tiesiog pakelti akis.

A.De Sent Egziuperi „Mažasis princas“

Aš nežinau atsakymų į jūsų klausimus. Jie ateina ir aš juos sužinau kartu su jumis. Ir klausausi jų kartu su jumis. … Tai gyva, ir jūs niekada nežinote, kas iš to išeis.

Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius

Tikrasis supratimas yra beaistris: nė vienas žmogus tau ne draugas, visi vienodai yra tavo mokytojai.

„Šviesa kelyje“

Būkite pasaulyje, bet juo nesusitepkite, kaip lotoso lapas vandenyje.

Svamio Šivanandos Upanišados

Mylėkite Dievą savyje – tą, kuris silpnas ir tylus, vos pastebimas, ir jeigu jūs kol kas negalite jo atpažinti, ieškokite tylos ir pusiausvyros taško, kuri dovanoja jums ramybę, stovėkite ten ir melskite Dievą ateiti ir apreikšti jums Savo Malonę.

Tatjana Platonova „Žmonijos vystymosi rezultatai“

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą