Apie visuomenės užvaldymo įrankius

matrix-door Visuomenės valdymo įrankiai/ginklai, nuo silpniausio, link stipriausio:

6. Karinė ir policinė jėga ir kitokia prievarta, viršininkų viešpatavimas, hierarchinis valdymas (viršininkijos); tiesioginis valdymas per jėgą ir prievartą, vyriausybių valdžia, nesant esminio bendruomenių pritarimo.

5. „Genetiniai“ įrankiai: tabakas ir alkoholis, narkotikai, dirbtinai sukurtos, silpninančios imunitetą, ligos, genetiškai pakeistas (modifikuotas) ir nešvarus maistas;

4. Pasaulinių pinigų valdžios, vadinamos „konvertuojamos“ valiutos, bankų ir pasaulinių korporacijų valdžios, diegimas; per tai – žmonių įsukimas į vartojimo karuselę, jų įbaudžiavinimas per skolas bei reklamą/vartojimą.

3. Proto užvaldymo priemonės – religijos, ideologijos, technologijos; manipuliavimas demokratija, rinkimais.

2. Būtovės (istorijos) ir chronologijos (laiko skaičiavimo ir jo suvokimo) užvaldymas; keičiant praeitį (atmintį apie ją), keičiama ir ateitis. Kas valdo dabartį, tas gali keisti praeitį, kas keičia praeitį, tas kuria sau palankią ateitį. Ateitis išauga iš to, kaip mes suprantame praeitį.

1. Pasaulėžiūros, žmogaus proto užvaldymas; kokia mūsų pasaulėžiūra/ pasaulėjauta, toks ir mūsų pasaulis. Penki žemesni įrankiai skirti tam, kad sukurtų ir įtvirtintų pirmąjį – žmogaus pasaulio matymą, pajautą, kuri būtų naudinga tiems, kas tą matymą/pajautą diegia.

Šiuos įrankius naudoja sistema, kad įvaldytų žmogaus protą ir pajungtų jausmus. Kad žmogus matytų ir jaustų pasaulį taip, kaip to siekia „lėlininkai“. Įrankiai gali lengvai tapti ginklais.

Šeštasis įrankis yra lengviausiai apčiuopiamas, jis hierarchinis, pagrįstas aiškiai matoma viršininko valdžia, nors tam naudojami ir netiesioginiai būdai, pavyzdžiui, visuotinis įtikinėjimas, kad visiems privalu mokėti mokesčius, tarnauti karinėse pajėgose (tapti patrankų mėsa), aklai laikytis įstatymų kokie jie bebūtų ir kiti panašūs dalykai.

Genetinius įrankius taip pat nesunkiai pastebime per jų sukeltas pasekmes – tai nuolat silpstantis žmonių imunitetas, įvairios naujos ligos (pavyzdžiui, AIDS), nesveiko maisto pardavimas/vartojimas ir t.t. Nors vyriausybės dažnai vaidina, jog kovoja su narkotikų pardavėjais ar draudžia alkoholio ir tabako reklamą, tačiau tai dėmesį nukreipiančios dalinės priemonės, nes degtinės pabrikai toliau veikia, o narkotikų pasiūla nemažėja.

Pasaulinė pinigų valdžia ir kapitalistinė sistema yra pagrįsti nuolatine plėtra (ekspansija). Gimdydami pinigus „iš oro“, pinigų valdytojai puikiai gyvena iš palūkanų, kai visi kiti turi užsidirbti savo duonos kąsnį. Infliacija (neatitikimas tarp prekių ir paslaugų bei pinigų masės „spausdinant“ pinigus) žmones dar labiau skurdina. Skatinamas vartojimas, žmonės neatsispiria reklamos pagundoms ir lenda į skolas. Tai yra paslėpta baudžiava, pagrįsta žmogaus proto užkariavimu ir nestruktūriniu žmonių, paverstų individais ir darbo ištekliais (resursais), valdymu.

Religijos ir ideologijos – vienas stipriausių žmogaus proto užvaldymo įrankių. Būtent dėl religinių ir ideologinių dalykų pralieta daugiausia kraujo. Prisiminkime kryžiaus karus, dabartinį islamišką terorizmą, fašizmo ir komunizmo baisumus. Tam, kad naudotų atvirą prievartą (pirmąjį įrankį), šie režimai pirma užkariauja žmonių protus, sukurdami aklų įsakymų vykdytojų „zonderkomandas“.

Praeities užvaldymas ir laiko skaičiavimas yra labai galingi visuomenės valdymo įrankiai. Ištrinama tautos atmintis ir „įsodinamos“ naujos, palankios išorės ar vidaus užkariautojui ar kitokiam įtakos darytojui būtovės (istorijos) suvokimo sąvokos (koncepcijos). Su tuo tiesiogiai susijęs laiko skaičiavimas. Jei skaičiuotume metus, kaip mūsų protėviai darė, praeitį iškreipti būtų daug sunkiau. Pavyzdžiui, dabar eina 5777 metai pagal hebrajų kalendorių. Ši tauta gerai prisimena savo būtovę ir išsaugotas laiko skaičiavimas tam labai padeda.

Galų gale, svarbiausias įrankis yra žmogaus pasaulėžiūra/pasaulėjauta. Visi žemesnieji įrankiai tarnauja tam, kad „socialinė inžinierija“ įvairaus auklėjimo pagalba sukurtų paklusnų ir noriai dirbantį ir vartojantį instinktų ir sąlyginių refleksų valdomą būtybę, individą, bet ne asmenybę. Tokia liaudis turėtų sunkiai dirbti tam, kad maža valdančiųjų draugija galėtų valdyti.

Ištobulinus socialines, biologines ir kompiuterines technologijas, tampa įmanoma stipriai įtakoti žmonių gyvenimą ir sukurti žmonių „porūšį“, kuris kartais vadinamas „tarnybiniais žmonėmis“. Jiems būdingas siauras ir dalinis pasaulio matymas, siaura profesinė specializacija, padidintas noras vartoti ir kaupti medžiagines vertybes, aštrūs „karjeros“ siekiai. Šias žmonių aistras „lėlininkams“ lieka tik nukreipti reikiama linkme…

Ilgą laiką tai buvo bandoma padaryti šeštojo įrankio pagalba, tačiau kildavo nuolatiniai maištai/revoliucijos, neramumai. Dabar daugiausia pasikliaujama nestruktūriniais, netiesioginiais valdymo būdais, kuriuos yra sunkiau atpažinti. Tačiau šiems būdams taip pat galima išmokti atsispirti, padaryti juos neveiksmingais.

Puikus ir tikras priešnuodis – dvasinė pasaulėvyda, susivokimas. Tas Supratimas, ta Būsena žmogų išlaisvina. Jūs žinote, kas tai yra, kokia tai Būsena. Jei dar nežinote, skaitykite www.yogi.lt arba atlikite dvasines pratybas, medituokite – pamažu suvokimas skleisis pats.

Vien atpažinus šiuos ginklus, jų jėga asmenybei silpnėja. Juk kai atpažįsti kažką, jau labai sunku sau pasakyti, kad neatpažinai.

TESTAS

Testas, kuris padės nustatyti, ar esate apkrėstas Sistemos/Matricos virusu:

Pirmasis klausimas. Ar esate įsitikinęs, kad PRIVALOTE aklai paklusti viršininkui („teisėtai“ vyriausybei), kad PRIVALOTE mokėti mokesčius ir tarnauti karinėse pajėgose? Atsakymas: TAIP/NE/NEŽINAU

Antrasis klausimas. Ar esate įsitikinęs, kad alkoholį/tabaką/narkotines medžiagas „galima vartoti saikingai“, tai tvariai pakelia šalies Ūkio rodiklius, be to „taip visada buvo“? Atsakymas: TAIP/NE/NEŽINAU

Trečiasis klausimas. Ar esate įsitikinęs, kad skolinimasis su palūkanomis yra geriausia galimybė įsigyti norimų prekių ir paslaugų, o tokio vartojimo sukeltas ūkio augimas yra tvarus? Atsakymas: TAIP/NE/NEŽINAU

Ketvirtasis klausimas. Ar esate įsitikinęs, kad žmogus negali gyventi be religijos bei PRIVALO turėti politines pažiūras (liberalizmas, konservatizmas, komunizmas, socializmas ir t.t.)? Atsakymas: TAIP/NE/NEŽINAU

Penktasis klausimas. Ar esate įsitikinęs, jog iki krikščionybės įvedimo pasaulyje gyveno barbarai, o dabar tikrai, objektyviai yra 2017 metai? Atsakymas: TAIP/NE/NEŽINAU

Šeštasis klausimas. Ar esate įsitikinęs, kad dabartinė pasaulio tvarka yra žmonijos vystymosi ir kultūros viršūnė, o visi, kurie abejoja dabartine sandara ir pasaulio vystymosi modeliu yra tiesiog apgailėtini nesusipratėliai? TAIP/NE/NEŽINAU

Jei bent į vieną klausimą ar klausimo dalį atsakėte TAIP, reiškia sistemos virusas jau yra jumyse, o matricos inžinierių darbas nenuėjo veltui. Ši matricos sukelta regimybė panaši į miegą, tačiau, jei perskaitėte šį rašinį iki pabaigos – jau bundate.

Būkite laisvi, laimingi ir budrūs.

RG

matrix-door

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt