Baba: kaip pasiekti tikrąjį Žinojimą

   Prisikuriame problemų, nes norime viską įrodyti. Siekiame įrodyti savo žodžius. Sakome: nedarykite to, arba darykite, imkite arba neimkite, tu – geras, o tu – nelabai geras. Tuomet visa, ką sakome – įrodinėjame. Kaip įrodyti? Kažką pasakojate, paskui pateikiate pavyzdžius, vėliau tai parodote, padarote pats.

Vėliau, tai ką įsivaizdavote ir prisikalbėjote – tai ir sukuriate, ir tai yra įtvirtinama. O paskui sakote: pažiūrėkite, kaip sakiau, taip ir atsitiko….

Gyvenime padarome daugybę klaidų. Jei kažką planuojate, pavyzdžiui, „štai toks bus mano gyvenimas“ – tai galite pasiekti. Tačiau nežinote, kokia bus jūsų ateitis. Galite nueiti pas astrologą, tačiau ten ateities nėra. Jei medituosite, jūsų meditacija atves jus į ateitį. Kas jus atvedė nuo vaikystės iki dabarties? Jūsų kvėpavimas atvedė jus iki tos vietos, kur esate dabar. Ankstesnieji kvėpavimai atvedė prie dabartinio.  Ne tėtis, mama, guru, mokytojai… Juos jūs taip pat galite turėti. Tačiau niekas jūsų negali atvesti iš praeities į dabartį. O dabarties kvėpavimas jus nuves į ateitį.

Anksčiau darėte daugybę dalykų: žaidėte, kažką veikėte, tai prisimenate ir galite vizualizuoti. Nes tai matėte, patyrėte, eksperimentavote. Tačiau nematote savo ateities.

Nuolat bandote įtvirtinti savo ego. Tai energijos švaistymas. Gal geriau įtvirtinti savo kvėpavimą?

Kvėpuojate ir nejaučiate kvapo, matote nematydami. Valgote, tačiau neskanaujate skonio. Liečiate, tačiau be lietimo jausmo. Viską girdite, tačiau tuo pačiu negirdite nieko. Ar galite taip padaryti?

Tai vadinama Shambhavi. Antardristi Bahirlaksham. Akys atmerktos, tačiau dėmesys nukreiptas į vidų. Jūsų akys visą laiką atmerktos ir jūs visą laiką matote. Žinote, kad čia niekas nepraėjo. Kai mirktelite akimis – gal tuo akimirksniu praėjo daug šunų, kačių, vaiduoklių ar dvasių daug greičiau, nei mirktelėjo jūsų akys…

Kartais sapnuose išvystame tai, kas atsitiks. Jūsų Gyvybė tuomet lyg žvilgteli į priekį. Iš aukšto patiria tai, kas bus. Gyvybė sapno metu išeina ir pamato. Tuomet grįžta į kūną. Tai, ką matėte, gali atsitikti pavyzdžiui po mėnesio. Tačiau sapne jūs suvokiate tik kažkokį konkretų įvykį. Visada yra daug kitų įvykių šalia, kurių negalite žinoti. Miego metu sąmonė nėra kūne.

Tegu sąmonė visuomet bus sutelkta į jūsų Gyvybę, kuri yra aukščiau už kvėpavimą, o kvėpavimas aukščiau už sąmonę, o sąmonė aukščiau už protą.

Visa tai įmanoma, galiu apie tai kalbėti, tačiau perduoti suvokimą sudėtinga. Nes bandau tai įtvirtinti žodžiais. Medituokite ir įtvirtinkite savo praną, visa kita vyks automatiškai. Neįtvirtinus pranos pirmojoje čakroje, turėsite katastrofą antrojoje. Sąmoningai kvėpuokite, ir problemos pasitrauks.

 

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 09 01

 

Jūsų satguru (tikrasis mokytojas) yra šeštojoje čakroje. Jis visada čia ir yra beformis. Jis sėdi ant ajna čakros. Jis labai jaunas, kur kas jaunesnis už jus…

 

Užrašė R.G.Narajanas 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą