Dvasinės eilės: apie Tai

  OM MANE PADME HUM

 

Kai nublokš į tariamą nebūtį

Galia, kuri mus valdo,

Nevertas ar vertas

Šventos Garbės,

Liesti, Viešpaties Lotoso Pėdas,

Būti…..

Kelyje ten,

Iš kur grįžtama

Naujam gyvenimui,

Nepažinus

Ankstesniojo prasmės.

 

2004 03 04

 

OM SHANTI                                                                          

 

Kviečia Ramybei,

Balsas.

Ramybės protui, sielai ir jausmams,

Tada

Nurimus vandenynui – sąmonei,

(pradžiai bent akimirkai),

Gal būt pajusi,

Kad ESI,…

Ne vien tik kūnas,

Įprastas ir apčiuopiamas,

Ne protas –

Tuščias sąmonės srautas.

Tai – ne tavo jausmai,

Ne tavo emocijos ir prisiminimai.

Tas, slypintis giliau,

Aukštesnė prigimtis,

Spindinti,

Kiekviename iš mūsų,

Dieviškoji Kibirkštis,

Viešpaties energija,

Kurią prikėlus,

Atsivertų Visatos paslaptys.

Nurimus minčių vandenynui,

Įžiūrėsi,

Kas slypi tenai, gilumoje, -

Tikroji prigimtis…

Ir supratusi savo paskirtį,

Drąsiai žengsi vandens paviršiumi,

Nejausdama,

Nei džiaugsmo, nei kančios.

 

2004 03 04

 

TAT TVAM ASI

 

Sustok, neskubėk,

Bėgimas nuo savęs palauks,

Atėjo valanda,

Ramybei ir susikaupimui,

Neprarask akimirkos reikšmės,

Bėgdamas į vakar ar rytoj.

Tik tau atrodo,

Kad svarbu iliuzijos,

Kurias suvoki lyg tikrovę,

Įtraukiančią,

Į pragaištingą sielai,

Virtualią realybę.

Sustok, neskubėk,

Dar liko laiko…

Paskirk jį Tam

Kas tu Esi.

 

 

2004 03 04

 

TAD EJATI TAN NAIJATI

TAD DŪRE TAD V ANTIKE

TAD ANTAR ASYA SARVASIA

TAD U SARVASYASYA BAHYATAH

 

Kur vaikšto Dievai?

Galbūt jie eina pasitikti vaivorykštės,

Krykštauja ir žaidžia lyg vaikai,

O gal jie vaikšto rimti ir susikaupę

Skaičiuodami žmonių vargus ir klaidas?

Ten ir anapus, pirmyn ir atgal,

Kas jiems iliuzija ir įprastos prasmės,

Prisiminimai ir užmarštis,

Džiaugsmas ir skausmas,

Viltis ar neviltis…

Jiems visvien, nes jie Supranta,

Jie labai toli ir labai arti,

Jie vaikšto ir nevaikšto

Paliesk juos

Tyliai Praeinančius

pro tave.

 

2004 03 07

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt

Parašykite komentarą