Straipsnis: apie pozityvų mąstymą

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/07/egiptas_2011-1650_nele-2.jpgViename iš populiarių interneto portalų perskaičiau tekstą apie „naują krizės bangą“. Be kita ko, jame autorius samprotauja ir apie pozityvų mąstymą. Pasinaudokime proga pasiaiškinti, kas gi iš tikro yra tas „pozityvus mąstymas“, kad nesupainioti sąvokų ir nestatyti vežimo pirma arklio.

Autorius rašo: „…kone fiziškai vimdydavo reguliariai pasitaikantys komentatorių raginimai mąstyti pozityviai. Pigių verslumo seminarų auklėtiniai šitą frazę kartoja kiekvieną kartą, kai išgirsta ar perskaito kažką, jų supratimu, nepakankamai optimistiško. … Apie 2005-2007 m. tų optimistų pas mus buvo daugiau, negu lietingą pavakarę, uždegus kambaryje šviesą, pro langą suskrenda į kambarį uodų. Ir visi zyzė tą patį: „Mąstyk pozityviai!“. Paskui, jau kokiais 2009-aisiais, mūsų nedideliame provincijos laikraštėlyje tų optimistų vardus bei pavardes galėjote rasti antstolių kontorų skelbimuose, greta visai nelinksmų skaičių arba išvaržomo turto sąrašo.“

Taigi, ar galima sakyti, jog „pozityviai“ mąstantis žmogus, užlipęs ant devinto aukšto namo stogo, ir nušokęs žemyn, išskleisdamas skėtį, mąstė pozityviai? Viskas bus gerai… Tai tipiškas reikalo nesupratimo pavyzdys, kai sąvokos yra iškraipomos ir savaip traktuojamos.

Kur glūdi tikrojo ir amžinojo pozityvaus mąstymo – suvokimo esmė ? Ji glūdi žinomos maldos eilutėje: „Teesie Tavo valia“. Tačiau neužtenka pasakyti vien tai. Priimti Viešpaties valią ir pasaulį tokį, koks jis yra, visai nereiškia, jog pats žmogus yra bevalis ir užmerkiantis akis į gyvenimo faktus ir reiškinius. Juk per žmogų, jo kasdienius sprendimus ir pasireiškia aukštesnioji valia. Tik kaip ją pajusti ir atskirti nuo egoistinės žmogiškosios valios ir siekių?

Pasakyti sau ir pasauliui „Teesie tavo valia…“ reikia didelės sielos (iš tikro pasakyti-prajausti) ir didelės drąsos. Tai yra drąsa priimti savo veiksmų pasekmes, kokios jos bebūtų. Žmogui duotos juslės, jausmai, intelektas, galimybė mokytis ir pažinti pasaulį. Šiais instrumentais jis gali naudotis. Naudodamasis jais jis „kuria karmas“. Jei veiksmas atliktas laiku, pasinaudota intelektu ir išoriniu žinojimu, vidine nuojauta (būtų nuostabu, kad ir vidinis motyvas veiklai būtų tyras ir nesavanaudiškas), tuomet ir rezultatas bus teigiamas. Jei padarei klaidą – turėk drąsos priimti savo ankstesnio elgesio pasekmes.

Rūkei kaip kaminas visus 30 metų ir atsėlino liga? Kur gi čia glūdi pozityvus mąstymas? Viskas bus gerai! Žinoma, tu neteksi savo fizinio kūno arba dar jį pasilaikysi kurį laiką, jei padarysi iš to įvykio (ligos) tinkamas išvadas ir pakeisi savo gyvenimo būdą, kreipsiesi pagalbos į gydytojus ir t.t.

Taigi, pozityvus mąstymas „egzoteriškai“, kaip tai dažnai suprantama plačiuosiuose žmonių sluoksniuose, yra prisirišimas prie vienokio ar kitokio rezultato, kuris jus tenkintų ir aklai (ar beveik aklai) tikintis, kad būtent taip ir įvyks (net jei neįdėjote pakankamai pastangų ir žinojimo savo problemos sprendimui). Todėl žmonės kartoja lyg burtažodį „viskas bus gerai“, tikėdamiesi teigiamo (kokio patys norėtų) rezultato ir griebdamiesi lyg už šiaudo, už šio trapaus „pozityvo“.

„Ezoterinis“, vidinis ir intuityvusis požiūris yra gyvenimo tokio, koks jis yra, priėmimas. Pasitenkinimas dabartine būkle, kurį jogai vadina santosha. Atrodytų, viskas taip paprasta! Tačiau ši būsena sunkiai įmanoma be vidinės taikos ir ramybės, galbūt, įgytos tuomet, kai buvo sunku. Atėjus emocinei ir mentalinei tylai, aprimus vidiniam dialogui, galėsite imti giliau prajausti aplinką ir pasaulį, imti girdėti paties gyvenimo siunčiamus ženklus. Kitaip tariant, imtis naudotis intuicija, kuri taip pat yra galinga pasaulio pažinimo priemonė.

Tuomet laiku ištarsite reikiamus žodžius ir atliksite tinkamus veiksmus. Net jei kažkas nepasiseks, kas buvo suplanuota, priimsite tai lengvai toliau džiaugsmingai ir ramiai eisite savo gyvenimo keliu. Mokysitės tapti instrumentu, per kurį pasireiškia Aukštesnioji valia. Tai reiškia, girdėti savo Vidinio Mokytojo tylų balsą. Įvykdę savo vidinę transformaciją, dvasinį pasikeitimą, sužinosite (tik tada sužinosite – ir neliks abejonių) ką turite atlikti išorėje, kaip galite prisidėti prie bendrojo gyvenimo gėrio kūrimo, kur jums dera būti, gyventi, ką ir kaip veikti. Kol žmogus nejaučia ir negirdi, jis lyg neregys, pasiklydęs savo nesuprastos būties tamsoje.

„Teesie Tavo valia“ reiškia ir vidinį nuolankumą Didžiąjai Galiai. Šis nuolankumas yra vidinės švaros indikatorius. Rusai turi puikų žodį nuolankumui apibrėžti – смирение. Tas, kas ateina su taika ir ramybe. Kai kurie žmonės nenori priimti nuolankumo, kaip kuriančiosios gyvenimo jėgos. Jiems ji asocijuojasi su baudžiauninko nuolankumu. Tokie kol kas pažįsta tik kovą. Esantys vidinėje kovoje prisišaukia ir išorinę kovą. Kovai nėra pabaigos. Pilnos ligoninės tų, kuri neatlaikė vidinės kovos – su pačiu savimi. Būtent šių kovų tęsinys yra išorės kova, konfliktai tarp žmonių.

Ir pagaliau, nusilenkę Didžiai Gyvenimo galiai, kai kurie iš šių žmonių įgavo dvasinės valios pakeisti savo gyvenimą iš esmės. Šis egoistinėmis mintimis persmelktos galvos nulenkimas yra jų Kelio pradžia… (Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse./ Šv.Paulius, Romiečiams 12:16)

Ir, žinoma, pozityvumas yra šypsena ir teigiamas nusiteikimas. Malonus elgesys su visais visomis gyvenimo aplinkybėmis. Ne tik tuomet, kai linksma ir gera. „Nusišypsok savo kelio sunkumui“ – pasakyta Agni jogos raštuose.

Yra dar vienas svarbus dalykas. Kaip šią pajautą, šią aukščiau paminėtą vidinio pozityvumo būseną išlaikyti tvarią? Tam gali padėti stebėtojo praktika. Ši stebėsena – taip pat intuityvusis žmogaus pradas, lyg pašalinis praeivis („Gyventi šitame pasaulyje, bet jam nepriklausyti“./ Antrasis laiškas Korintiečiams (10:3); Jėzus tarė: būkite praeiviai./ Evangelija pagal Tomą, 42), stebintis savo paties gyvenimą, vidinius ir išorinius įvykius lyg kino juostą. Stebėtojas suvokia, kad jis nėra kūnas, nėra juslės, nėra emocijos, nėra protas. Šie jam tarnauja. Kas aš esu? Esu tai, kas lieka, atmetus tai, ką galima atmesti. Tai yra aukštesniojo Aš pajauta. Žemesnysis „aš“, kurį mes įpratę vadinti savimi, yra tik galvojimas, jog mano instrumentas ir esu aš pats.

Visi „aš“ instrumentai – kūnas, dar fiziniu „skafandru“ vadinamas, penkios juslės (uoslė, rega, klausa, lytėjimas, skonis), emocijos, protas (mintys) yra priemonės, kurių pagalba tampa įmanomas pasaulio pažinimas. Šis atskyrimas yra labai svarbus dvasiniame kelyje. Tik įvykdžius šią atskirtį, tampa įmanoma įvykdyti Jungtį (Joga) – tačiau jau kitame suvokimo lygmenyje.

Todėl: dalyvauk, tačiau giliai neįsitrauk į pasaulio žaidimus; Stebėk ir pastebėk; naudokis intuicija ir stebėk gyvenimo ženklus. Nėra nieko, kas čia vyktų atsitiktinai. Visa yra svarbu, visa turi prasmę. Nieko nėra svarbiau už smulkmenas, kaip mėgdavo sakyti vienas žinomas literatūrinis herojus.

Jei sukūrei karmą – priimk ir jos pasekmę. Štai kaip kalbėjo Krija jogos Mokytojas svamis Šankarananda Giris: „Daug kas vyks aplink jus. Esu matęs, kaip karma sukelia rezultatus iš karto, kartais, po 2,3 ar 25 metų. Tuomet sakau: Viešpatie, lengva susikurti karmą, o labai sunku atsiimti – nežinia kada ateis atoveiksmis, rezultatas. Netgi Dievams yra taip pat – Ramai, Krišnai Jėzui. Kai sulaukiu rezultato, dėkoju Viešpačiui. Gerai, kad dabar, o ne tuomet, kai būsiu labai senas. Medituojant jūs atgaunate savo karmas, jos vaisius. Žmogus gali įtraukti į save visus organus (rankas, kojas, jusles, jutimus) ir tapti Maha Kala – Didžiąja Gyvate. Tai atliekama kvėpavimo pagalba, medituojant.“

Tai yra aukščiausias pozityvus mąstymas, tai yra jo esmė. Atsakomybė, dėkingumas, atsidavimas, nuolankumas, nuolatinis darbas, meditacija, viso to Stebėtojas ir šypsena…

Kai nurimsi, galėsi atsiduoti gyvenimo tėkmei ir su dėkingumu ištarti: „Viešpatie, teesie Tavo valia…“. Tai ir bus tavo pozityvus mąstymas, tavo atsivėręs platesnis gyvenimo horizontas. Kuris visad buvo čia. Tik tamsūs akiniai neleido pamatyti tolių. Kapsteisi savo mažoje smėlio dėžėje, dalindamasis ją su kitais „vaikais“. Dabar suaugai – ir tau atsiveria platūs toliai, atsiveria pasaulis. Priimk jį su džiaugsmu, dėkingumu ir RAMybe. Tu užsitarnavai savo suvokimą sąmoningais darbais. Esi palaimintas Keliui.

Jei galvoji, kad visa tai ne tau – tebūnie. Neskubėk smerkti ar vertinti, remiantis dabartiniu tavo pasaulio suvokimu. Tiesiog pabūk akimirką ramybėje, patylėk.

Te Viešpaties Malonė visad pasilieka su jumis.

R.G.Narajanas

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/07/egiptas_2011-1650_nele-2.jpg

Koptų vienuolyne. Egiptas, 2011

Nelės nuotr.