Svamis Šankarananda: OM simbolis

   Kiekvienas žmogus yra OM simbolis. Pats kvėpavimas yra OM simbolis. Jei kvėpuoja OM simbolis, taip pat ir kūnas yra OM. Taip pat ir protas. OM reikšmė yra tiesiog nulis, dvigubas nulis.

Šis žmogaus kūnas yra didis. Po daugybės tapasya‘ų (meditacijų, kitų praktikų) jūs gavote šį kūną, tačiau juo neteisingai naudojamės, – tiek kūnu, tiek protu. Šventraščiuose parašyta – jūs atėjote iš Dangaus, ne iš motinos įsčių. Kūnas iš įsčių, tačiau jūs – ne. Nesvarbu, kokio tipo žmogumi esate, kur esate gimę. Jūs vis tiek esate kilę iš Dangaus.

Šiame žmogaus kūne pilna gyvūnų savybių. Tai atėję iš gyvūnų pasaulio. Kai kurie jų turi gebėjimų galvoti, skanauti, užuosti, girdėti, lytėti ir t.t. Tačiau žmogus jungia visas šias savybes, turi galimybę jas balansuoti. Tą akimirką, kai įžengiate į kūną, šios savybės aktyvuojasi. Tačiau jūs ne tam gimėte. Tai nėra jūsų vieta. Jūsų uoslė, pinigai, namai, nuosavybė – nėra jūsų tikroji vieta. Jūsų kalba, rega, pagundos – ne jūsų vieta. Ego, kūryba, abejonės, iliuzijos, tas jausmas, jog visada kažko trūksta, – tai ne jūsų vieta.

Tačiau mes esame visiškai sugundyti savo pojūčių. Akys kuria mūsų protą. Antroji čakra (seksualiniai pojūčiai) – pavojingos, mirtinos pagundos. Ar žinote, kodėl atėjote į šį kūną? Tai yra labai svarbu. Turite atskirti save nuo kūno ir materijos. Atskirti pojūčius nuo kūno, pačius pojūčius nuo pojūčių organų. Atsiskirti nuo proto, galų gale. Ir pagaliau, kvėpavimas turi būti atskirtas nuo kūno. Ir tada jūs turite atsiskirti nuo kvėpavimo. Tuomet įžengti į Dieviškąją būseną – samadhi, nirvaną. Tai mūsų pareiga šioje žemėje.

Yra daug žemiškų pareigų. Tačiau paskutinė žemiška pareiga yra kvėpuoti patiems. Dabar už jus tai atlieka Dievas Tėvas. Mano tikrasis pirmasis adresas yra mano kvėpavimas, prie kurio galiu prisirišti, prie Gyvenimo kvėpavimo, kuris nuves mane pas Tėvą. Tuomet automatiškai suvoksiu, kad aš ir pats esu Dievas Tėvas. Esu Vienas, kuris yra.

Dabar esu tas, kuris ieškau: kur mano Mokytojas, mano guru? Kas atidarys tas spynas, vartus? Tai jūs. Tai galima padaryti šiame kūne. Šis kūnas sukurtas tam tikslui. Gyvenimas yra OM, kvėpavimas yra OM. Virš kvėpavimo yra Didysis Tėvas. Turite sekti juo…

Tuomet, kai atsižadu, kai pats Gyvenimas atsižada (ne materialaus pasaulio, Žemės, žemė – visų maistas) – per kvėpavimo kontrolę yra įmanoma peržengti ribą ir įeiti į Dieviškąją karalystę. Ir tai pasiekiama mūsų paskutinio įkvėpimo metu. Tai yra galutinis atsižadėjimas. Ir tai galima padaryti sąmoningai. Galima palikti kūną sąmoningai – tuomet nuolatos liksite sąmoningi be šio kūno, – virš šio kūno. Kvėpuokite, kol įžengsite į nemirtingumą.

***

Kaya – tikras kūnas. Chaya – kūno šešėlis. Šešėlis neturi vertės, tačiau yra. Šis fizinis kūnas neturi vertės be vidinio, subtilaus kūno. Koncentruojantis į penktąją čakrą, šį vidinį kūną galima apčiuopti…

***

Ar žinote, kas yra laikas? Laikas yra kvėpavimas. Kala reiškia laiką, taip pat reiškia mirtį. Tas, kuris nestebi laiko (kvėpavimo) – yra miręs. Jei stebėsite kvėpavimą, būsite Gyvenime. Jei kvėpuosite patys, savarankiškai, būsite Gyvenime. Kala yra Mahakala – Didysis Laikas. Praeitis visą laiką negyva. Jei nuolatos sąmoningai kvėpuosite – nuolat būsite dabartyje. Kitaip jūsų nebus. Jei galvojate, įsivaizduojate, akys užmerktos, tačiau vis tiek galvojate – tai yra mirtis. Mintis taip pat yra mirtis.

Labai sunku kvėpuoti vieną įkvėpimą po kito be pertraukų. Jei taip galėtumėte, nuolatos būtumėte Gyvenime. Visa pakylėję.

 

 Svamis Šankarananda Giris, 2011 gegužė, Vilnius


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Svamis Šankarananda atlieka Agni pudžą. Vilnius, 2009 m.

Parašykite komentarą