Vegetarizmas ir dvasinės pratybos

veggiesVegetarizmas yra esmingiausias dalykas dvasiniame gyvenime. Tiesą sakant, dvasingumas ir vegetarizmas yra sinonimai. VISI turėtų tapti vegetarais. Gyvūnai nėra MAISTAS žmonėms. Turėtume valgyti tik pagal mūsų poreikius … ne pagal mūsų godumą. Kvantinių virpesių mokslas pamažu pripažįsta netinkamą gyvūninės kilmės maisto poveikį žmogaus austumoms (sistemoms). Esminis bet kokio dvasinio judėjimo dėsnis yra meilė. Meilė yra ne kas kita, kaip būti gailestingiems mūsų bendrabūvio Žemėje kaimynams – gyvūnams./// Brahmarshi Patriji

Tarsiu keletą žodžių vegetarizmo tema, nors jau daug apie tai pasakyta. Mėsą valgantiems, dažnai priminimas apie vegetarinės mitybos naudą sukelia aršų pasipriešinimą. Tokia jų maisto prigimtis – aistra.

Nesakysiu, kad vegetarais turėtų tapti visi ir iškart. Kiekvienas turi savo likimą. Te juo ir seka. Tačiau jei ateis akimirka, kai tapsite dvasiniais ieškotojais, žengsite į Kelią, vienaip ar kitaip imsite suvokti ir suprasti vegetariškos mitybos esmę. Vieniems tai ateina lyg priesakas iš aukščiau (ar iš vidaus – širdies ir proto gelmių), tokie iš karto pasikeičia ir pakeičia savo dietą esmingai. Kiti vystosi pamažu, po truputį „lengvindami“ maisto vartojimą, pereidami prie valgio, prisotinto aukštesniais dvasiniais virpesiais.

Esmingas dalykas, kurį būtina suprasti ir įsisąmoninti – žmogui, kuris neatlieka dvasinių pratybų, nedirba su savimi, staigus perėjimas prie vegetarinės mitybos gali būti kenksmingas sveikatai, nes tuomet maistas neatitiktų jo pamatinių dvasinių virpesių.

Vokiečiai sako: „Žmogus yra tai, ką jis valgo“ (der Mensch ist, was er ißt).

Ši patarlė skamba ir kaip dvasinis kalambūras – žmogus yra tai, kas jis yra. Maistas – viena iš svarbiausių sudėtinių žmogaus būtovės dalių.

Tačiau… Jei jūs pavargote nuo proto neramybės, aistrų protrūkių ir „amerikietiškų kalnelių“ savo gyvenime, laikas sugrįžti į SAVE.

Vegetarinė mityba – ne išganymas, tačiau būtina dvasinio kelio sudėtinė dalis. Pradiniame dvasinio kelio laikotarpyje be šito gal ir būtų galima apsieiti. Tačiau žengiant toliau teks pripažinti, jog „sunki“ mityba vis labiau neatitinka tavo dvasinių poreikių, traukdama tave žemyn, iš kur ir esi atėjęs…

Šį esminį neatitikimą lengvai galima patirti dvasinėse kelionėse – šventklajūnose. Patekus į Indiją, šis klausimas išsisprendžia beveik savaime – tai vegetarų kraštas. Grįžęs iš kelionių po įvairias galios vietas, galėčiau pasakyti, jog ten maisto reikia beveik dvigubai mažiau, nei įprastame gyvenime – daug agnos (energijos) gaunama iš saulės, vėjo, vandens ir kalnų galių. Tai pats subtiliausias maistas – galbūt, dalies žmonijos ateitis.

Todėl dar kartą derėtų priminti, jog vegetarinė mityba geriausiai veikia tuomet, kai žmogus dirba su savimi, vystydamas savo sąmoningumą per dvasines pratybas, kokios jos bebūtų – jogų pratimai, įvairiūs meditavimai, maldos, dvasinė kūryba ir t.t.

Kaip bebūtų, net mokslininkai dietologai jums pasakytų: valgykite mėsą, tačiau ne daugiau nei tris kartus per savaitę. Ne tris kartus per dieną, o per savaitę. Tai tiems žmonėms, kurie neužsiima dvasinėmis pratybomis. Jei rimtai užsiimate savo agnos (energetinių) virpesių pakėlimu į naujus lygmenis, te maistas būna toks, kad atitiktų tų virpesių pagrindinį toną. Ir taip vis aukščiau į kalną…

Taip Mokytojai kalbėjo:

Netikėkite pilvo pojūčiais, nes jie yra iliuzijų vedliai.

K.H.

„Ką valgyti ir ko nevalgyti? Klausykite savęs, savo kūno. Patys turite atsakyti į šį klausimą. Esate tai, ką valgote.

Yra du dėsniai, kurių būtų privalu laikytis. Pirma. Klausykite savo kūno. Antra. Jūsų kūnas visada klysta. Jūs paklausite, kaipgi taip? Vienas dėsnis paneigia antrąjį. Taip yra tik medžiaginiame – skvarmų (formų) pasaulyje. Joga, kaip ir bet kokios kitos dvasinės pratybos – tai pusiausvyros paieška. Visas dvasines kryptis mes galime vadinti „joga“, kol yra žmogus, siekiantis Suvokimo ir dvasingumo, siekiantis Suvokti ir susilieti su Aukštesniąja Sąmone arba Didžiąja Mintimi.

Nėra klausimų be atsakymų. Raskite savąją pusiausvyrą tarp to, ką jums sako jūsų kūnas ir to, ko jums reikia iš tikrųjų. Jei turite deramai paruoštą medžiaginį laidininką, jis jus įspės, praneš daugiau ar mažiau teisingai. Tačiau net ir tada reikia prisiminti, kad Didžiosios Minties viduje visada vyksta judėjimas – atgajos (evoliucijos), ingajos (involiucijos) ir maišto-šuolio (revoliucijos) būdais. Norite ar nenorite, jūs esate to dalis. Šio bangavimo dalis. Kur link judate? Kokia jūsų judėjimo kryptis? Atsakykite sau.

Kažkam gal idealiu atrodo jogas, dešimtmečiais nevalgantis mėsos. Šis jogas taip pat gali turėti siekinį – suvokti savo dvasinę prigimtį, suprantant, ko jam reikia iš tiesų. Koks jo maistas yra šiandien, čia ir dabar? Laikas valgyti ir laikas pasninkauti. Vėl ieškokite savojo vidurio kelio. Nepataikaukite juslėms, jų norams nebus pabaigos. Neatsakykite kūno prašymams gauti tai, ką jis šiandien turi gauti. Nes taip yra šiandien. Rytoj bus rytoj, gal jau kažkaip kitaip.

Sekite, stebėkite, neprisiriškite. Ilgus šimtmečius žmonės siekė tiesiog išgyventi. Šiandien Vakarų pasaulyje maisto užtenka, tačiau žmonės maisto pagalba ėmė ištvirkauti. Jie nebesuvokia valgio ir valgymo vyksmo šventumo ir dažnai valgo tai, ko nepriderėtų tiek iš etikos bei moralės, tiek iš sveikatos pusės. Žmonės darosi silpni ir pažeidžiami, kaip lepios kambarinės gėlės.

Jėzus išmokė jus melstis: „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien…“. Žmonės suvokia pažodžiui, arba išplečia iki neįsivaizduojamo asortimento. Pagalvokite apie savo kasdienę duoną. Tai kuklumas, saikingumas, galima sakyti, asketizmas. Eikite giliau. Kas yra kasdienė duona jums? Ko siūlo prašyti Jėzus? Ar tik medžiaginio maisto?

Atsakymą suteikia kita Naujojo Testamento eilutė: „Ne vien duona žmogus gyvas, o kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų…“. Taigi, jūsų duona yra ir kiekvienas Dievo žodis, tai jūsų Suvokimas ir dvasingumas – jūsų duona kasdieninė. Jos ir prašykite. Bus atverta tiems, kas beldžia duris.

Visa, ką vartojate šiame pasaulyje per burną, nosį, akis, ausis, odą – yra jūsų duona kasdieninė. Kokia ji bus: kokius žodžius girdėsite, kvapus užuosite, vaizdus matysite, maistą valgysite – priklauso nuo jūsų. Negalite pakeisti karmos akimirksniu. Tačiau nuosekliu darbu galite siekti Suvokimo atskirti Tikrą nuo netikra ir Viešpaties Malonės. Tada atkris netikras maistas, netikri žodžiai, netikri vaizdai, netikros mintys ir jausmai.

Nereikėtų stengtis tapti tobulu čia ir dabar. Tačiau – tiesiog kiekvieną dieną padaryti šiek tiek tinkamiau, nei praėjusią. Išmokti būti, laukti nelaukiant. Pamažu tiestis į Šviesą ir nuolankiai judėti pirmyn. Gyventi teisingai, reiškia būti teisingiems. Tai magiška formulė.

Tad būkite teisingi. Siekite aukščiausios Tiesos (Suvokimo), siekite Teisingumo šiame gyvenime, kaip laiptelio į Aukščiausią Tiesą, kuri nekinta ir yra vienintelė objektyvi tikrovė. Jūs viską jau turite, todėl nieko nereikia siekti norint gauti „tai“. Tiesiog gyventi teisingai – būti teisingiems.

Kaip pasirinkti maistą, žinant, kad kūnas gal sako netiesą? Pirmoji taisyklė skelbia, kad kūno būtina klausyti. Atsakymų prote nėra. Yra įgautas patyrimas, pajauta ir potyriai: kelias, kuris jūsų neapgaus ir ves tolyn. Kasdien vis kitaip. Klausykite ir išgirsite.

2009.08.20, Vilnius

P.S. Tinkamas maistas pasireiškia per penkis, kaip tinkamas maistas kūnui, jausmams, protui, sielai ir dvasiai. Kiekvienas žmogus spinduliuoja asmeninius pamatinius (esminius) virpesius. Tai jo sąmonės lygmuo. Kartais atgaja (evoliucija, vystymasis) vyksta šuoliais, tačiau dažniausiai tai laipsniškas ir lėtas vyksmas. Todėl ir labai asmeniškas. Kiekvienas turi prajausti, ko reikia jo kūnui, protui, jausmams ir dvasiai suderinti. Kad vyktų atgaja ir judėjimas pirmyn. Pataikavimas juslėms – kelionė atgal, ingaja. Taip pat kritimu gali baigtis šokinėjimas per vystymosi laiptelius, įsivaizduojant, jog esi pasiekęs daugiau, nei yra iš tikro. Būk budrus ir sąmoningas ieškotojas. Nuolankiai judėk pirmyn.“

***

Maistas nepriartina mūsų prie Dievo. Kai valgome, nieko nelaimime, ir kai nevalgome, nieko neprarandame.

Šv.Paulius, 1 Korintiečiams 8:8

*

Suderintas, saikingas maistas, subalansuoti malonumai, darnūs bandymai kažką pasiekti. Nesiekti, lyg išprotėjus… Tai nesate jūs. Tai netikri vaistai. Viskas turi būti saike, pusiausvyroje. Kitaip tapsite atsiskyrę, praleisite gyvenimą kaip asuros (demonai) – tai dvilypumo pasireiškimai.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2009 rugpjūtis

*

Ir kai mano oda sunyks, aš savo kūne Dievą regėsiu..

Jobo knyga 19:26

*

Netikėk tuo, ką tau sako tavo akys: visa, ką jos tau parodo, – apribojimai. Žiūrėk savuoju supratimu, atverk tai, ką jau žinai, ir pamatysi kelią, kur tu moki skraidyti.

Ričardas Bachas „Mesijo žinynas“

Užrašė R.G.Narajanas

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia darna (dermė).

www.yogi.lt

veggies