Atgimimo Žvilgsnis: kaip kartoti OM

  Ištrauka iš knygos „Atgimimo žvilgsnis“, tai knyga apie penkis lamų pratimus, kaip išsaugoti sveiką kūną ir jaunystę. Kaip teisingai kartoti mantrą OM?

… Pirmiausia kalbėsiu apie vyrišką balsą. Visi mes esame girdėję aukštus ir virpančius senų žmonių balsus. Yra tiesioginis ryšys tarp balso tono ir individo būsenos. Tono aukštėjimas ir balso virpėjimas vienareikšmiškai liudija apie subtilaus kūno irimą. Leiskite man dabar paaiškinti, kame čia reikalas.

Tarp antrojo – seksualinio – sūkurio (čakros) ir penktojo  - kaklo – yra tiesioginis ryšys. Žinoma, visi sūkuriai  (čakros)  betarpiškai susiję vienas su kitu ir vienas kitame atsispindi, tačiau šių dviejų ryšys – ypatingas. Todėl vyro balso virpėjimas ir tono aukštėjimas yra tiesioginis antrojo sūkurio (čakros) silpnėjimo  požymis.

Tam, kad sugrąžinti į normą antrojo ir penktojo sūkurių dinamines charakteristikas, užtenka praktikuoti penkis ritualinius veiksmus (5 Tibeto lamų pratimai). Tačiau yra būdas pagreitinti procesą. Visa, kas yra reikalinga – tai valia. Reikia tik sąmoningai siekti ištarti visus garsus kiek įmanoma žemesniu tonu, prisotintai ir pilnai. Tiems, kieno balsas jau buvo paveiktas amžiaus pasikeitimų, tai gali tapti vertu dėmesio iššūkiu. Tačiau tokios praktikos rezultatai yra verti to, kad šis iššūkis būtų priimtas.

Sąmoningai pažemintas balso tonas labai greitai pakeis vibracinių procesų tėkmės charakterį, kurie yra susiję su penktojo sūkurio sukimusi. Sūkurys taps daug pilnesnis ir ims suktis greičiau. Kaip pasekmė, neišvengiamai pasikeis ir antrojo sūkurio charakteristikos. Lamos šį principą naudoja dirbdami su mantromis. Beje, svarbi yra ne tiek mantros reikšmė ir prasmė, kiek jos vibracinė sudėtis. Todėl iš esmės nesvarbu, kokius garsus jūs pasirinksite savo treniruotėms, svarbus principas – siekite visiškai žemo skambesio ir garso rezonanso krūtinėje ir galvoje.

Beje, moterys, kurių balsas su amžiumi tampa žemesnis ir grubesnis, gali taip pat pasinaudoti šiuo metodu, tačiau atvirkščiai – kas sugrąžinti savo balsui jauną, aukštą ir ryškų skambesį.

Prieš tūkstančius metų buvo atrastos idealios mantros OM vibracinės charakteristikos. Ir moterys ir vyrai gauna didelę naudą iš teisingo šios mantros kartojimo. Vyrai turi siekti kartoti ją kiek įmanoma žemesniu tonu, moterys – kiek įmanoma aukštesniu. Pageidautina daryti tai keletą kartų kiekvieną rytą. Puiku, jei turite galimybę pakartoti OM taip pat kelis kartus dieną bei vakare.

Tam, kad teisingai ištarti mantrą OM, reikia atlikti kiek įmanomą gilesnį įkvėpimą ir paskui palengva iškvėpti su vibruojančiu garsu „O-o-o-o-o…“, pačioje pabaigoje jis neilgam pereina į „U-u-u-u…“, tuo pačiu metu kildamas iš krūtinės į kaklą ir paskui pasikeisdamas į ilgą „M-m-m-m…“, kurio vibracija nueina kiek įmanoma aukščiau, į galvos vidurį. Galima padaryti keletą ilgų garso OM bangų per vieną iškvėpimą.

Šis paprastas pratimas harmonizuoja visų septynių pagrindinių sūkurių dinamines charakteristikas. Tuo pačiu, nedera įsitraukti nei į patį mantros giedojimo procesą, nei į jos prasminių reikšmių užpildymą, nes pagrindinę reikšmę turi mantros vibracinės charakteristikos ir tai, ką ji gali padaryti su balsu.

Įsivaizduokite, kad būtų įmanoma paimti sukriošusį senį, „ištraukti“ jo asmenybę iš griūvančio kūno ir „perkelti“ ją į jauną ir sveiką kūną, kuriam, tarkime, yra dvidešimt penkeri metai. Užtikrinu jus, kad naujame kūne senis liks seniu. Ir prisirišimas prie savojo silpnumo labai greitai sugriaus naująjį kūną.

Dauguma senstančių žmonių, skųsdamiesi nepatogumais, kuriuos jiems sukelia senatvė, begėdiškai meluoja, ir pirmiausia – sau patiems. Jiems patinka būti senais ir apgailėtinais, patinka pataikauti savo silpnybėms, patinka savęs gailėtis. Ir štai, kas iš tikro nori likti jaunais, turi atrasti drąsos tai sau pripažinti. O paskui – visiškai atsisakyti ankstesnio požiūrio į save ir elgesio būdo, kuris yra būdingas senatvei. Ne parodyti, kad atsisakei, o iš tikro atsisakyti. Ir esminiu dalyku čia yra Ketinimas.

Kol jaunystės sugrąžinimas lieka jums neįgyvendinama svajone, tokia štai malonia pasaka iš saldžių svajonių srities, jūs pasmerkti nesėkmei. Tačiau kai tik jūs pradėsite žinoti, kad jūs galite tai pasiekti, ir sugebėsite suformuoti savyje Ketinimą pasiekti rezultatą, pirmasis gurkšnis iš neišsenkamo jaunystės šaltinio bus išgertas. Toliau – tik technikos dalykai. … Kaip žinoma, patys efektyviausi dalykai visada yra labai paprasti. Todėl visa, ko iš jūsų reikia – tai nepertraukiama praktika.

Tvirtas Ketinimas ir nuolatinė praktika gali kurti stebuklus. Nes visi mes – iš tikro nuostabios esybės, kurių jėgose yra didžiausi skrydžiai.

Ištrauka iš knygos „Atgimimo žvilgsnis“

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Nikolajus Rerichas „Kalnų studija“. N.Rericho galerija Nagare (Indija).

R.G.Narajano nuotrauka