Ramana Maharišis: Kas aš?

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2009/03/ramana9.jpgĮ lietuvių kalbą išversta knyga „Kas aš?“ (Nan Yar). Klausimų ir atsakymų forma pateikiama didžiojo jogo ir šventojo, Tylos Mokytojo Ramana Maharišio savęs tyrinėjimo metodo esmė.

„Konkretus būdas, kaip tyrinėjimas turi būti atliktas, aiškiai išdėstytas Nan Yar‘e. Protą sudaro mintys. Mintis „Aš“ yra pirmoji, kuri kyla prote. Kai tyrinėjimas „Kas Aš Esu?“ yra atkakliai vykdomas, kitos mintys būna sunaikinamos ir pagaliau mintis „Aš“ išnyksta, palikdama vien aukščiausią nedalomą Esatį.

Klaidingas Esaties sutapatinimas su ne esaties reiškiniais, tokiais kaip kūnas ir protas, tokiu būdu baigiasi ir tai yra šviesa, Sakshatkara. Tyrinėjimo procesas žinoma nėra lengvas. Kai kažkas tyrinės „Kas Aš?“, kils kitų minčių; bet kai jos kils, žmogus neturėtų pasiduoti jas sekdamas, bet priešingai – turėtų klausti „Kam jos kyla?“. Kad tai padarytų, žmogus turi būti ypač budrus. Nuolat tyrinėdamas, asmuo turėtų priversti protą likti savo ištakose, neleisti jam klajoti ir pasiklysti jo paties sukurtų minčių labirintuose.“

***

RAMANA MAHARIŠIS: KAS AŠ?

***

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2009/03/ramana9.jpg