Dvylika simbolių (papildyta)

tri_2Kas yra simbolis? Tai yra Raktas. Štai jums 12 raktų. Tie raktai yra žinomi nuo senų laikų. Tačiau kur tos durys, kurias jie rakina? Duris gali atrasti tas, kuris jų ieško. Tačiau tas, kuris ieško – neras. Tam, kuris ieškodamas neieško, turi tyrą širdį ir švarų protą, padės vidinis Mokytojas, tai, ką vadiname nuojauta, pajauta. Nes atrakinti duris gali tik tu pats, jokia išorinė galia to padaryti negali. Tai žingsnis į Suvokimo, į Mokytojo pasaulį.

spiralPirminė spiralė. Vienas seniausių dvasinių ženklų – trijų su puse apsisukimo spiralė. Žymi AtGają (evoliuciją) arba InGają (involiuciją), kaip simbolinius „išsisukimą“ į išorę ir „įsisukimą“ į vidų, žymi laiko tėkmę, augimą ir kaitą. Vienas iš Saulės, kaip dievybės ir gyvybės nešėjos, simbolių. Šiais laikais taip pat žymi tuos tikėjimus, kurie gali būti pavadinti seniausiais, pirminiais. Taip pat tas tikybas-žinyčias, kurios šiandien jau yra užmarštyje.

Skaičius – nulis. Ištara: Viso, kas YRA, gimtis.

ankhAnkh (Anakh) arba Toto kryžius. Vienas reikšmingiausių Senojo Egipto simbolių. Dar vadinamas gyvenimo raktu. Tai raktas nuo Vydos pasaulio durų. Dievo Toto, išminties dievo, raktas. Amžinybės, išminties, gyvenimo simbolis. Krikščionys koptai jį naudoja kaip amžinojo gyvenimo simbolį. Buvo žinomas senovės majų bendruomenėje, jį naudojo ir senieji skandinavai. Dabartinės atkurtosios Egipto tikybos – Kemetizmo, simbolis.

Skaičius – vienas. Ištara: Totas, TAS Vienis, vienatinis Žinojimas.

daoDao simbolis. Kinų amžinojo judėjimo ženklas, reiškiantis priešybių vienybę. Dao yra dvasinio kelio ženklas. Jį naudojo daugelis dvasinių krypčių kinų civilizacijoje: daoizmas, chan, confucionizmas, dzen budizmas. Visa kyla iš vieno šaltinio ir sukasi ratu (Rėdos ratas). Juoda ir balta, stiprumas ir silpnumas yra vieno vyksmo dalys, gyvenimo dalys, pradai. Apjungti juos savimi ir atrasti bendrystę savyje ir pasaulyje, – uždavinys tam, kas eina DAO keliu. Suvokti savo stiprybę ir priimti silpnumą.

Skaičius – du. Ištara: Išmintis, gimstanti dviejų pradų suvokime.

triŠventosios Trejybės simbolis. Ši trejybė – daugelio tikėjimų ir dvasinių krypčių ašis. Agni jogos mokymų simbolis. Šventoji Trejybė amžinybės apskritime. Praeitis – dabartis – ateitis – amžinybė. Rerichų šeima šį simbolį dar įvardino ir kaip religijos, mokslo ir meno sąjungą, apsijungimą-sintezę. Saulės, Šventosios Ugnies simbolis. Taip pat buvo naudojamas baltų kilčių bei keltų.

Skaičius – trys. Ištara: Trejybė amžinybės rate, trys yra vienis.

ancient_symbolDaugiaplanis simbolis – senasis kryžius. Žymi senuosius tikėjimus. Taip pat tai – Gnostikų kryžius. Ketveriopas žemės ženklas – astrologijos mokslo vienas iš simbolių. Žymi kūriniją, žemę ir dangų. Tai simbolinis Visatos – Zodiako simbolis. Taip pat tai Saulės kryžius, dievo Odino kryžius. Dabar taip pat naudojamas senųjų tikėjimų simboliu. Be apskritimo – graikiškas kryžius. Rėdos judesyje – svastika.

Skaičius – keturi. Ištara: Pasaulio, žemės sukūrimas, žemės ašies paieška.

pentaPentagrama arba pentaklis amžinybės rate. Pitagoro mokymų simbolis. Ją vadino Hygėja arba sveikata. Taip pat buvo naudojamas senajame Babilone. Žymi sąmoningumo viešpatavimą virš gamtos pradų. Žmogui suteiktą laisvos valios principą. Tai sąmonėjančio ir laisvėjančio žmogaus simbolis. Tik nugalėjęs ir pažinęs save patį pasieksi laisvę. Tai yra tikroji sveikata. Magų ir okultistų simbolis. Stipri dvasinė apsauga. Krikščionybėje – penkių Jėzaus žaizdų simbolis.

Skaičius – penki. ištara: Sąmonė, laisvė ir sąmoningumas.

heksa_2Šešiakampė žvaigždė. Visuotinis, senovės pasaulyje plačiai naudotas simbolis, šiandien daugiausia žinomas judėjų dvasingumo sudėtyje, kaip Dovydo Žvaigždė arba Dovydo skydas, dar vadinamas Saliamono antspaudu (jei apvestas ratu). Pasak legendos, jis suteikė Saliamonui galias viešpatauti gamtos jėgoms ir žmonėms. Vienas iš Pašvęstojo ženklų. Žinomas Indijoje, juo žymima ketvirtoji, Anahata arba širdies, čakra, tai Guru-Mokytojo simbolis (satkona). Šį simbolį savo ženklu pasirinko Integralinės jogos kūrėjas Šri Aurobindo. Magų ir kabalistų ženklas. Taip pat jis žymi teosofijos esmę ir mokymus. Žymi priešybių vienybę, susitaikymą, vidurio kelią, kuriuos dvasinis ieškotojas pasiekia savo jėgomis. Per žmogų sujungti Žemė ir Dangus, medžiaga ir dvasia. Makrokosmo ženklas. Tai – Pusiausvyros ir darnos principo pergalė.

Skaičius – šeši. Ištara: Priešybių vienybė per žmogų, vyda (veda).

saulemenŽvaigždė (saulė) ir mėnulis. Vienas seniausių simbolių, žinomų nuo senovės. Buvo plačiai naudojamas Artimųjų Rytų regione, Viduržemio jūros baseino žemėse bei centrinėje Azijoje. Sutinkamas Šumerų atvaizduose, kaip mėnulio dievas Nanna ir žvaigždės deivė, jo duktė Innana, dangaus karalienė (IŠTAR – siejama su Venera). Naudojama ir vėliau įvairiose iranėnų valstybėse ir dinastijose Mesopotamijoje. Buvo naudojamas kaip saulės dievo Mitros ir susijusio kulto simbolis. Šį simbolį ėmė naudoti Bizantija ir po jos sekusi Otomanų imperija. Šiuo metu jis daugiausia siejasi su islamu. Giluminė simbolio prasmė – pusiausvyros paieška tarp saulės ir mėnulio, tarp mėnulio ir žvaigždės, vidurio kelio atradimas. Tai yra žmogaus uždavinys.

Skaičius – septyni. ištara: Aš ir tu, – erdvė, pažinimas, didis tapsmas savimi.

dharmachakraDharmačakra arba dharmos ratas. Budistų simbolis. Tai Budhos, Pabudusiojo, Nušvitimo kelias. Toks pat simbolis naudojamas ir džainų tikyboje. Tai to paties Rėdos rato vienas iš pavaizdavimų. Dharmos ratas – tai prievolės, aukščiausiųjų dėsnių, suvokimo ratas. Aštuoniapakopis kelias į Suvokimą – Nušvitimą. Taip pat simbolizuoja Budos išsakytas Aštuonias Kilniąsias Tiesas. Taip pat nuoroda – į Patandžalio jogos aštuonias pakopas. Čia amžinybės rate suderinti du kryžiai – vadinamas graikiškas ir Perkūno kryžius (Gebo runa, Jurgio kryžius). Kelionė į Ašį – ramybės ir pusiausvyros link.

Skaičius – aštuoni. Ištara: Rėda per begalybę.

zuviICHTUS (ΙΧΘΥΣ – graik.) – tai „Kristaus žuvies“ simbolis. Žymintis krikščionybę ir Kristų. Simbolis atsirado ir buvo naudojamas ankstyvųjų krikščionių, kai krikščionybė buvo persekiojama. Todėl ir vėliau naudojamas kaip „paslėptos“ arba ezoterinės krikščionybės simbolis. Ikikrikščioniškame laikmetyje šis simbolis buvo siejamas su Izide Egipte, Afrodite Graikijoje ir kitomis kitų šalių dievybėmis. Taip pat žymi moteriškumą, moteriškas agnas. Žymi įšventinimą, pašventimą į sąmoningumą meilėje ir atsidavime.

Skaičius – devyni. Ištara: Pašventimas, Aukščiausia sąmonė KRI – pasiaukojimas.

omŠventoji mantra OM arba Aum, sanskrite žinoma kaip praṇava प्रणव . Taip pat – Omkara, ar Auṃkāra ओंकार. Paties Vienatinio ir nedalomo Viešpaties balsas. Viskas ir niekas. Pradžia ir pabaiga ir tai, kas už jų. Šventa Hinduizme, Džainizme ir Budizme. Siejasi su Hindu Šv. Trejybe – Brahma, Višnu ir Šiva. Tai, pirmiausia, garsas-mantra, skambanti visur ir iš visur, ir to pirminio ir visuotinio garso simbolis.

Skaičius – dešimt. Ištara: Viešpaties balsas – Kara – skambantis iš aukštybių.

kaduKaducėjus, plačiai žinomas kaip Senovės Graikijos dievo Hermio (romėnų – Merkurijaus) simbolis. Tai Hermio žinianešio lazda, nešdavusi Taiką. Hermis – pasąmonės išraiška, jo rankose laikoma lazda – dieviškumo ir sąmoningos agnos simbolis. Krikščionybėje – išminties globėjos Sofijos simbolis. Vienas svarbiausių okultinių simbolių – raktų, atrakinančių vartus tarp šviesos ir tamsos, gyvenimo ir mirties. Tai Pašvęstojo, Hermio Trismegisto (Triskart Didžiojo) lazda. Nuo seniausių laikų žinomas Mesopotamijoje ir Egipte. Panašų simbolį nešėsi ir Egipto Pašvęstasis Mosiejus (Mozė) išvedęs protožydų kiltis iš Egipto vergovės. Tai ir Asklepijo (Eskulapo), nešančio kūno bei dvasios sveikatą, lazda. Seniausiais laikais jis buvo vadinamas Aesc-heyl-hopa (išsigelbėjimo viltis yra paslėpta miške). Subtiliąjame žmogaus kūne ši lazda simbolizuoja sušumnos kanalą-nadį, o dvi gyvatės – kylančią kundalini agną bei Ida ir Pingala agnos kanalus-nadžius. To, kas pakilo į viršų (6-7 čakros) – laukia sparnai…

Skaičius – vienuolika. Ištara: Visatos Vartai, ar tu esi tas vertasis, kuris juos atidarytų?

***

Viso 12 ženklų. Šie 12 yra nuoroda į dar vieną simbolį: į Mokytoją, kuris yra Pasaulio Suvokimo Ašyje. Tas gyvasis save suvokiantis sąmoningumas, kuris stebi simbolius ir gyvenimo pasireiškimus, jų nevertindamas. Jis yra simbolių-raktų šeimininkas. Jei kalbam apie Kelią – tai kelias pas Jį, į dvasę Ašį. Tai – bebalsis Stebėtojas, Dangaus ir Žemės pasireiškimų Liudytojas.

kala

Dvylika Apaštalų ir Mokytojas Kristus. 12 Zodiako ženklų ir Visatos ašis, 12 mėnesių ir metai, 12 Pakylėtųjų Mokytojų ir juos išspinduliavusi Didžioji Esatis. Tai yra 12+1 simbolis, Dvasinės Ašies, Mokytojo ženklas, Stebėtojo simbolis. Pasaulio ašis visada ten, kur tu Esi. Jei esi TEN, esi Stebėtojas. Jei nesi stebėtojas – tavęs TEN nėra. Himalajuose šis simbolis žinomas kaip Kalačakra.

Kaip parašyta Apreiškime Jonui: „Nugalėtojui Aš duosiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, kaip ir Aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo, Jo soste“ (Apr. 3:21)

Skaičius – dvylika. ištara: Mokytojo būtis, Stebėtojas ašyje.

R.G.

heksa

egyptian-eye

 

Kai mes suprantame, kad esame ne kūnas, o dvasia, tampa akivaizdu, kad visos mūsų sąmonės sukurtos sąvokos (koncepcijos) yra tiktai išvystyti simboliai. Tikrovėje visi kūrinijos daiktai yra simboliai, arba idėjos, o ne absoliuti tikrovė. Dėl šios priežasties, simboliai yra gyvybiškai svarbus raktas, suvokiant sąmonę/protą ir būties esmę. ///  Muata Ešbi „Egiptietiška joga“, 1995 m.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt